Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Cần Thơ kiểm tra việc thực hiện công tác mặt trận tại quận Ninh Kiều
20:04 - 05/12/2017

(TGCT) Đoàn kiểm tra Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Cần Thơ vừa đến làm việc với quận Ninh Kiều về việc thực hiện công tác Mặt trận tại địa phương trong năm 2017.

Năm 2017, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc các cấp trong quận Ninh Kiều làm tốt công tác tuyên truyền, vận động thực hiện với nhiều nội dung và hình thức phong phú đưa chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước và nhiệm vụ chính trị của địa phương đến các tầng lớp nhân dân. Nổi bật là từng bước đưa Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh” đi vào chiều sâu, trong đó phong trào giúp nhau phát triển kinh tế, xóa đói giảm nghèo được nhân rộng bằng nguồn vốn của ngân hàng, tổ hùn vốn, nhóm tiết kiệm của các hội đoàn thể đã giúp cho hộ nghèo, cận nghèo, hộ hoàn cảnh khó khăn ổn định cuộc sống và từng bước vươn lên thoát nghèo. Qua đó, vận động quỹ “Vì người nghèo” được trên 1,5 tỷ đồng, từ nguồn quỹ này đã xây dựng mới và sửa chữa 48 căn nhà đại đoàn kết cho hộ nghèo hoàn cảnh khó khăn về nhà ở, hiện tỷ lệ hộ nghèo giảm còn 497 hộ, chiếm tỷ lệ 0,70%, hộ nghèo, hộ cận nghèo giảm còn 452 hộ, chiếm tỷ lệ 0,64%. Bên cạnh đó, huy động được sức dân đóng góp trên 9,8 tỷ đồng nâng cấp đường, hẻm, lắp đặt cống thoát nước, hệ thống chiếu sáng công cộng, lắp đặt hệ thống camera an ninh… trong năm đăng ký thực hiện hoàn thành đưa vào sử dụng 18/19 mô hình, công trình, phần việc phục vụ thiết thực đời sống cộng đồng dân cư; nhân dân luôn tích cực tham gia xây dựng chính quyền, Mặt trận đoàn thể trong sạch vững mạnh; các lĩnh vực như: kinh tế, văn hoá, giáo dục, y tế có bước phát triển vượt bậc, an ninh chính trị, trật tự xã hội được giữ vững ổn định. Qua bình xét cuối năm toàn quận Ninh Kiều có 41.364/42.368, đạt trên 97,63% hộ đạt gia đình văn hóa; 2 phường An Phú và Tân An đạt chuẩn phường văn minh đô thị; 71/71 khu vực tổ chức thành công Ngày hội đại đoàn kết dân tộc tại khu dân cư.

Đại diện đoàn kiểm tra lưu ý địa phương tiếp tục nâng cao chất lượng Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”; đa dạng hóa các hình thức tập hợp quần chúng, tạo sự đồng thuận xã hội, phát huy vai trò người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số; phát động mạnh mẽ các phong trào thi đua yêu nước chào mừng Đại hội Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các cấp và mừng Đảng, mừng Xuân Mậu Tuất năm 2018…

Ngọc Bích, Văn Bé

47