Tuyên truyền về công tác biên giới trên đất liền Việt Nam - Trung Quốc, Việt Nam - Lào, Việt Nam - Campuchia năm 2019
00:02 - 11/04/2019

(TGCT) Ban Thường vụ Thành ủy Cần Thơ vừa ban hành Kế hoạch số 127-KH/TU tuyên truyền về công tác biên giới trên đất liền Việt Nam - Trung Quốc, Việt Nam - Lào, Việt Nam - Campuchia năm 2019.


Cột mốc biên giới Việt Nam-Lào-Campuchia. Ảnh nguồn: vov.vn.

Ban Thường vụ Thành ủy yêu cầu các quận ủy, huyện ủy, đảng ủy trực thuộc Thành ủy, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị - xã hội thành phố tập trung xây dựng kế hoạch, tổ chức tuyên truyền đến cán bộ, đảng viên, đoàn viên, hội viên và các tầng lớp Nhân dân về công tác biên giới trên đất liền Việt Nam - Trung Quốc, Việt Nam - Lào, Việt Nam - Campuchia gắn với công tác thông tin đối ngoại và thực hiện nhiệm vụ chính trị của địa phương, đơn vị năm 2019.

Ban Cán sự Đảng Ủy ban Nhân dân thành phố lãnh đạo Ủy ban Nhân dân thành phố tăng cường chỉ đạo các cơ quan chuyên môn thành phố, Ủy ban Nhân dân các quận, huyện và các sở, ban, ngành liên quan chủ động phối hợp chặt chẽ với Ban Tuyên giáo Thành ủy tuyên truyền rộng rãi đến cán bộ, đảng viên và Nhân dân, đồng thời cung cấp thông tin chính thống, định hướng các cơ quan thông tấn, báo chí thành phố về công tác phân giới, cắm mốc và quản lý biên giới trên đất liền đối với cả ba tuyến biên giới Việt Nam - Trung Quốc, Việt Nam - Lào, Việt Nam - Campuchia; tổ chức các hoạt động thông tin, triển lãm, sưu tầm các tư liệu, tài liệu, hiện vật liên quan đến vấn đề biên giới trên đất liền và chủ quyền toàn vẹn lãnh thổ Việt Nam; tăng cường các hoạt động sáng tác, biểu diễn nghệ thuật gắn với nội dung công tác phân giới, cắm mốc và quản lý biên giới trên đất liền và chủ quyền toàn vẹn lãnh thổ Việt Nam nhằm thu hút sự quan tâm và ý thức trách nhiệm của các tầng lớp Nhân dân đối với chủ quyền Tổ quốc.

Tuyên truyền đối với 3 tuyến biên giới cần tập trung nội dung sau đây:

