Xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức đáp ứng cải cách hành chính
14:44 - 20/09/2018

Nhiều năm qua, nhất là từ năm 2015 đến nay, các cấp, các ngành huyện Thới Lai đẩy mạnh công tác đào tạo nâng cao trình độ chuyên môn; đồng thời, quan tâm sắp xếp, chuyển đổi vị trí công tác của nhiều cán bộ (CB), công chức (CC) cho phù hợp với trình độ, năng lực công tác. Đến nay, 97,3% CC huyện và trên 94% CB chủ chốt, CC bộ phận một cửa xã, thị trấn có trình độ đại học trở lên, góp phần giải quyết tốt thủ tục hành chính (TTHC) cho người dân.

Được đào tạo nâng cao trình độ, công chức Bộ phận một cửa xã Tân Thạnh
giải quyết tốt thủ tục hành chính của nhân dân.

Anh Nguyễn Văn Thanh, ở ấp Thới Hòa B, đến bộ phận một cửa xã Xuân Thắng để làm thủ tục khai sinh cho con. Anh nói: “Làm TTHC bây giờ rất nhanh chóng, nộp hồ sơ vào bộ phận một cửa và ngồi chờ 10-15 phút là nhận được kết quả, không phiền hà, không phải tới lui nhiều lần…”.

Theo ông Nguyên Văn Dũng, Phó Chủ tịch UBND xã, cùng với quan tâm giáo dục, uốn nắn để CB, CC nâng cao trách nhiệm phục vụ nhân dân, Đảng ủy và UBND xã còn chú trọng công tác đào tạo CB, CC nhằm nâng cao trình độ mọi mặt, đáp ứng yêu cầu đẩy mạnh công tác cải cách hành chính (CCHC). Ba năm qua, xã có 4 CC được cử đi đào tạo đại học luật và đại học xây dựng. Đến nay, tất cả 6 CC Bộ phận một cửa xã có trình độ chuyên môn đại học, góp phần giải quyết tốt TTHC cho người dân. Trong 8 tháng năm 2018, Bộ phận một cửa xã đã tiếp nhận 1.485 hồ sơ; tất cả hồ sơ đều được trả kết quả trước hẹn và đúng hẹn. Ông Nguyễn Trí Thanh, CC Tư pháp – hộ tịch xã, bộc bạch: “Trước đây, tôi chỉ có trình độ trung cấp luật. Được cử đi đào tạo đại học luật đã giúp tôi nâng cao kiến thức, giải quyết TTHC của nhân dân chính xác, hiệu quả hơn, không để người dân phiền hà, phải mất thời gian chờ đợi và đi lại nhiều lần”.

Ở xã Tân Thạnh, việc nâng cao trình độ CB, CC cũng được Đảng ủy và UBND xã quan tâm. Ông Lương Duy Khánh, Chủ tịch UBND xã cho biết, từ năm 2015 đến nay, xã đã cử 4 CB chủ chốt và  3 CC bộ phận một cửa đi đào tạo đại học luật và quản lý đất đai. Nhờ vậy, 100% CB chủ chốt và CC bộ phận một cửa có trình độ đại học. Theo chỉ đạo của huyện, Đảng ủy và UBND xã đã sắp xếp vị trí công tác của 4 CB cho phù hợp với trình độ chuyên môn và năng lực công tác. Trong đó, sắp xếp 1 Phó Chủ tịch UBND xã sang làm Chủ tịch Hội Nông dân và Chủ tịch Hội Nông dân sang làm Phó Chủ tịch UBND xã; sắp xếp 1 Phó Chủ tịch HĐND sang làm Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ (LHPN) và Chủ tịch Hội LHPN sang làm Phó Chủ tịch HĐND xã; sắp xếp Trưởng Công an xã làm CC tư pháp - hộ tịch. “Nhờ quan tâm nâng cao trình độ chuyên môn, sắp xếp công tác CB phù hợp với trình độ và năng lực, tăng cường công tác kiểm tra, giám sát kịp thời chấn chỉnh thái độ phục vụ nhân dân của CB, CC và kịp thời tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc, 3 năm qua, chất lượng giải quyết TTHC cho người dân được nâng lên. 8 tháng năm 2018 Bộ phận một cửa xã tiếp nhận 3.199 hồ sơ; tất cả hồ sơ đều được giải quyết, trả kết quả đúng hẹn và trước hẹn” – ông Lương Duy Khánh khẳng định.

