Xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc vững mạnh
21:27 - 31/05/2019

Hôm nay (31-5), Đại hội đại biểu Mặt trận Tổ quốc Việt Nam (MTTQVN) thành phố Cần Thơ nhiệm kỳ 2019-2024 tiến hành họp phiên trù bị. Dịp này, Báo Cần Thơ gặp gỡ, ghi nhận ý kiến, tâm tư nguyện vọng của một số vị đại diện các tổ chức thành viên Mặt trận, các tổ chức tôn giáo và các tầng lớp nhân dân thành phố gửi đến đại hội.

Ngày hội Đại đoàn kết ở khu vực 4, phường Trà An, quận Bình Thủy. Ảnh: KIM XUÂN­

Ngày hội Đại đoàn kết ở khu vực 4, phường Trà An, quận Bình Thủy. Ảnh: KIM XUÂN­

Thượng tọa Thích Bình Tâm, Phó Trưởng Ban Thường trực Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam TP  Cần Thơ:
PHÁT HUY VAI TRÒ TÔN GIÁO THAM GIA XÂY DỰNG ĐỊA PHƯƠNG

Thời gian qua, Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam thành phố vận động phật tử, tín đồ tích cực tham gia các cuộc vận động, phong trào do Mặt trận phát động. Đồng thời, nêu cao tinh thần “Đoàn kết, tương thân tương ái”, chung tay thực hiện nhiều công tác từ thiện xã hội, với tổng chi phí thực hiện từ năm 2014-2019 hơn 107 tỉ đồng.

Trong nhiệm kỳ tới, Mặt trận tiếp tục tập hợp các tầng lớp nhân dân và tạo điều kiện thuận lợi cho hoạt động của các tôn giáo, góp phần làm cho quê hương ngày càng phát triển. Theo đó, Mặt trận và các tổ chức thành viên cần tiếp tục thực hiện tốt hơn nữa các chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước liên quan đến các tôn giáo; thường xuyên chăm lo, bảo vệ quyền, lợi ích chính đáng và hợp pháp của đồng bào các tôn giáo. Mặt trận và các tổ chức thành viên tăng cường phối hợp cùng các vị chức sắc hướng dẫn, vận động tín đồ phát huy các giá trị văn hóa, đạo đức lành mạnh, tiến bộ, hướng thiện của tôn giáo, phù hợp với truyền thống văn hóa dân tộc, với việc xây dựng đời sống văn hóa mới. Song song đó là đẩy mạnh các hoạt động an sinh xã hội, quan tâm chăm lo đời sống nhân dân. Muốn làm được điều ấy, đòi hỏi cán bộ Mặt trận phải có trình độ, năng lực, năng động trong thực hiện nhiệm vụ.

Bà Nguyễn Ý Nguyện, Phó Chủ tịch LHCH KH&KT thành phố:
NÂNG CAO HIỆU QUẢ CÔNG TÁC PHỐI HỢP

Thực hiện vai trò thành viên MTTQVN thành phố, Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật (LHCH KH&KT) thành phố đã tăng cường phối hợp với MTTQVN thành phố thực hiện hoạt động giám sát, phản biện xã hội các lĩnh vực; là nòng cốt tham gia phong trào thi đua “Đoàn kết sáng tạo, nâng cao năng suất, chất lượng, hiệu quả, hội nhập quốc tế”.

Trong nhiệm kỳ tới, MTTQVN cần có đề án phối hợp với các tổ chức thành viên trong thực hiện các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội của địa phương, tăng cường giám sát và phản biện xã hội, chống tham nhũng, lãng phí, thực hành tiết kiệm… Theo tôi, để thực hiện tốt vai trò MTTQVN và các tổ chức thành viên trong tham gia giám sát phản biện xã hội, cần nâng cao năng lực đội ngũ cán bộ chuyên trách của MTTQVN các cấp; tăng cường sự liên kết phối hợp giữa MTTQVN và các tổ chức thành viên, nắm bắt phát huy vai trò và thế mạnh của các tổ chức. Đồng thời, phát huy vai trò trí thức thông qua LHCH KH&KT nhằm đẩy mạnh các phong trào, các cuộc vận động của MTTQVN thành phố, như: giao hoặc đặt hàng cho Liên hiệp Hội tư vấn, phản biện và giám định xã hội đối với những dự án lớn ảnh hưởng nhiều đến dân cư, môi trường… Song song đó, MTTQVN và LHCH KH&KT cần phối hợp mở rộng các mô hình sáng tạo kỹ thuật, quan tâm tổ chức các hoạt động nhằm tôn vinh, phát huy đội ngũ trí thức, nhà khoa học có đóng góp cho sự phát triển của thành phố.

