Vận dụng thực hiện lời dạy của Chủ tịch Hồ Chí Mình trong tác phẩm “Sửa đổi lối làm việc”
10:23 - 17/11/2018

(TGCT) Ngày 16/11/2018, Trường Chính trị thành phố Cần Thơ tổ chức Hội thảo khoa học “Vận dụng nội dung và ý nghĩa tác phẩm “Sửa đổi lối làm việc” của Chủ tịch Hồ Chí Mình gắn với Chỉ thị số 05-CT/TW ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị vào việc xây dựng đạo đức, phong cách, lối làm việc của đội ngũ cán bộ, đảng viên hiện nay”.

Quang cảnh buổi Hội thảo.

Tham dự, chủ tọa có Tiến sĩ Trần Việt Trường, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Tuyên giáo Thành uỷ; Thạc sĩ Phùng Minh Hải, Hiệu trưởng Trường Chính trị; Thạc sĩ Lê Văn Điện, Phó hiệu trưởng Trường Chính trị; cùng tham gia với gần 40 nhà khoa học, giảng viên Học viện Chính trị Khu vực IV, giáo viên Trường Chính trị…

Tiến sĩ Trần Việt Trường, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Tuyên giáo Thành uỷ
phát biểu tham luận.

Phát biểu tại Hội thảo, Tiến sĩ Trần Việt Trường cho rằng: Hội thảo đã làm rõ nội dung, giá trị lý luận, thực tiễn và khẳng định giá trị thời đại của tác phẩm “Sửa đổi lối làm việc”. Đây được xem như cẩm nang góp phần giáo dục đội ngũ cán bộ, đảng viên tăng cường nhận thức về tư tưởng của Chủ tịch Hồ Chí Minh được thể hiện trong tác phẩm. Hội thảo là cơ sở để các cấp ủy đảng thành phố đưa ra biện pháp phù hợp, nhằm triển khai thực hiện nghiêm túc, có hiệu quả Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) gắn với Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị. Từ đó, góp phần nâng cao đạo đức cách mạng, chống chủ nghĩa cá nhân trong đội ngũ cán bộ, đảng viên; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức lối sống, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ; đóng góp quan trọng vào thực hiện nhiệm vụ chính trị của thành phố.

Không những vậy, nhiều ý kiến hay trong vận dụng thực hiện các lời dạy của Chủ tịch Hồ Chí Mình trong tác phẩm “Sửa đổi lối làm việc” nhằm giáo dục, nâng cao đạo đức cách mạng của đội ngũ cán bộ, đảng viên ở Cần Thơ trong tình hình hiện nay như: Việc làm rõ “cách lãnh đạo”, “nguyên tắc lãnh đạo” theo tư tưởng Hồ Chí Minh; các vấn đề đặt ra trong công tác xây dựng Đảng, cũng như các mô hình thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị ở Đảng bộ Khối cơ quan Dân Chính Đảng, huyện Phong Điền, quận Cái Răng…

Kết luận buổi Hội thảo, thạc sĩ Phùng Minh Hải, Hiệu trưởng Trường Chính trị cho rằng: Hội thảo đã đưa ra nhiều vấn đề nóng, thời sự và có ý nghĩa đối với công tác xây dựng Đảng hiện nay; các giá trị lịch sử trong tác phẩm “Sửa đổi lối làm việc” vẫn còn nguyên giá trị; thống nhất việc cần tiếp tục học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách của Bác như việc “tự phê bình và phê bình”, khắc phục các căn bệnh kinh niên như ba hoa, nói nhiều làm ít… cũng như việc lựa chọn cán bộ, sử dụng cán bộ, bổ nhiệm cán bộ. Hội thảo cũng rút ra nhiều kinh nghiệm quý báu để mỗi cán bộ, đảng viên tự rèn luyện, nâng cao phẩm chất đạo đức, tác phong nghề nghiệp.

Tin, ảnh: Ngọc Duy

97