Theo ông Hồ Hồng Sương, Trưởng Phòng Nội vụ huyện Thới Lai, 3 năm qua, các cấp, các ngành của huyện đã cử 161 CB, CC đi đào tạo nâng cao trình độ chuyên môn, trong đó 19 thạc sĩ, 142 đại học. Đến nay, 97,3% CB, CC huyện trình độ đại học trở lên và trên 94% CB chủ chốt, CC Bộ phận một cửa cấp xã trình độ đại học trở lên. Việc nâng cao trình độ của CB, CC đã góp phần thực hiện tốt công tác CCHC, hạn chế được tình trạng hướng dẫn nhiều lần, gây phiền hà, trả kết quả trễ hẹn. Trong 8 tháng năm 2018, Bộ phận một cửa huyện đã trả kết quả trước hẹn đạt 43,25%, đúng hẹn 56,75%, không có trường hợp trễ hẹn; Bộ phận một cửa cấp xã trả kết quả trước hẹn 11,76%, đúng hẹn 88,23%, sai hẹn chỉ 0,06% do hồ sơ về địa chính phức tạp, phải phối hợp với nhiều ngành để xác minh.

Cùng với quan tâm đào tạo nâng cao trình độ CB, CC, thời gian qua, Huyện ủy và UBND huyện chỉ đạo các cơ quan, đơn vị sắp xếp vị trí công tác của CB, CC phù hợp với trình độ chuyên môn, năng lực công tác và chuyển đổi vị trí công tác đối với những CB, CC làm việc ở lĩnh vực nhạy cảm, dễ phát sinh tiêu cực. Chỉ tính từ năm 2017 đến nay, huyện đã sắp xếp lại vị trí công tác của 5 CB chủ chốt xã do không đạt chuẩn trình độ chuyên môn; chuyển đổi vị trí công tác của 45 CC địa chính – xây dựng, tư pháp - hộ tịch và kế toán các xã, thị trấn, trường học. Ông Nuyễn Trung Hiếu, CC địa chính – xây dựng xã Tân Thạnh, nói: “Trước đây, tôi công tác tại xã Xuân Thắng, được điều động về nhận công tác tại xã Tân Thạnh từ tháng 5-2018. Về địa bàn công tác mới, tuy gặp khó khăn, nhưng tôi chịu khó nghiên cứu, tìm hiểu, nắm bắt tình hình để giải quyết tốt TTHC cho người dân”. Thực tế, nhờ quan tâm chuyển đổi vị trí công tác, nhiều CB, CC đã nâng cao trách nhiệm phục vụ nhân dân, hạn chế được tình trạng nhũng nhiễu, tiêu cực trong thực thi công vụ. Trong 3 năm qua, huyện chỉ có 1 trường hợp CC địa chính – xây dựng xã Thới Tân vi phạm trong thực hiện nhiệm vụ, bị thi hành kỷ luật buộc thôi việc.

Ông Hồ Hồng Sương, Trưởng Phòng Nội vụ huyện, cho biết, để thực hiện tốt công tác CCHC, Phòng tiếp tục tham mưu Huyện ủy và UBND huyện đưa CB, CC đi đào tạo, phấn đấu đến năm 2020 tất cả CB chủ chốt và CC cấp xã có trình độ chuyên môn đại học. Đồng thời tiếp tục sắp xếp vị trí công tác của CB, CC phù hợp với trình độ chuyên môn; quan tâm chuyển đổi vị trí công tác của CB, CC những lĩnh vực nhạy cảm, dễ phát sinh tiêu cực; trước mắt, từ nay đến cuối năm 2018 sẽ chuyển đổi vị trí công tác đối với 12 CC tư pháp – hộ tịch, kế toán các xã, thị trấn và trường học. 

Bài, ảnh: ANH DŨNG
Nguồn: http://baocantho.com.vn

93