Vĩnh Thạnh kiện toàn nhân sự Hội đồng nhân dân huyện, nhiệm kỳ 2016-2021
00:22 - 25/08/2017

(TGCT) Hội đồng nhân dân huyện Vĩnh Thạnh (khoá XI), nhiệm kỳ 2016 – 2021 tiến hành kỳ họp lần thứ 5 (kỳ họp bất thường) để thực hiện công tác tổ chức nhân sự thuộc thẩm quyền.

Tại kỳ họp các đại biểu HĐND huyện Vĩnh Thạnh đã biểu quyết thống nhất miễn nhiệm chức danh Ủy viên UBND huyện, nhiệm kỳ 2016 – 2021 đối với các đồng chí Bùi Văn Sang, Lê Chí Truyện và Nguyễn Công Trứ do chuyển công tác khác.

Các đại biểu đã bỏ phiếu bầu bổ sung đồng chí Võ Văn Nga dự kiến chức danh sau HĐND bầu là Chánh Văn phòng HĐND và UBND huyện và đồng chí Phạm Thành Khoa dự kiến chức danh sau HĐND bầu là Trưởng Phòng Tài chính – Kế hoạch vào Ủy viên UBND huyện, nhiệm kỳ 2016 – 2021 với kết quả kiểm phiếu đều đạt 27/33 đại biểu tán thành, đạt hơn 81,8%.

Minh Hải

54