Xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức liêm chính, bản lĩnh, trung thực, trách nhiệm
09:47 - 03/01/2020

Phát huy truyền thống 54 năm ngành Nội chính Đảng, năm 2019, Ban Nội chính Thành ủy Cần Thơ tiếp tục có nhiều nỗ lực trong công tác nắm tình hình, tham mưu Ban Thường vụ Thành ủy lãnh đạo, chỉ đạo công tác nội chính, phòng, chống tham nhũng (PCTN) và cải cách tư pháp (CCTP) đạt hiệu quả tích cực. Trao đổi với phóng viên Báo Cần Thơ xung quanh vấn đề này, đồng chí Nguyễn Xuân Hải, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Nội chính Thành ủy, cho biết:

Đồng chí Nguyễn Xuân Hải,
Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Nội chính Thành ủy.

- Năm 2019, khối lượng công việc Ban phải thực hiện khá lớn, phải sơ kết, tổng kết nhiều chỉ thị, nghị quyết của Trung ương và thành phố. Tập thể Ban Nội chính nỗ lực đạt được những kết quả đáng khích lệ trên các mặt công tác: tham mưu Ban Thường vụ Thành ủy ban hành nhiều văn bản lãnh đạo, chỉ đạo công tác nội chính, PCTN đạt hiệu quả tích cực; tổ chức 4 đoàn kiểm tra, giám sát tại 16 cơ quan, đơn vị; tổ chức hội nghị chuyên đề “Tham nhũng vặt, thực trạng và giải pháp phòng, chống”; tiếp làm việc với 2 đoàn kiểm tra của Trung  ương về công tác PCTN.

Ban Nội chính còn chủ trì, phối hợp với Văn phòng Thành ủy và các cơ quan, đơn vị chức năng tham gia thẩm định những văn bản thuộc lĩnh vực nội chính, PCTN và CCTP do Thường trực Thành ủy giao, đạt hiệu quả tích cực. Ban thực hiện tốt việc tiếp công dân và giải quyết đơn, thư khiếu nại, tố cáo. Với vai trò là Cơ quan Thường trực Ban Chỉ đạo CCTP, Ban Nội chính tham mưu Ban Thường vụ Thành ủy theo dõi, chỉ đạo các cơ quan chức năng triển khai thực hiện có hiệu quả Nghị quyết 49-NQ/TW (khóa X) của Bộ Chính trị về Chiến lược CCTP đến năm 2020 và tiếp tục thực hiện Chương trình 03-Ctr/BCĐCCTPTW của Ban Chỉ đạo CCTP Trung ương “Về những nhiệm vụ trọng tâm công tác CCTP, nhiệm kỳ 2016-2021”…

* Công tác tham mưu của Ban Nội chính được lãnh đạo Thành ủy và các cấp, các ngành đánh giá là khá chủ động, kịp thời. Xin đồng chí cho biết một số kết quả nổi bật trong công tác này?

- Năm qua, Ban Nội chính đã kịp thời tham mưu Ban Thường vụ Thành ủy ban hành nhiều văn bản chỉ đạo, như: Kế hoạch số 132-KH/TU triển khai thực hiện Chỉ thị số 27-CT/TW của Bộ Chính trị “Về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác bảo vệ người phát hiện, tố cáo, người đấu tranh chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực” (CT27); công văn 1271-CV/TU, triển khai thực hiện quy định số 11-QĐi/TW của Bộ Chính trị “Về trách nhiệm của người đứng đầu cấp ủy trong việc tiếp dân, đối thoại trực tiếp với dân và xử lý những phản ánh, kiến nghị của dân”; Quy chế số 10-QC/TU “Quy chế đối thoại trực tiếp giữa người đứng đầu cấp ủy, chính quyền các cấp với nhân dân”…

Từ tình hình thực tế của địa phương, Ban chủ động tham mưu Ban Thường vụ Thành ủy ban hành các công văn: về thực hiện rà soát, chấn chỉnh, xử lý nghiêm các hành vi tiêu cực, tham nhũng trong các cơ quan, đơn vị trên địa bàn thành phố; tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TU của Ban Thường vụ Thành ủy về tăng cường sự lãnh đạo của các cấp ủy đảng đối với công tác thi hành án dân sự; công văn về tiếp tục thực hiện chỉ thị số 35-CT/TW của Bộ Chính trị và Chỉ thị 16-CT/TU của Ban Thường vụ Thành ủy “Về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác tiếp dân và giải quyết khiếu nại, tố cáo”…  Ngoài ra, Ban còn tham mưu Ban Thường vụ Thành ủy thực hiện 3 đoàn kiểm tra giám sát liên quan đến công tác nội chính, PCTN; chủ trì phối hợp tham mưu Thường trực Thành ủy cho chủ trương, định hướng xử lý 5 vụ việc, vụ án theo quy định và các vấn đề đột xuất, nổi cộm, phức tạp liên quan đến an ninh, trật tự; tiếp tục theo dõi, đôn đốc, kiểm tra, giám sát việc xử lý 10 vụ việc, vụ án, trong đó tham mưu Ban Thường vụ Thành ủy đưa vào diện theo dõi, chỉ đạo, xử lý 1 vụ…

* Năm qua, Ban Nội chính đã thành lập nhiều đoàn kiểm tra, giám sát tại các đơn vị, địa phương. Đồng chí đánh giá như thế nào về hiệu quả công tác kiểm tra, giám sát và việc thực hiện công tác này?

