“Văn hóa nghệ thuật cũng là một mặt trận. Anh chị em là chiến sĩ trên mặt trận ấy”
“Văn hóa nghệ thuật cũng là một mặt trận. Anh chị em là chiến sĩ trên mặt trận ấy”
(TGCT) Đây là lời dạy của Chủ tịch Hồ Chí Minh trong “Thư gửi các họa sĩ nhân dịp triển lãm hội họa”. Bức thư có đoạn: “Gửi anh chị em họa sĩ, biết tin có cuộc trưng bày, tiếc vì bận quá, không đi xem được. Tôi gửi lời thân ái hỏi thăm anh chị em. Nhân tiện, tôi nói vài ý kiến của tôi đối với nghệ thuật, để anh chị em tham khảo. Văn hóa nghệ thuật cũng là một mặt trận. Anh chị em là chiến sĩ trên mặt trận ấy”. Nội dung thư được đăng trên Báo Cứu quốc, số 1986, ...
Thiết thực chăm lo đời sống Nhân dân
Thiết thực chăm lo đời sống Nhân dân
(TGCT) Thực hiện lời Bác dạy, cán bộ (CB), đảng viên (ĐV) khu vực Long Định, phường Long Hưng, quận Ô Môn đã có những việc làm thiết thực chăm lo đời sống Nhân dân. Qua đó, từng bước xây dựng khu dân cư ngày càng phát triển, đời sống Nhân dân từng bước nâng lên.
“Đại bác của bọn đế quốc không thể át tiếng nói yêu nước của Nhân dân Việt Nam”
“Đại bác của bọn đế quốc không thể át tiếng nói yêu nước của Nhân dân Việt Nam”
(TGCT) Lời của Chủ tịch Hồ Chí Minh trong bài “Con đường cứu nước và giải phóng dân tộc trong thời đại ngày nay”, viết vào tháng 1/1959, trong bối cảnh đất nước Việt Nam bị đế quốc Mỹ và bè lũ tay sai dùng bom đạn để đàn áp, giết hại Nhân dân Việt Nam. Người chỉ rõ: Bọn vua quan phong kiến đê tiện và hèn nhát đầu hàng và câu kết với bọn đế quốc để tiếp tục nô dịch Nhân dân Việt Nam nhiều hơn, khiến Nhân dân Việt Nam khổ cực không kể xiết. Nhưng đại bác của bọn đế quốc ...
“Có anh hùng là vì có tập thể anh hùng. Có tập thể anh hùng là vì có Nhân dân anh hùng, dân tộc anh hùng, Đảng anh hùng”
“Có anh hùng là vì có tập thể anh hùng. Có tập thể anh hùng là vì có Nhân dân anh hùng, dân tộc anh hùng, Đảng anh hùng”
(TGCT) Là lời của Chủ tịch Hồ Chí Minh trong bài “Phát biểu tại buổi tiếp đại biểu các đơn vị anh hùng và chiến sĩ thi đua chống Mỹ, cứu nước ngày 2/1/1967 đăng trên Báo Nhân dân, số 4660, ngày 10/01/1967, trong bối cảnh Nhân dân trên hai miền Nam, Bắc phát huy tinh thần yêu nước, không sợ hy sinh, gian khổ, đang gắng sức thi đua xây dựng, bảo vệ miền Bắc xã hội chủ nghĩa, đấu tranh giải phóng miền Nam, thống nhất nước nhà. 
Nâng cao chất lượng dạy và học
Nâng cao chất lượng dạy và học
(TGCT) Thực hiện Chỉ thị số 05- CT/TW của Bộ Chính trị về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” (Chỉ thị số 05), đảng viên (ĐV), viên chức Chi bộ Khoa Công nghệ thực phẩm và Công nghệ sinh học - Khoa Quản lý công nghiệp - Khoa Kỹ thuật xây dựng thuộc Đảng bộ Trường Đại học Kỹ thuật - Công nghệ Cần Thơ đã nêu cao ý thức tu dưỡng, rèn luyện phẩm chất, đạo đức, lối sống, góp phần nâng cao chất lượng dạy và học của trường.
“Năm mới ra sức thi đua ái quốc để thu nhiều thắng lợi hơn năm cũ”
“Năm mới ra sức thi đua ái quốc để thu nhiều thắng lợi hơn năm cũ”
(TGCT) Đó là lời trong “Thư chúc năm mới” của Chủ tịch Hồ Chí Minh vào ngày 01 tháng 01 năm 1952, đăng trên Báo Nhân dân ngày 03/01/1952, trong bối cảnh Nhân dân cả nước, dưới sự lãnh đạo của Đảng đã trải qua gần 7 năm tiến hành cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp xâm lược, giải phóng dân tộc: "Nhân dịp Nguyên đán dương lịch 1952, tôi gửi lời thân ái chúc: Toàn thể đồng bào và kiều bào, Toàn thể chiến sĩ, Các anh chị em cán bộ, Các cụ phụ lão, các vị thân sĩ, Các cháu ...
Nói đi đôi với làm
Nói đi đôi với làm
(TGCT) Hơn 25 năm làm Bí thư Chi bộ, ông Châu Trung Hiếu (ở khu vực Hòa Thạnh A, phường Thới Hòa, quận Ô Môn) luôn được đảng viên tín nhiệm, nhân dân tin tưởng bởi tinh thần tận tụy, hết lòng với việc chung. Ông đã tích cực góp phần xây dựng Chi bộ hoàn thành tốt nhiệm vụ, khu dân cư ngày càng đổi mới.
Nêu cao tinh thần trách nhiệm trong thực thi nhiệm vụ
Nêu cao tinh thần trách nhiệm trong thực thi nhiệm vụ
(TGCT) Thấm nhuần tư tưởng của Bác về nâng cao tinh thần trách nhiệm trong thực hiện nhiệm vụ, cán bộ, đảng viên, công chức Chi bộ Hội Nông dân (HND) TP Cần Thơ không ngừng tu dưỡng, rèn luyện để nâng cao hiệu quả công tác. Mỗi cá nhân đều có nhiều chuyển biến trong nâng cao nhận thức chính trị, rèn luyện phẩm chất đạo đức, lối sống gắn trách nhiệm cá nhân với tập thể trong thực hiện nhiệm vụ.
Năng động lãnh đạo giúp dân nâng cao mức sống
Năng động lãnh đạo giúp dân nâng cao mức sống
(TGCT) Trong 5 năm qua, Đảng bộ xã Đông Thắng, huyện Cờ Đỏ, đã năng động lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nhiều giải pháp phát triển kinh tế, giúp người dân nâng cao mức sống. Đến nay, thu nhập bình quân đầu người đạt 51 triệu đồng, tăng hơn 27 triệu đồng và tỷ lệ hộ nghèo chỉ còn 0,17%, giảm 5,54% so với năm 2015...
“Cái gì không có lợi cho địch là có lợi cho ta”
“Cái gì không có lợi cho địch là có lợi cho ta”
(TGCT) Đây là lời của Chủ tịch Hồ Chí Minh viết trong bài “Mười khó khăn của Pháp” bút danh C.B, đăng trên Báo Nhân dân, số 27, ngày 01 tháng 10 năm 1951.
Tổng 485
Số dòng: