Chuẩn bị tốt nguồn cán bộ cho nhiệm kỳ mới
23:38 - 12/08/2019

Những năm qua, Đảng bộ quận Thốt Nốt thực hiện tốt công tác quy hoạch, đào tạo, bồi dưỡng nâng cao chất lượng cán bộ (CB) lãnh đạo, quản lý. Đến nay, đội ngũ CB lãnh đạo, quản lý các cấp được chuẩn hóa, trưởng thành, đảm bảo tiêu chuẩn, chất lượng cho nhiệm kỳ mới.

Xác định công tác CB là nhiệm vụ then chốt trong công tác xây dựng Đảng, thời gian qua, cùng với thực hiện nhiều biện pháp ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, các cấp ủy đảng quận Thốt Nốt chú trọng nâng cao chất lượng đội ngũ CB lãnh đạo, quản lý các cấp. Đồng chí Nguyễn Phước Tùng, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy phường Thới Thuận, cho biết: Đảng ủy lựa chọn 21 CB có đủ phẩm chất, năng lực, sức khỏe, triển vọng phát triển đưa vào quy hoạch Ban Chấp hành Đảng bộ và CB chủ chốt phường giai đoạn 2020-2025; cử 14 CB đi đào tạo đại học về chuyên môn, 26 CB đi đào tạo trung cấp lý luận chính trị. Đến nay, tất cả CB lãnh đạo, quản lý và CB trong quy hoạch đều có trình độ chuyên môn đại học, 72% CB có trình độ trung cấp lý luận chính trị. Đồng chí Đặng Văn Tèo, công chức Địa chính - Xây dựng - Đô thị - Môi trường phường, bộc bạch: “Trước đây, tôi có trình độ cao đẳng quản lý đất đai, được Đảng ủy và UBND phường cử đi đào tạo đại học quản lý đất đai. Nhờ đó, tôi giải quyết tốt hơn thủ tục hành chính của người dân; tham mưu quản lý quy hoạch, xây dựng, đô thị có hiệu quả hơn”.

Theo đồng chí Trà Văn Sách, Phó Trưởng Ban Tổ chức Quận ủy, trên cơ sở các Nghị quyết của Trung ương và Thành ủy, Quận ủy đã cụ thể hóa công tác quy hoạch, đào tạo, luân chuyển CB lãnh đạo, quản lý. Hằng năm, Ban Tổ chức Quận ủy tham mưu Ban Thường vụ Quận ủy chỉ đạo rà soát, bổ sung quy hoạch CB lãnh đạo, quản lý các cấp. Ban Tổ chức Quận ủy cũng đã tham mưu cử 21 CB đi đào tạo thạc sĩ, 5 CB đi đào tạo đại học; cử 24 CB đi đào tạo cao cấp lý luận chính trị, 189 CB đi đào tạo trung cấp lý luận chính trị. Đến nay, quy hoạch Ban Chấp hành Đảng bộ quận có 59 đồng chí, trong đó, nữ chiếm 40,6%, từ 35 tuổi trở xuống chiếm 22%; trình độ: 20,3% thạc sĩ, 79,7% đại học, 71,2% cao cấp lý luận chính trị. Quy hoạch ban thường vụ đảng ủy các phường có 83 đồng chí, trong đó nữ chiếm 28,9%, dưới 35 tuổi chiếm 26,2%, hầu hết đều có trình độ chuyên môn đại học và trình độ lý luận chính trị trung cấp trở lên.

Cán bộ phường Trung Nhứt tham quan mô hình trồng rau sạch của người dân.

Cán bộ phường Trung Nhứt tham quan mô hình trồng rau sạch của người dân.

Quận ủy Thốt Nốt cũng chú trọng thực hiện công tác luân chuyển CB. 4 năm qua, Quận ủy đã luân chuyển 7 CB lãnh đạo các phòng, ban, ngành, đoàn thể quận về làm lãnh đạo các phường. CB được luân chuyển về cơ sở đều phát huy tính tiền phong, gương mẫu, ra sức thực hiện tốt nhiệm vụ được giao. Tiêu biểu như đồng chí Lê Thanh Nghị, từ CB Trung tâm dạy nghề quận, được luân chuyển về làm Phó Chủ tịch UBND phường Tân Lộc, rồi được điều động làm Chủ tịch UBND, Bí thư Đảng ủy phường Tân Hưng. 3 năm qua, với vai trò người đứng đầu cấp ủy, chính quyền phường, đồng chí đã phát huy nguyên tắc tập trung dân chủ, thực hiện nghiêm túc quy chế làm việc; đề ra chương trình công tác sát thực tế; thường xuyên đến địa bàn dân cư, kịp thời chỉ đạo giải quyết những bức xúc của nhân dân. Nhờ vậy, phường vận động được nhân dân hiến hàng ngàn mét vuông đất, đóng góp gần 1 tỉ đồng cùng Nhà nước tráng bê tông hơn 5.000m đường giao thông, bắc mới và nâng cấp 4 cây cầu bê tông; xây dựng nhiều mô hình kinh tế hiệu quả; huy động các nguồn lực xây dựng 20 căn nhà tặng hộ nghèo; phường đạt chuẩn văn minh đô thị.

Đồng chí Nguyễn Thị Thu Hà cũng thực hiện tốt nhiệm vụ khi được luân chuyển công tác. Từ Bí thư Quận đoàn, đầu năm 2016, đồng chí được luân chuyển về làm Bí thư Đảng ủy phường Thuận Hưng. Phát huy sức trẻ, tính tiền phong, gương mẫu, đồng chí xốc vác trong mọi công việc; gần gũi lắng nghe ý kiến của đảng viên và nhân dân để chỉ đạo kịp thời. Bên cạnh đó, đồng chí tranh thủ sự hỗ trợ của cấp trên, cùng CB phường tuyên truyền, vận động nhân dân đóng góp hàng tỉ đồng nâng cấp 3.000m đường, bắc 7 cây cầu, cải tạo vườn kém hiệu quả và chuyển ruộng lên vườn được 200ha trồng cây ăn trái… Vừa qua, đồng chí được Quận ủy rút về làm Chủ tịch Hội LHPN quận. Theo kế hoạch, sắp tới, quận tiếp tục luân chuyển 10 CB từ quận về phường, giúp các CB trưởng thành trong thực tiễn, chuẩn bị tốt nhân sự cho nhiệm kỳ mới.

Đồng chí Phạm Văn Tâm, Trưởng Ban Tổ chức Quận ủy, khẳng định: Nhờ làm tốt công tác quy hoạch, đào tạo, luân chuyển, đến nay, đội ngũ CB lãnh đạo, quản lý các cấp của quận đã nâng cao trình độ, có bước trưởng thành, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trước mắt cũng như lâu dài. Ban Tổ chức Quận ủy sẽ tham mưu Ban Thường vụ Quận ủy lựa chọn những CB đủ phẩm chất, năng lực, uy tín, sức khỏe giới thiệu để đại hội đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2020-2025 bầu chọn vào cấp ủy, nhằm thúc đẩy quận ngày càng phát triển.

Bài, ảnh: An Bình

171