Ý kiến của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam Chi nhánh Cần Thơ về việc xử phạt vi phạm hành chính của ông Cà Rê
09:30 - 31/10/2018

(TGCT) Ngày 29/10/2018, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam Chi nhánh Cần Thơ có Công văn số 665/CTH-TTGS “ý kiến về việc xử phạt vi phạm hành chính của ông Cà Rê”, cụ thể như sau:

Đồng chí Đỗ Hoàng Trung, Thành ủy viên, Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông thành phố thông tin về nội dung công văn của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam chi nhánh Cần Thơ cùng với ý kiến của Chủ tịch UBND thành phố tại Hội nghị giao ban Báo chí tháng 10/2018.

Một là, đối với Công ty Trách nhiệm hữu hạn một thành viên (TNHH MTV) sản xuất thương mại Nhân Đạt Jewelry Thảo Lực (tiệm vàng Thảo Lực) có hành vi thu đổi ngoại tệ với cá nhân  là sai quy định của pháp luật về quản lý ngoại hối. Vì tiệm vàng Thảo Lực là đơn vị không được cấp phép thu đổi ngoại tệ. Do đó, việc ban hành quyết định xử phạt hành chính đối với tiệm vàng Thảo Lực là đúng với quy định tại Nghị định số 96/2014/NĐ-CP của Chính phủ Quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực tiền tệ và ngân hàng.

Hai là, đối với cá nhân ông Nguyễn Cà Rê thực hiện hành vi đổi ngoại tệ tại tiệm vàng Thảo Lực là sai quy định, vì tiệm vàng Thảo Lực không được cấp phép thu đổi ngoại tệ. Cụ thể: theo quy định tại điểm a, khoản 3, Điều 24 Nghị định số 96/2014/NĐ-CP của Chính phủ hành vi của ông Nguyễn Cà Rê bị xử phạt đối với hành vi vi phạm này.

Đúng ra, theo Điều 22 Pháp lệnh ngoại hối 2005 và khoản 2, Điều 3 Thông tư số 20/2011/TT-NHNN ngày 29/8/2011 quy định về việc mua, bán ngoại tệ tiền mặt của cá nhân với tổ chức tín dụng phải được thực hiện tại các địa điểm được cấp phép.

Riêng tại Cần Thơ, theo ông Trần Quốc Hà, Giám đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam chi nhánh Cần Thơ: Toàn thành phố Cần Thơ có 257 phòng giao dịch của ngân hàng có thu đổi ngoại tệ, 9 đại lý thu đổi ngoại tệ của doanh nghiệp, khách sạn và 50 đại lý là các tiệm vàng thu đổi ngoại tệ.

Tuy nhiên, căn cứ quy định tài Điều 76 và 77 Luật xử lý vi phạm hành chính số 15/2012/QH13 thì: trường hợp cá nhân ông Nguyễn Cà Rê bị phạt từ 3 triệu đồng trở lên nếu không có khả năng thi hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính thì có thể được xem xét thi hành quyết định xử phạt hoặc xem xét miễn giảm phần còn lại tiền phạt ghi trong quyết định xử phạt; cá nhân Nguyễn Cà Rê phải có đơn đề nghị hoãn chấp hành quyết định xử phạt hoặc đơn đề nghị giảm, miễn phần còn lại hoặc toàn bộ tiền phạt gửi người ra quyết định xử phạt.

Ba là, đối với việc thu đổi ngoại tệ, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam Chi nhánh Cần Thơ sẽ có ý kiến báo cáo Ngân hàng Nhà nước Việt Nam xem xét, trình Chính phủ điều chỉnh, sửa đổi, bổ sung Nghị định số 96/2014/NĐ-CP cho phù hợp thực tế.

Cùng với đó, ngày 29/10/2018, Chủ tịch UBND thành phố Cần Thơ có ý kiến: Giao Công an thành phố rà soát, làm rõ các nội dung báo chí đặt vấn đề báo cáo Bộ Công an, UBND thành phố trước ngày 02/11/2018.

Tin, ảnh: Trần Tiên

162