Tuyến biên giới Việt Nam - Trung Quốc: Tiếp tục tuyên truyền về ý nghĩa lịch sử của việc hoàn thành công tác phân giới, cắm mốc biên giới giữa hai nước và giá trị của việc xây dựng, quản lý đường biên giới hòa bình, hữu nghị, hợp tác cùng phát triển. Tuyên truyền các văn bản pháp lý về việc giải quyết, quản lý và bảo vệ biên giới Việt Nam - Trung Quốc: Hiệp ước biên giới trên đất liền giữa nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và nước Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa (ký ngày 30/12/1999); 03 văn kiện pháp lý: Nghị định thư về phân giới cắm mốc biên giới trên đất liền Việt Nam - Trung Quốc (ký ngày 18/11/2009), Hiệp định về quy chế quản lý biên giới trên đất liền Việt Nam - Trung Quốc (ký ngày 18/11/2009), Hiệp định về cửa khẩu và quy chế quản lý cửa khẩu biên giới trên đất liền Việt Nam - Trung Quốc (ký ngày 18/11/2009); tuyên truyền Hiệp định hợp tác bảo vệ và khai thác tài nguyên du lịch Thác Bản Giốc và Hiệp định về tàu thuyền đi lại tại khu vực đi lại tự do ở cửa sông Bắc Luân; tuyên truyền kết quả triển khai sau 10 năm được hai nước ký kết 03 văn kiện pháp lý biên giới trên đất liền Việt Nam - Trung Quốc,… Tuyên truyền, vận động các tầng lớp Nhân dân đấu tranh chống các hành vi vi phạm pháp luật, các quy định về quản lý biên giới như: vượt biên, xuất cảnh trái phép, truyền đạo trái pháp luật, di cư tự do qua các vùng biên giới;…bảo đảm an ninh, trật tự khu vực biên giới. Tăng cường tuyên truyền các kinh nghiệm trong sản xuất kinh doanh của Nhân dân hai nước; thúc đẩy hoạt động kinh tế, thương mại, nâng cao đời sống của Nhân dân; thực hiện tốt công tác phòng chống các hoạt động buôn lậu, gian lận thương mại; củng cố xây dựng tình đoàn kết, truyền thống gắn bó lâu đời giữa nhân dân hai nước. Đẩy mạnh tuyên truyền, đấu tranh, phản bác các quan điểm, tư tưởng sai trái, luận điệu xuyên tạc, kích động, chia rẽ của các thế lực thù địch trong vấn đề biên giới quốc gia; xây dựng mối quan hệ Việt Nam - Trung Quốc hòa bình, ổn định, hữu nghị, hợp tác, cùng phát triển.

Tuyến biên giới Việt Nam – Lào: Tiếp tục tuyên truyền việc thực hiện các Tuyên bố chung và Thỏa thuận của Lãnh đạo cấp cao, các thỏa thuận giữa các bộ, ngành, địa phương hai nước; tuyên truyền về các văn bản pháp lý quan trọng liên quan đến biên giới Việt Nam - Lào, trong đó có  “Nghị định thư về đường biên giới và mốc quốc giới giữa nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và nước Cộng hòa dân chủ Nhân dân Lào” và “Hiệp định về Quy chế quản lý biên giới và cửa khẩu biên giới trên đất liền giữa Chính phủ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và Chính phủ nước Cộng hòa dân chủ Nhân dân Lào”; việc hai bên đang nỗ lực triển khai thực hiện Th a thuận về di cư tự do và hôn nhân không giá thú trong vùng biên giới Việt Nam - Lào. Tập trung tuyên truyền về việc hai bên đang phối hợp xây dựng Quy hoạch và phát triển cửa khẩu biên giới Việt Nam - Lào đến năm 2025, tầm nhìn đến 2035, Quy hoạch tổng thể phát triển thương mại biên giới Việt Nam - Lào đến năm 2025, tầm nhìn 2035. Đồng thời, hai bên tiếp tục ký kết nhiều Hiệp định, Th a thuận nhằm kết nối giao thông, khai thác vận tải qua biên giới, cơ bản hoàn thành Báo cáo nghiên cứu tiền khả thi về xây dựng đường cao tốc Hà Nội - Viêng Chăn, Đề án Chính sách tăng cường các hoạt động giao lưu văn hóa, thể thao và phát triển du lịch giữa các tỉnh biên giới Việt Nam - Lào giai đoạn 2016 - 2025. Cung cấp thông tin chính xác, đầy đủ, kịp thời, nhanh chóng về các vấn đề nảy sinh trong công tác biên giới được dư luận quan tâm. Tăng cường tuyên truyền, thông tin đối ngoại về tình đoàn kết, quan hệ hữu nghị đặc biệt Việt Nam - Lào đến các tầng lớp Nhân dân và bạn bè quốc tế đang sinh sống và làm việc tại thành phố góp phần xây dựng, bồi đắp mối quan hệ hữu nghị giữa hai Nhà nước và Nhân dân hai nước. Tuyên truyền đấu tranh, phản bác các quan điểm sai trái, luận điệu xuyên tạc của các thế lực xấu chống phá Đảng, Nhà nước ta; củng cố, tăng cường xây dựng tình đoàn kết, truyền thống gắn bó lâu đời giữa Nhân dân hai nước.

