Vĩnh Thạnh kiểm tra việc triển khai thực hiện Chuyên đề 2019 về “Xây dựng ý thức tôn trọng Nhân dân, phát huy dân chủ, chăm lo đời sống Nhân dân theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”
16:55 - 03/04/2019

(TGCT) Ngày 03/4/2019, Ban Tuyên giáo Huyện uỷ Vĩnh Thạnh đến kiểm tra công tác học tập, quán triệt và triển khai thực hiện Chuyên đề năm 2019 về “Xây dựng ý thức tôn trọng Nhân dân, phát huy dân chủ, chăm lo đời sống Nhân dân theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” ở Đảng bộ xã Thạnh Quới.

Đồng chí Trần Văn Tươi, Uỷ viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Tuyên giáo Huyện Vĩnh Thạnh
phát biểu tại buổi kiểm tra.

Ngay sau khi tiếp thu Kế hoạch số 94-KH/HU của Huyện uỷ và Hướng dẫn số 29-HD/BTGHU của Ban Tuyên giáo Huyện ủy Vĩnh Thạnh về học tập, quán triệt và triển khai thực hiện chuyên đề năm 2019, Đảng uỷ xã Thạnh Quới đã chỉ đạo các chi bộ trực thuộc quán triệt các nội dung của chuyên đề đến toàn thể cán bộ đảng viên gắn với tìm hiểu, nghiên cứu nội dung 2 tác phẩm “Di chúc” và “Nâng cao đạo đức cách mạng, quét sạch chủ nghĩa cá nhân” của Chủ tịch Hồ Chí Minh. Cùng với đó, Đảng uỷ xã tiến hành xây dựng chuẩn mực đạo đức, chỉ đạo các chi bộ và đảng viên xây dựng chuẩn mực đạo đức theo chức năng, nhiệm vụ và viết bản cam kết thực hiện. Bên cạnh đó, Đảng uỷ cũng tiếp nhận và cấp phát quyển “Nhật ký làm theo Bác” năm 2019 cho toàn thể cán bộ đảng viên. Hàng tháng, thông qua sinh hoạt lệ, đảng viên viết vào Nhật ký những việc làm được, chưa được để tập thể đóng góp ý kiến và đề ra biện pháp khắc phục,…

Phát biểu tại buổi làm việc, đồng chí Trần Văn Tươi, Uỷ viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Tuyên giáo Huyện Vĩnh Thạnh đề nghị việc triển khai thực hiện chuyên đề năm 2019 cần phải tiếp tục vận dụng các chuyên đề từ những năm trước để đảm bảo việc thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh được liên tục, đem lại kết quả toàn diện ở từng cơ quan, đơn vị. Việc xây dựng chuẩn mực đạo đức, nội dung cam kết của chi bộ, cá nhân phải phù hợp, chặt chẽ theo từng loại hình chi bộ và nhiệm vụ của mỗi cán bộ đảng viên, gắn việc viết Nhật ký và thực hiện tốt phong trào “tự soi, tự sửa” do Huyện uỷ Vĩnh Thạnh phát động. Đồng thời, Đảng uỷ xã Thạnh Quới cần tăng cường công tác kiểm tra, giám sát, quản lý tốt đảng viên để kịp thời chấn chỉnh, uốn nắn nhằm giúp cho việc thực hiện chuyên đề năm 2019 đạt kết quả cao nhất.

Tin, ảnh: Minh Hải

142