Ủy ban MTTQ Việt Nam quận Ninh Kiều triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2017
00:14 - 23/07/2017

(TGCT) Ủy ban MTTQ Việt Nam quận Ninh Kiều vừa tổ chức sơ kết tình hình hoạt động Mặt trận 6 tháng đầu năm và chương trình phối hợp, thống nhất hành động 6 tháng cuối năm 2017. Đồng chí Nguyễn Trung Nhân, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Bí thư quận ủy Ninh Kiều tham dự.

6 tháng đầu năm 2017, Ủy ban MTTQ Việt Nam quận Ninh Kiều các cấp và các tổ chức thành viên tập trung tổ chức thực hiện các nhiệm vụ về tuyên truyền, vận động triển khai thực hiện với nhiều nội dung và hình thức phong phú, đưa chủ trương chính sách của Đảng, chính sách pháp luật Nhà nước và nhiệm vụ chính trị của địa phương đến các tầng lớp nhân dân. Phong trào thi đua yêu nước, Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”, “Quỹ vì người nghèo”, “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam”, hoạt động chăm lo người nghèo, đồng bào dân tộc, dân tộc thiểu số, gia đình chính sách tiếp tục được triển khai và mang lại kết quả thiết thực. Dịp Tết Nguyên đán, lễ, tết của đồng bào dân tộc thiểu số đều được chăm lo; vận động xã hội hóa gần 16.000 phần quà, với hơn 41.500 kg gạo, tổng số tiền ước trên 4 tỷ đồng; xây mới 05 căn nhà đại đoàn kết, sửa chữa 10 căn trị giá hơn 200 triệu đồng; vận động trên 524 triệu đồng “ Quỹ vì người nghèo”,…

Ủy ban MTTQ Việt Nam quận Ninh Kiều và Ủy ban MTTQ các cấp, tổ chức thành viên xác định cụ thể nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2017; trong đó, tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động nhân dân, củng cố xây dựng mối quan hệ mật thiết khối đại đoàn kết toàn dân tộc; tăng cường hoạt động kiểm tra giám sát, phản biện; đề đạt tâm tư nguyện vọng của nhân dân đến cơ quan công quyền; đồng thời cũng tiếp tục củng cố, mở rộng khối đại đoàn kết toàn dân; các phong trào thi đua yêu nước, nâng cao chất lượng cuộc vận động góp phần thực hiện các nhiệm vụ chính trị của địa phương.

                                                       Văn Bé

33