Ủy Ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam quận Bình Thủy tổng kết công tác Mặt trận năm 2017
23:24 - 01/01/2018

(TGCT) Ngày 29/12/2017, Ban Thường trực Ủy Ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam (UBMTTQVN) quận Bình Thủy tổ chức Hội nghị tổng kết công tác Mặt trận năm 2017, triển khai chương trình công tác năm 2018.

Trong năm qua, UBMTTQ các cấp của quận Bình Thủy phối hợp chặt chẽ với chính quyền và tổ chức thành viên tích cực tuyên truyền, vận động nhân dân thực hiện các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, hưởng ứng các phong trào thi đua yêu nước, các cuộc vận động do UBMTTQ Việt Nam phát động và đạt được nhiều kết quả quan trọng, góp phần thực hiện thắng lợi mục tiêu kinh tế - xã hội trên địa bàn. Năm 2017, UBMTTQ các cấp quận Bình Thủy đã vận động quỹ vì người nghèo được trên 800 triệu đồng, tổ chức họp mặt, tặng trên 10.000 phần quà, trị giá trên 3,7 tỷ đồng cho các hộ nghèo, cận nghèo, gia đình chính sách nhân các dịp lễ, Tết, đã khởi công xây dựng và sửa chữa 42 căn nhà đại đoàn kết cho hộ nghèo, trị giá gần 1,5 tỷ đồng. Cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam” được các cấp, các ngành và nhân dân tích cực hưởng ứng tham gia.

 Năm 2018, UBMTTQ quận Bình Thủy tiếp tục đẩy mạnh các phong trào thi đua yêu nước, thực hiện tốt cuộc vận động "Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh", “ngày vì người nghèo”, cuậc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam”. Tổ chức tốt các hoạt động giám sát, phản biện xã hội, tham gia xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền…

Dịp này, nhiều tập thể và cá nhân có thành tích tiêu biểu trong công tác mặt trận năm 2017 được UBMTTQVN TP.Cần Thơ và UBND quận Bình Thủy khen thưởng.

                                                Huy Bình

108