Tuyến biên giới Việt Nam – Campuchia: Tiếp tục tuyên truyền các văn bản pháp lý về việc giải quyết biên giới Việt Nam - Campuchia, trong đó có các hiệp định, hiệp ước về biên giới giữa hai nước như: Hiệp ước hòa bình, hữu nghị và hợp tác giữa nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và nước Cộng hòa Nhân dân Campuchia (ký ngày 18/02/1979); Hiệp ước về vùng nước lịch sử giữa nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và nước Cộng hòa Nhân dân Campuchia (ký ngày 07/7/1982); Hiệp ước về nguyên tắc giải quyết vấn đề biên giới giữa nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và nước Cộng hòa Nhân dân Campuchia (ký ngày 20/7/1983); Hiệp ước về quy chế biên giới quốc gia giữa nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và nước Cộng hòa Nhân dân Campuchia (ký ngày 20/7/1983); Hiệp ước hoạch định biên giới quốc gia giữa nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và nước Cộng hòa Nhân dân Campuchia (ký ngày 27/12/1985); Hiệp ước giữa nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và Vương quốc Campuchia bổ sung Hiệp ước hoạch định biên giới quốc gia năm 1985 (ký ngày 10/10/2005); Kế hoạch triển khai Đề án “Tuyên truyền vấn đề biên giới trên đất liền Việt Nam - Campuchia giai đoạn 2017 - 2020”… Đẩy mạnh việc tuyên truyền về kết quả phân định biên giới, công tác phân giới cắm mốc; về ý nghĩa, tầm quan trọng của việc xây dựng khu vực biên giới hòa bình, hữu nghị, hợp tác cùng phát triển trên cơ sở của việc xác định hệ thống mốc quốc giới, đường biên giới chính quy, hiện đại cũng như việc hoàn thành toàn bộ công tác phân giới, cắm mốc trên thực địa đối với sự phát triển của mỗi quốc gia và khu vực. Tuyên truyền chính xác, kịp thời, cụ thể, đầy đủ tình hình quan hệ giữa hai nước và các địa phương giáp biên giới trên các mặt chính trị, kinh tế, văn hóa - xã hội, quốc phòng - an ninh. Tích cực, chủ động, kịp thời đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, xuyên tạc sự thật lịch sử quan hệ giữa hai nước; thông tin, tuyên truyền, giải thích rõ một số vấn đề phức tạp, nhạy cảm liên quan đến công tác phân giới, cắm mốc, đặc biệt ở các khu vực gặp nhiều khó khăn trong thực hiện cắm mốc trên thực địa để tạo được sự đồng thuận cao trong Nhân dân.

Qua đây nhằm tiếp tục nâng cao nhận thức, ý thức trách nhiệm của các cấp, các ngành, địa phương, đơn vị và các tầng lớp nhân dân về công tác biên giới lãnh thổ, về ý nghĩa, tầm quan trọng của việc xây dựng đường biên giới hòa bình, hữu nghị, hợp tác cùng phát triển với các nước láng giềng. Đồng thời, Đẩy mạnh công tác tuyên truyền trong cán bộ, đảng viên và các tầng lớp Nhân dân để chấp hành tốt chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, về công tác phân giới, cắm mốc và quản lý biên giới trên đất liền; các Hiệp định, Quy chế biên giới trên đất liền Việt Nam - Trung Quốc, Việt Nam - Lào, Việt Nam - Campuchia. Từ đó, khẳng định nguyên tắc không cho phép các thế lực thù địch sử dụng lãnh thổ của nước này để chống phá nước kia; phối hợp ngăn chặn các hoạt động của các thế lực thù địch và tổ chức cực đoan, làm thất bại âm mưu phá hoại gây mất ổn định chính trị mỗi nước, lợi dụng vấn đề dân tộc, biên giới lãnh thổ để chia rẽ, phá hoại quan hệ giữa các nước.

Hoàng Trường Sa

578