- Trong năm 2019, Ban Nội chính Thành ủy đã thành lập 4 đoàn kiểm tra, giám sát tại 16 cơ quan, đơn vị, địa phương trong thực hiện một số văn bản của Trung ương, Thành ủy liên quan đến lĩnh vực nội chính, PCTN và công tác CCTP. Trong đó, có 2 đơn vị được Ban Nội chính Thành ủy chủ động tái kiểm tra, giám sát nhằm xem xét, đánh giá kết quả và nắm thông tin báo cáo của các cơ quan, đơn vị sau khi được đoàn kiểm tra, giám sát kỳ năm trước.

Các đồng chí có nhiều đóng góp cho sự nghiệp Nội chính Đảng được nhận kỷ niệm chương. ảnh: S.Hà

Thừa ủy quyền của Ban Nội chính Trung ương, đồng chí Phạm Văn Hiểu, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, Chủ tịch HĐND thành phố trao Kỷ niệm chương “Vì sự nghiệp Nội chính Đảng” cho các đồng chí có nhiều đóng góp cho sự nghiệp Nội chính Đảng . Ảnh: S.Hà.

Có thể nói, Ban đã thực hiện công tác này ngày càng đi vào chiều sâu, đến tận cơ sở; có tái kiểm tra nội dung kiểm tra, giám sát đi sâu vào lĩnh vực cụ thể phù hợp với tình hình địa phương, đơn vị. Việc kiểm tra, giám sát nhằm nhắc nhở các đơn vị, địa phương nâng cao ý thức, quan tâm hơn đến công tác nội chính, PCTN và đốc thúc các đơn vị, địa phương thực hiện tốt việc nắm tình hình, giải quyết kịp thời đối với các vụ án, vụ việc phức tạp, dư luận xã hội quan tâm. Qua kiểm tra cho thấy, các đơn vị, địa phương được kiểm tra, giám sát đã thường xuyên tuyên truyền, phổ biến trong cán bộ, công chức, đảng viên ý thức, trách nhiệm về PCTN, thực hiện các giải pháp phòng ngừa tham nhũng; chủ động phối hợp xử lý các vụ việc, vụ án liên quan đến
tham nhũng…

* Để tiếp tục thực hiện tốt công tác nội chính, PCTN, nhất là việc nắm tình hình và tham mưu đạt hiệu quả, góp phần ổn định an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn thành phố, lãnh đạo Ban Nội chính có những định hướng như thế nào, thưa đồng chí?

 - Ban Nội chính sẽ tăng cường phối hợp với các cơ quan chức năng tham mưu Ban Thường vụ Thành ủy chỉ đạo các cấp ủy đảng thực hiện nghiêm các nghị quyết, chỉ thị, kết luận của Trung ương liên quan đến công tác nội chính, PCTN và CCTP. Đồng thời, tham mưu đẩy mạnh thực hiện CT27 và Chỉ thị số 22-CT/TU ngày 2-5-2018 của Ban Thường vụ Thành ủy “Về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác thanh tra, kiểm tra và xử lý sau thanh tra, kiểm tra”.  Ban cũng đẩy mạnh công tác kiểm tra, thanh tra, PCTN, kịp thời phát hiện, làm rõ sai phạm, xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật; theo dõi, đôn đốc, kiểm tra việc thực hiện các kết luận, kiến nghị và quyết định xử lý sau thanh tra.

Lãnh đạo Ban chỉ đạo cán bộ, công chức của phòng tiếp tục chủ động  nắm chắc địa bàn, lĩnh vực được phân công để có những báo cáo, đề xuất xử lý kịp thời những vụ việc phát sinh. Tham mưu Ban Thường vụ Thành ủy, Thường trực Thành ủy chỉ đạo các cơ quan chức năng nâng cao chất lượng công vụ; tăng cường trách nhiệm kiểm sát trong hoạt động điều tra, truy tố, xét xử án hình sự, dân sự và thi hành án đảm bảo đúng pháp luật; chủ động nâng cao chất lượng, số lượng giải quyết trong công tác thi hành án
dân sự...

Đặc biệt, Ban luôn quan tâm công tác giáo dục đạo đức, chính trị, tư tưởng cho đội ngũ cán bộ, công chức để đội ngũ này thực hiện nhiệm vụ với tinh thần trách nhiệm, bản lĩnh, trung thực, liêm khiết… Có như vậy thì công tác PCTN mới ngày càng đi vào chiều sâu và đạt hiệu quả.

* Xin cảm ơn đồng chí !

Sơn Hà (thực hiện)

111