Vĩnh Thạnh Hội nghị Ban Chấp hành (mở rộng) sơ kết nghị quyết 9 tháng đầu năm
16:54 - 11/10/2018

(TGCT) Ngày 11/10/2018, Huyện uỷ Vĩnh Thạnh tổ chức Hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ huyện (mở rộng) sơ kết thực hiện nhiệm vụ 9 tháng đầu năm và triển khai chương trình công tác quý IV năm 2018.

Đồng chí Đỗ Thanh Thảo, Phó Bí thư Thường trực Huyện uỷ, Chủ tịch HĐND huyện Vĩnh Thạnh
phát biểu tại hội nghị.

9 tháng đầu năm 2018, Huyện uỷ Vĩnh Thạnh và các cấp uỷ cơ sở tập trung triển khai học tập, quán triệt và tổ chức thực hiện các nội dung Hội nghị lần thứ 6, lần thứ 7 Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khoá XII) và Chương trình công tác của Thành uỷ, Huyện uỷ, đảm bảo nghiêm túc, chất lượng, hiệu quả. Tiếp tục thực hiện phong trào “tự soi”, “tự sửa” theo Nghị quyết Trung ương 4 (khoá XII) về xây dựng chỉnh đốn Đảng gắn với viết “Nhật ký” làm theo Bác. Thực hiện tốt công tác rà soát, bổ sung quy hoạch và công tác điều động, sắp xếp, bố trí cán bộ gắn với kiện toàn tổ chức bộ máy trong hệ thống chính trị đảm bảo chặt chẽ, đúng quy định.

Bên cạnh đó, Huyện uỷ Vĩnh Thạnh cũng tập trung lãnh đạo, thực hiện tốt nhiệm vụ phát triển kinh tế - văn hoá – xã hội – quốc phòng an ninh. Trong đó, tổng giá trị sản xuất 9 tháng đầu năm ước đạt hơn 4.765 tỷ đồng, đạt hơn 82% chỉ tiêu nghị quyết năm; cơ bản hoàn thành các tiêu chí của huyện nông thôn mới và gửi hồ sơ về Ban Chỉ đạo thành phố và Trung ương thẩm định công nhận.

Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Đỗ Thanh Thảo, Phó Bí thư Thường trực Huyện uỷ, Chủ tịch HĐND huyện Vĩnh Thạnh đề nghị các cấp ủy đảng phát huy vai trò của người đứng đầu, thủ trưởng các cơ quan, đơn vị trong thực hiện nhiệm vụ, đồng thời đẩy mạnh phong trào thi đua trong các cấp, các ngành các lĩnh vực với quyết tâm thực hiện thắng lợi các chỉ tiêu nghị quyết, nhất là hoàn thành mục tiêu huyện nông thôn mới trong năm 2018. Chỉ đạo các cấp uỷ tập trung lãnh đạo kiện toàn, sắp xếp đội ngũ cán bộ ở các xã, thị trấn theo tinh thần Nghị quyết Trung ương 6 (khoá XII) và Nghị quyết số 05/2018/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân thành phố Cần Thơ…

Tin, ảnh: Minh Hải

59