Văn bản luật được Quốc hội khóa XIV thông qua
09:50 - 01/04/2017

Tại kỳ họp thứ 2, Quốc hội khóa XIV của nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam đã thông qua các luật: Luật Đấu giá tài sản; Luật Tín ngưỡng, tôn giáo; Luật Sửa đổi, bổ sung Điều 6 và phụ lục 4 về danh mục ngành, nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện của Luật đầu tư. Báo Cần Thơ xin giới thiệu đến bạn đọc những nội dung cơ bản của 3 luật này.

Đấu giá viên phải qua lớp đào tạo nghề 6 tháng

Các tổ chức, cá nhân làm thủ tục đăng ký doanh nghiệp tại Phòng Đăng ký kinh doanh, Sở Kế hoạch và Đầu tư. Ảnh: S.H 

Luật Đấu giá tài sản được Quốc hội thông qua ngày 17-11-2016 và chính thức có hiệu lực từ ngày 1-7-2017. Theo đó, luật này quy định người muốn trở thành đấu giá viên phải tham gia khóa đào tạo nghề đấu giá với thời gian là 6 tháng (người có ít nhất 3 năm công tác trong lĩnh vực được đào tạo mới được tham gia khóa đào tạo nghề); tập sự hành nghề đấu giá trong thời gian 6 tháng và đạt yêu cầu kiểm tra kết quả tập sự hành nghề đấu giá. Luật đấu giá tài sản cũng đã thu hẹp đối tượng được miễn đào tạo nghề đấu giá, theo đó chỉ những người đã qua các khóa đào tạo về nghề nghiệp và có kỹ năng hành nghề trong lĩnh vực bổ trợ tư pháp và lĩnh vực có liên quan như luật sư, công chứng viên, quản tài viên, thừa phát lại… mới được miễn đào tạo.

Bên cạnh đó, luật này còn quy định doanh nghiệp đấu giá tài sản được thành lập dưới hình thức doanh nghiệp tư nhân và công ty hợp danh, nhằm bảo đảm đầy đủ trách nhiệm của doanh nghiệp đấu giá và đấu giá viên đối với Nhà nước và khách hàng. Doanh nghiệp đấu giá tài sản đăng ký hoạt động tại Sở Tư pháp (không đăng ký thành lập theo Luật doanh nghiệp), quy định này sẽ tạo điều kiện thuận lợi hơn cho doanh nghiệp, tránh tình trạng doanh nghiệp phải đăng ký nhiều lần (tại Sở Tư pháp và Sở Kế hoạch và Đầu tư). Về trình tự, thủ tục đấu giá tài sản, Luật đã khắc phục hạn chế của Nghị định số 17/2010/NĐ-CP, Luật Đấu giá tài sản tách bạch quy trình bán đấu giá với quy trình trước và sau khi tổ chức bán đấu giá như việc phê duyệt tài sản đưa ra đấu giá, việc thẩm định giá, xác định giá khởi điểm, giám định tài sản đấu giá được thực hiện trước khi ký hợp đồng dịch vụ bán đấu giá; việc chuyển quyền sở hữu tài sản được thực hiện sau khi tổ chức đấu giá tài sản thực hiện việc đấu giá thành…

Quyền tự do tín ngưỡng của người nước ngoài tại Việt Nam

Theo Luật Tín ngưỡng, tôn giáo vừa được Quốc hội thông qua thì mỗi người có quyền vào tu tại cơ sở tôn giáo hoặc học tại cơ sở đào tạo tôn giáo. Người chưa thành niên khi vào tu tại cơ sở tôn giáo hoặc học tại cơ sở đào tạo tôn giáo phải được cha, mẹ hoặc người giám hộ đồng ý. Chức sắc, chức việc, nhà tu hành có quyền thực hiện lễ nghi tôn giáo, giảng đạo, truyền đạo tại cơ sở tôn giáo hoặc địa điểm hợp pháp khác. Người bị tạm giữ, người bị tạm giam theo quy định của pháp luật về tạm giữ, tạm giam; người đang chấp hành hình phạt tù; người đang chấp hành biện pháp đưa vào trường giáo dưỡng, cơ sở giáo dục bắt buộc, cơ sở cai nghiện bắt buộc có quyền sử dụng kinh sách, bày tỏ niềm tin tín ngưỡng, tôn giáo.

Đáng chú ý, Luật Tín ngưỡng, tôn giáo còn quy định, người nước ngoài cư trú hợp pháp tại Việt Nam được Nhà nước Việt Nam tôn trọng và bảo hộ quyền tự do tín ngưỡng, tôn giáo. Người nước ngoài cư trú hợp pháp tại Việt Nam có quyền: Sinh hoạt tôn giáo, tham gia hoạt động tín ngưỡng, hoạt động tôn giáo; sử dụng địa điểm hợp pháp để sinh hoạt tôn giáo tập trung; mời chức sắc, chức việc, nhà tu hành thực hiện các lễ nghi tôn giáo, giảng đạo; vào tu tại cơ sở tôn giáo, vào học tại cơ sở đào tạo tôn giáo hoặc lớp bồi dưỡng về tôn giáo của tổ chức tôn giáo ở Việt Nam; mang theo xuất bản phẩm tôn giáo, đồ dùng tôn giáo để phục vụ nhu cầu sinh hoạt tôn giáo theo quy định của pháp luật Việt Nam.

Tổ chức, cá nhân tham gia hoạt động tín ngưỡng, hoạt động tôn giáo phải tuân thủ Hiến pháp, Luật này và quy định khác của pháp luật có liên quan. Luật nghiêm cấm phân biệt đối xử, kỳ thị vì lý do tín ngưỡng, tôn giáo; ép buộc, mua chuộc hoặc cản trở người khác theo hoặc không theo tín ngưỡng, tôn giáo; xúc phạm tín ngưỡng, tôn giáo… Luật Tín ngưỡng, tôn giáo có hiệu lực từ ngày 1-1-2018.

Danh mục mới 243 ngành, nghề kinh doanh có điều kiện

Luật sửa đổi, bổ sung Điều 6 và Phụ lục 4 về danh mục ngành, nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện của Luật Đầu tư 2014, đã giảm số lượng ngành, nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện từ 267 ngành, nghề xuống còn 243 ngành, nghề. Trong đó, có một số ngành, nghề mới như: Kinh doanh thiết bị, phần mềm ngụy trang dùng để ghi âm, ghi hình, định vị; Kinh doanh địa điểm thu gom hàng lẻ; Sản xuất, lắp ráp, nhập khẩu xe ô tô; Hành nghề quản lý, thanh lý tài sản của doanh nghiệp, hợp tác xã trong quá trình giải quyết phá sản; Sản xuất, sửa chữa chai chứa khí dầu mỏ hóa lỏng (chai LPG); Kiểm toán năng lượng; Kinh doanh dịch vụ quản lý, vận hành cơ sở hỏa táng… Một nội dung đáng chú ý khác là Luật đã quy định bổ sung thêm hoạt động đầu tư kinh doanh bị cấm là hoạt động kinh doanh pháo nổ. Luật sửa đổi, bổ sung có hiệu lực từ ngày 1-1-2017. Riêng đối với ngành, nghề đầu tư kinh doanh thiết bị, phần mềm ngụy trang dùng để ghi âm, ghi hình, định vị; Sản xuất, lắp ráp, nhập khẩu xe ô tô sẽ chính thức có hiệu lực từ ngày 1-7-2017. 

P.Y
Nguồn: BCT

274