Ông  Liêu Sang, người có uy tín trong đồng bào dân tộc Khmer, Ủy viên UBMTTQVN huyện Thới Lai:
CÁN BỘ MẶT TRẬN CẦN NĂNG ĐỘNG THỰC HIỆN TỐT NHIỆM VỤ

Nhiệm kỳ qua, Mặt trận các cấp chú trọng đổi mới công tác thông tin tuyên truyền. Trong đó, lấy khu dân cư làm điểm chỉ đạo xây dựng các mô hình thực hiện các cuộc vận động, nhân rộng các mô hình đạt hiệu quả cao. Đồng thời, tổ chức nhiều hoạt động thiết thực chăm lo đời sống đoàn viên, hội viên, nhân dân; thu hút sự tham gia của các giới, các tầng lớp nhân dân. Đồng bào các dân tộc thiểu số phát huy tinh thần bình đẳng, đoàn kết, tương trợ giúp nhau cùng phát triển; đồng bào các tôn giáo hoạt động với phương châm “Tốt đời, đẹp đạo”, gắn bó đồng hành cùng dân tộc…

Theo tôi, để làm tốt vai trò của tổ chức Mặt trận, từng cán bộ không ngừng học tập nâng cao trình độ về mọi mặt đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ công tác; làm tốt vai trò cầu nối giữa Đảng, chính quyền và các tầng lớp nhân dân. Mặt trận cần phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân tộc, chăm lo đời sống nhân dân, hỗ trợ nhân dân phát triển kinh tế, nhất là hộ nghèo, hộ đồng bào dân tộc, các đối tượng yếm thế trong xã hội. Đồng thời, lắng nghe những tâm tư nguyện vọng, bức xúc trong dân kiến nghị với Đảng, Nhà nước. Mặt trận cần có tiếng nói mạnh mẽ hơn trong đấu tranh chống các luận điệu xuyên tạc của các thế lực thù địch về chính sách dân tộc, tôn giáo... Muốn vậy, Mặt trận cần phát huy được vai trò các vị có uy tín trong đồng bào dân tộc, các vị chức sắc tôn giáo…     

Bà Hồ Thị Công Dung, Chủ tịch Hội LHPN quận Cái Răng:
XÂY DỰNG MÔ HÌNH THIẾT THỰC, HIỆU QUẢ

Vấn đề mà tôi quan tâm là làm gì để phát huy vai trò các tổ chức thành viên, việc tổ chức hiệp thương phối hợp và thống nhất hành động. Theo tôi, đây là khâu còn có mặt hạn chế trong công tác mặt trận các cấp hiện nay. 

Nhiệm kỳ qua, Mặt trận các cấp đã có nhiều cố gắng trong công tác phối hợp thống nhất hành động với các tổ chức thành viên, góp phần giảm tỷ lệ hộ nghèo của thành phố xuống còn 1,53%. Tuy nhiên, để đạt được hiệu quả cao hơn, trong nhiệm kỳ tới, Mặt trận cần có sự chủ động, phối hợp chặt chẽ hơn với các tổ chức thành viên, có sự phân công cụ thể từ thành phố đến cơ sở; có kế hoạch sát, hợp trong triển khai thực hiện các phong trào.

Tôi đề xuất Mặt trận chọn những vấn đề bức xúc, nổi cộm tại địa phương và đưa ra kế hoạch phối hợp với tổ chức thành viên liên quan. Làm sao để từng tổ chức thành viên đều xem công việc mà Mặt trận phân công là việc chung của mỗi người, chứ không phải chỉ là việc riêng của Mặt trận. Theo tôi, chỉ khi có mô hình cụ thể, sự phối hợp hành động thống nhất, rõ ràng thì mới mang lại hiệu quả thiết thực, chứ không thể phối hợp trên giấy tờ, mang tính chung chung, hình thức, thiếu hiệu quả…

Ông Lê Minh Phúc, Chủ tịch Hội Nông dân huyện Cờ Đỏ:
CHỦ ĐỘNG ĐỔI MỚI, SÁNG TẠO TRONG HOẠT ĐỘNG

Nhìn lại chặng đường 5 năm qua, MTTQVN và các tổ chức thành viên trong thành phố đã đổi mới phương thức hoạt động, tăng cường hướng về cơ sở, sát với nhiệm vụ chính trị được giao; đóng góp tích cực vào sự phát triển của thành phố. Nổi bật như: các cấp Mặt trận đã thực hiện tốt chức năng đại diện, phát huy được vai trò của mình trong việc bảo vệ quyền lợi cho nhân dân; tập hợp được sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân tộc; tuyên truyền vận động nhân dân thực hiện dân chủ cơ sở, chấp hành tốt đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách và pháp luật của Nhà nước; phối hợp với các tổ chức thành viên thực hiện tốt các chương trình phối hợp hành động…

Trước thềm Đại hội, chúng tôi kỳ vọng MTTQVN thành phố tiếp tục phát huy tốt vai trò, chức năng đại diện của mình trong việc bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của nhân dân. Song song đó, cần tham gia thực hiện tốt công tác giám sát, phản biện xã hội; đề ra các giải pháp cụ thể trong việc tham gia xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền; tăng cường phối hợp với các tổ chức thành viên thực hiện đa dạng hóa các chương trình hành động, đẩy mạnh thực hiện tốt các cuộc vận động sát sườn với đời sống nhân dân. Đồng thời, ghi nhận kịp thời các kiến nghị của nhân dân nói chung và ý kiến của cử tri nông dân nói riêng, lấy lợi ích chính đáng của nhân dân làm trọng tâm trong tổ chức hoạt động.

Ông Nguyễn Thanh Tâm, Chủ tịch Liên đoàn Lao động quận Bình Thủy:
ĐƯA CÔNG TÁC MẶT TRẬN LÊN TẦM CAO MỚI

Đội ngũ cán bộ Công đoàn cùng lực lượng công đoàn viên quận rất phấn khởi trước những thành tích của Mặt trận các cấp thực hiện trong 5 năm qua. Mặt trận và các tổ chức thành viên đã chủ động làm tốt công tác phối hợp, làm gia tăng sức mạnh từ quần chúng tham gia đóng góp cho quá trình phát triển đất nước, đem lại lợi ích cho đời sống nhân dân.

Trong nhiệm kỳ mới, chúng tôi mong muốn MTTQVN thành phố tiếp tục phát huy vai trò tập hợp các giai cấp và tầng lớp nhân dân đoàn kết, chung sức, chung lòng huy động mọi nguồn lực xã hội, chăm lo thiết thực đời sống vật chất, tinh thần cho đoàn viên, hội viên và nhân dân. Với vai trò là tổ chức thành viên, Công đoàn phải luôn phối hợp chặt chẽ với Mặt trận để chăm lo tốt cho giai cấp công nhân và người lao động bằng việc làm cụ thể hướng về và vì lợi ích của người lao động.

Theo tôi, MTTQVN thành phố cần tăng cường ghi nhận, tiếp thu ý kiến các tầng lớp nhân dân, kịp thời góp ý, đề đạt giải quyết những bức xúc của của nhân dân. Đồng thời, nghiên cứu xây dựng, triển khai và nhân rộng mô hình thật sự hiệu quả, có sức lan tỏa, bền vững góp phần ổn định cuộc sống của nhân dân.

NHÓM PV (lược ghi)
Nguồn: baocantho.com.vn

176