Nâng cao trách nhiệm thực thi công vụ
Nâng cao trách nhiệm thực thi công vụ Mới
(TGCT) Cán bộ (CB), đảng viên (ĐV), công chức (CC) Chi bộ Văn phòng HĐND và UBND quận Cái Răng thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” (Chỉ thị số 05-CT/TW) bằng những việc làm hiệu quả, thiết thực. Mỗi cá nhân không ngừng tu dưỡng, rèn luyện phẩm chất đạo đức, lối sống gắn với thực hiện tốt nhiệm vụ được giao...
“Để lãnh đạo quân đội tiến bộ không ngừng, các đồng chí cần phải trau dồi đạo đức cách mạng, khiêm tốn, giản dị, gần gũi quần chúng và gương mẫu về mọi mặt”
“Để lãnh đạo quân đội tiến bộ không ngừng, các đồng chí cần phải trau dồi đạo đức cách mạng, khiêm tốn, giản dị, gần gũi quần chúng và gương mẫu về mọi mặt”
(TGCT) Là lời căn dặn của Chủ tịch Hồ Chí Minh tại “Lễ phong quân hàm cấp tướng cho một số cán bộ cao cấp trong quân đội”, ngày 01 tháng 9 năm 1959.
Chung tay cùng đồng đội vượt khó
Chung tay cùng đồng đội vượt khó
(TGCT) Ở Bộ CHQS thành phố Cần Thơ, tôi được chứng kiến những câu chuyện mang đậm chất nhân văn, thể hiện tinh thần đoàn kết, tình đồng đội giúp đỡ nhau lúc gặp khó khăn, hoạn nạn.
“Mong cán bộ ta cẩn thận từng lời nói, từng việc làm, thật thà “ba cùng”, làm đúng chính sách, để giành lấy kết quả tốt hơn trong công tác phát động quần chúng”
“Mong cán bộ ta cẩn thận từng lời nói, từng việc làm, thật thà “ba cùng”, làm đúng chính sách, để giành lấy kết quả tốt hơn trong công tác phát động quần chúng”
(TGCT) Là lời của Chủ tịch Hồ Chí Minh trích trong bài viết “Những kinh nghiệm cần phải tránh trong công tác phát động quần chúng”, đăng trên Báo Nhân dân, số 221, từ ngày 04 đến ngày 06 tháng 9 năm 1954, bút danh “C.B”.
Lo những việc dân cần
Lo những việc dân cần
Chi bộ khu vực 5 phường Tân An, quận Ninh Kiều, đã vận động xây dựng nhiều mô hình thiết thực. Từ đó, các tuyến hẻm được nâng cấp khang trang, nhiều hộ dân được hỗ trợ vốn phát triển kinh tế gia đình, ổn định cuộc sống...
“Chính sách của Chính phủ trước sau vẫn là đại đoàn kết. Đối với các vị quan lại cũ cũng như đối với tất cả các giới đồng bào, những người có tài có đức thì Chính phủ đều hoan nghênh ra gánh việc nước”
“Chính sách của Chính phủ trước sau vẫn là đại đoàn kết. Đối với các vị quan lại cũ cũng như đối với tất cả các giới đồng bào, những người có tài có đức thì Chính phủ đều hoan nghênh ra gánh việc nước”
(TGCT) Là khẳng định của Chủ tịch Hồ Chí Minh về chính sách của Chính phủ đối với thành phần tham gia Chính phủ trong lần trả lời phóng viên Báo Độc lập, ngày 28 tháng 8 năm 1947 về thành phần tham gia Chính phủ mở rộng.
Vì dân phục vụ
Vì dân phục vụ
(TGCT) Với phương châm học tập và làm theo gương Bác từ những việc nhỏ nhất, có lợi cho dân, cán bộ ấp Mỹ Nhơn, xã Mỹ Khánh, huyện Phong Điền đã đoàn kết, vận động nâng cấp các tuyến giao thông, chăm lo đời sống nhân dân… Qua đó, góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị, xây dựng khu dân cư ngày càng phát triển.
“Phải dựa vào Nhân dân, vì đông đảo Nhân dân rất nhiều tai mắt, cho nên bộ đội, công an không những phải đoàn kết nội bộ, lại phải đoàn kết với Nhân dân, dựa vào Nhân dân, giáo dục Nhân dân cảnh giác thì địch không làm gì được”
“Phải dựa vào Nhân dân, vì đông đảo Nhân dân rất nhiều tai mắt, cho nên bộ đội, công an không những phải đoàn kết nội bộ, lại phải đoàn kết với Nhân dân, dựa vào Nhân dân, giáo dục Nhân dân cảnh giác thì địch không làm gì được”
(TGCT) Đó là lời dạy của Bác được trích trong “Bài nói chuyện với Trường Thanh niên lao động xã hội chủ nghĩa Hòa Bình” ngày 17 tháng 8 năm 1962.
Làm theo Bác bằng những việc thiết thực
Làm theo Bác bằng những việc thiết thực
(TGCT) Việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh của cán bộ, đảng viên, công chức ở Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội (LĐ-TB&XH) huyện Phong Điền được thể hiện qua những việc làm thiết thực. Hằng năm, mỗi cá nhân đều đăng ký cụ thể một hoặc nhiều nội dung “làm theo” gương Bác gắn với hoàn thành tốt chức trách, nhiệm vụ được giao.
“Hỡi đồng bào yêu quý! Giờ quyết định cho vận mệnh dân tộc ta đã đến. Toàn quốc đồng bào hãy đứng dậy đem sức ta mà tự giải phóng cho ta”
“Hỡi đồng bào yêu quý! Giờ quyết định cho vận mệnh dân tộc ta đã đến. Toàn quốc đồng bào hãy đứng dậy đem sức ta mà tự giải phóng cho ta”
(TGCT) Đó là lời kêu gọi của Hồ Chí Minh trong “Thư kêu gọi tổng khởi nghĩa”, viết ngày 18 tháng 8 năm 1945.
Tổng 454
Số dòng: