Đảng bộ phường Thới Long: Tạo chuyển biến mới trong công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng
Đảng bộ phường Thới Long: Tạo chuyển biến mới trong công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng Mới
Đảng ủy phường Thới Long, quận Ô Môn đã tập trung chỉ đạo thực hiện nghiêm túc, có hiệu quả Nghị quyết Trung ương 4 (NQTW4) khóa XII. Qua đó, đội ngũ cán bộ (CB), đảng viên (ĐV) trong đảng bộ có bước chuyển biến tích cực về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, ra sức thực hiện tốt nhiệm vụ được giao, góp phần xây dựng Đảng bộ phường thật sự trong sạch, vững mạnh, tạo chuyển biến rõ nét trong nhiều mặt công tác...
Thới Lai về đích sớm công tác thu ngân sách
Thới Lai về đích sớm công tác thu ngân sách Mới
Căn cứ dự toán thu ngân sách được giao, ngay từ đầu năm, Chi cục Thuế huyện Thới Lai xác định rõ nhiệm vụ, tranh thủ sự phối hợp của các đơn vị liên quan và chủ động đề xuất những giải pháp thu cụ thể sát với tình hình địa phương. Nhờ vậy, vừa kết thúc quý II-2018, nhưng công tác thu ngân sách của huyện Thới Lai đã hoàn thành và vượt 5,15% dự toán được giao.
Ô Môn tạo động lực, chuyển biến mạnh mẽ kinh tế -xã hội
Ô Môn tạo động lực, chuyển biến mạnh mẽ kinh tế -xã hội Mới
Những tháng đầu năm 2018, quận Ô Môn  triển khai các giải pháp thúc đẩy sản xuất kinh doanh, vừa tập trung hỗ trợ các mô hình sản xuất nông nghiệp phát triển theo hướng nâng cao chất lượng sản phẩm và cải thiện đời sống của người dân… Nhờ đó, kinh tế - xã hội trong 6 tháng đầu năm 2018 có nhiều chuyển biến tích cực... 
Những yếu tố tác động đến công tác xây dựng Đảng về đạo đức trong giai đoạn hiện nay
Những yếu tố tác động đến công tác xây dựng Đảng về đạo đức trong giai đoạn hiện nay
Tại Đại hội XII, nội dung xây dựng Đảng được hình dung một cách toàn diện, không chỉ là xây dựng Đảng về chính trị, tư tưởng, tổ chức mà còn đặc biệt nhấn mạnh xây dựng Đảng về đạo đức, nói rộng hơn là xây dựng Đảng về văn hóa, đưa văn hóa vào trong Đảng, Nhà nước, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể, phát huy sức mạnh nội sinh của văn hóa, để thúc đẩy xã hội phát triển bền vững, làm cho Đảng thực sự trong sạch, vững mạnh, nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu, bản lĩnh cầm quyền của Đảng, ...
Tận tụy với công tác địa phương
Tận tụy với công tác địa phương
Với tinh thần “người cán bộ Mặt trận phải luôn gần dân, sâu sát giúp đỡ bà con”, chú Nguyễn Văn Ba, Trưởng Ban Công tác Mặt trận (CTMT) ấp Thới Hiệp A, thị trấn Thới Lai, huyện Thới Lai luôn nhiệt tình, xông xáo trong các phong trào tại địa phương. Dù tuổi cao, nhưng bất cứ công tác nào có lợi cho dân, chú đều hăng hái góp công, góp sức làm cho bà con.
Facebook xin lỗi về bản đồ hiển thị Hoàng Sa, Trường Sa thuộc Trung Quốc
Facebook xin lỗi về bản đồ hiển thị Hoàng Sa, Trường Sa thuộc Trung Quốc
Chiều 5-7, người phát ngôn mạng xã hội Facebook xin lỗi đã gây ra sự nhầm lẫn cho người dùng vì bản đồ trong trình quản lý quảng cáo đã hiển thị Hoàng Sa, Trường Sa thuộc Trung Quốc.
Tiếp tục thực hiện Cuộc vận động, góp phần phát triển kinh tế - xã hội thành phố
Tiếp tục thực hiện Cuộc vận động, góp phần phát triển kinh tế - xã hội thành phố
Thực hiện Cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam” (gọi tắt là Cuộc vận động), thời gian qua, UBMTTQVN TP Cần Thơ đẩy mạnh triển khai cùng với sự vào cuộc của các cấp, ngành, doanh nghiệp đã góp phần thúc đẩy sản xuất, nâng cao chất lượng sản phẩm, hàng hóa, dịch vụ, nâng cao uy tín thương hiệu hàng Việt. Từ đó,  thay đổi nhận thức, hành vi tiêu dùng theo hướng ưu tiên sử dụng hàng Việt. Bà Phan Thị Hồng Nhung, Chủ tịch UBMTTQVN TP Cần Thơ, Phó Trưởng ban ...
Đoàn kết xây dựng đô thị văn minh
Đoàn kết xây dựng đô thị văn minh
Thực hiện Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới đô thị văn minh”, từ năm 2015 đến nay, UBMTTQVN phường Châu Văn Liêm, quận Ô Môn đã tập hợp, vận động các tầng lớp nhân dân thực hiện nhiều công trình phần việc, mang lại hiệu quả thiết thực. Qua đó, góp phần tích cực thúc đẩy kinh tế - xã hội phát triển, xây dựng phường đạt chuẩn văn minh đô thị.
Đa dạng các hình thức tuyên truyền
Đa dạng các hình thức tuyên truyền
Qua 3 năm triển khai thực hiện Đề án “Đổi mới công tác thông tin, tuyên truyền của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam (MTTQVN)”, công tác phối hợp thông tin, tuyên truyền của Mặt trận, các đoàn thể chính trị - xã hội và các cơ quan báo chí thành phố được tăng cường theo hướng đi vào chiều sâu, thiết thực. Qua đó, góp phần động viên, cổ vũ các tầng lớp nhân dân thực hiện tốt đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, các cuộc vận động do ...
Tăng cường kiểm tra, giám sát, góp phần xây dựng, chỉnh đốn Đảng
Tăng cường kiểm tra, giám sát, góp phần xây dựng, chỉnh đốn Đảng
(TGCT) Từ đầu nhiệm kỳ đến nay, cấp ủy và ủy ban kiểm tra (UBKT) các cấp quận Ninh Kiều đã tăng cường công tác kiểm tra, giám sát (KT, GS) trong Đảng. Qua đó, góp phần ngăn ngừa tổ chức đảng và đảng viên (ĐV) vi phạm, góp phần thực hiện tốt công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng.
Tổng 1624
Số dòng: