Xây dựng tiêu chí cán bộ Hội “làm theo” gương Bác
23:57 - 08/03/2018

Hội Liên hiệp Phụ nữ (LHPN) TP Cần Thơ vừa tổ chức tọa đàm “Xây dựng tiêu chí người cán bộ Hội” học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh (Chỉ thị số 05-CT/TW). Đây là một trong những hoạt động thiết thực của các cấp Hội LHPN thành phố nhằm đẩy mạnh tuyên truyền, cụ thể hóa các nội dung thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị đến cán bộ, hội viên và các tầng lớp phụ nữ trong thành phố…

Tọa đàm xây dựng tiêu chí người cán bộ Hội
học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

Thực hiện Kế hoạch của Đoàn Chủ tịch Trung ương Hội LHPN Việt Nam và Thành ủy Cần Thơ về triển khai thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW, Ban Thường vụ Hội LHPN thành phố đã xây dựng kế hoạch thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW giai đoạn 2016-2021. Hội LHPN thành phố tập trung triển khai thực hiện nội dung “làm theo” trong hệ thống Hội. Đối với cơ quan chuyên trách Hội LHPN các cấp cải tiến lề lối, phương pháp làm việc đảm bảo khoa học, hiệu quả, sát thực tế; tăng cường chất lượng công tác, coi trọng việc xác định nhu cầu của hội viên, phụ nữ; lựa chọn trọng tâm, trọng điểm với tình hình địa phương… Đối với cán bộ Hội, tiếp tục nâng cao vai trò chủ động, sáng tạo, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm; gương mẫu rèn luyện các phẩm chất đạo đức; chú trọng cải tiến, đổi mới lề lối làm việc có tính kế hoạch, sâu sát cơ sở; triển khai và tổ chức thực hiện hiệu quả nhiệm vụ công tác Hội…

Tại tọa đàm, các đại biểu thảo luận, đi sâu phân tích một số tiêu chí cần có của người cán bộ Hội, như: trí tuệ, tự tin, năng động, sáng tạo, trung hậu, sát cơ sở… Trong đó, tiêu chí “trí tuệ” và “năng động” được nhiều đại biểu ưu tiên đề xuất. Theo các đại biểu, “trí tuệ” là trình độ nhận thức chính trị, chuyên môn, hiểu biết xã hội; “năng động” là người cán bộ Hội luôn suy nghĩ, tìm tòi cái hay, cái mới để triển khai, vận dụng phù hợp với tình hình thực tế... Chị Nguyễn Thị Nhung, Chủ tịch Hội LHPN phường Trà Nóc, quận Bình Thủy, cho rằng người cán bộ Hội trước hết phải vững về chuyên môn, nghiệp vụ; có kỹ năng tuyên truyền, vận động, sâu sát cơ sở để nắm bắt tâm tư, tình cảm, nguyện vọng của hội viên, phụ nữ để đề ra biện pháp hỗ trợ phù hợp. Song song đó cần năng động, sáng tạo, đổi mới nội dung, phương thức hoạt động để tổ chức, hướng dẫn hội viên phụ nữ tham gia hoạt động Hội, góp phần đẩy mạnh phong trào phụ nữ địa phương...

Đánh giá cao vai trò, năng lực của cán bộ Hội có ý nghĩa quan trọng đối với công tác Hội và phong trào phụ nữ. Chị Đồng Ngọc Hương, Phó Chủ tịch Hội LHPN quận Thốt Nốt, nhấn mạnh: “Nơi nào đội ngũ cán bộ Hội có trình độ năng lực, năng động, có tư duy đổi mới, nhiệt huyết, tận tâm, nơi đó phong trào phụ nữ phát triển mạnh mẽ”. Còn chị Huỳnh Thị Kim Phượng, Phó Chủ tịch Hội LHPN huyện Vĩnh Thạnh, đề xuất xây dựng các tiêu chí cần có của người cán bộ Hội “Tự tin, năng động, trung hậu, sát cơ sở” phải gắn với tiêu chí người Cần Thơ “Trí tuệ, năng động, nhân ái, hào hiệp, thanh lịch”. Theo đó, chị đề nghị bổ sung tiêu chí “trí tuệ”. Bởi đây là năng lực, phẩm chất cần có để đáp ứng yêu cầu xây dựng và phát triển TP. Cần Thơ văn minh, hiện đại.

Theo đồng chí Diệp Thị Thu Hồng, Thành ủy viên, Chủ tịch Hội LHPN thành phố, tọa đàm “Xây dựng tiêu chí người cán bộ Hội” học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh nhằm ghi nhận ý kiến đóng góp của đại biểu để xây dựng tiêu chí cán bộ Hội các cấp. Từ đó, giúp cán bộ Hội nâng cao nhận thức, ý thức tự giác tu dưỡng, rèn luyện các phẩm chất, tiêu chí đáp ứng ngày càng tốt hơn yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình mới…

Bài, ảnh: Tuệ Anh

95