Tập trung hiện thực hóa nghị quyết của Đảng
Tập trung hiện thực hóa nghị quyết của Đảng Mới
(TGCT) Ngay sau Đại hội (ĐH) nhiệm kỳ 2015-2020, các cấp ủy đảng huyện Cờ Đỏ đã kiện toàn tổ chức bộ máy, triển khai nhiệm vụ trọng tâm trên tất cả các lĩnh vực kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh và xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị. Các cấp ủy trong huyện quyết tâm tạo chuyển biến và hiệu quả ngay từ đầu nhiệm kỳ, thúc đẩy sự phát triển cho cả 5 năm tới.
Thành phố Cần Thơ qua 15 năm triển khai thực hiện Nghị quyết số 45-NQ/TW của Bộ Chính trị
Thành phố Cần Thơ qua 15 năm triển khai thực hiện Nghị quyết số 45-NQ/TW của Bộ Chính trị
(TGCT) Qua 15 năm triển khai thực hiện Nghị quyết số 45-NQ/TW, ngày 17-2-2005, của Bộ Chính trị (khóa IX), “Về xây dựng và phát triển thành phố Cần Thơ trong thời kỳ công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước” (gọi tắt là Nghị quyết 45), kinh tế - văn hóa - xã hội thành phố Cần Thơ đã có những bước phát triển mạnh mẽ; diện mạo một đô thị trung tâm, động lực phát triển của vùng đồng bằng sông Cửu Long (ĐBSCL) ngày càng hiện rõ. Những thành tựu và kinh nghiệm qua 15 năm xây dựng, ...
Tiếp tục xây dựng Trường Nghề chất lượng cao
Tiếp tục xây dựng Trường Nghề chất lượng cao
(TGCT) Hôm nay, ngày 12/5, Đảng bộ Trường Cao đẳng Nghề Cần Thơ – tổ chức cơ sở đảng được Ban Thường vụ Đảng ủy Khối cơ quan Dân Chính Đảng TP Cần Thơ chọn tổ chức đại hội (ĐH) điểm tiến hành ĐH đảng viên lần thứ IV, nhiệm kỳ 2020-2025. Nhìn lại kết quả thực hiện Nghị quyết ĐH Đảng bộ Trường lần thứ III, nhiệm kỳ 2015-2020, trường đã có bước tiến vượt bậc, cơ sở vật chất và trang thiết bị được đầu tư khá đồng bộ, chất lượng nguồn nhân lực được nâng lên, tuyển sinh hàng năm đạt và ...
Hiệu quả từ một nghị quyết
Hiệu quả từ một nghị quyết
(TGCT) Ngày 26/9/2013, Thành ủy Cần Thơ ban hành Nghị quyết số 14-NQ/TU về “Xây dựng cơ sở vật chất cho sự nghiệp giáo dục - đào tạo, chăm sóc sức khỏe và văn hóa thể thao ở các xã gắn với xây dựng nông thôn mới đến năm 2020” (Nghị quyết số 14-NQ/TU). Qua 06 năm thực hiện đã đạt những kết quả thiết thực.
Những tia nắng ấm
Những tia nắng ấm
Nghị quyết của Đảng chỉ đi vào cuộc sống khi đội ngũ cán bộ (CB), đảng viên (ĐV) đồng lòng, tâm huyết, năng động, dám nghĩ dám làm... Sự đổi mới, phát triển, khởi sắc ở các địa phương, từng lĩnh vực trong thành phố có sự đóng góp của nhiều CB, ĐV như vậy. Họ như những tia nắng xuân ấm áp, góp phần dệt nên những mùa xuân no ấm trên quê hương mình…
Xứng tầm đô thị trung tâm vùng sông nước Cửu Long
Xứng tầm đô thị trung tâm vùng sông nước Cửu Long
Từ khi trở thành thành phố trực thuộc Trung ương đến nay, Cần Thơ đã huy động mọi nguồn lực đầu tư cơ sở hạ tầng, thu hút các dự án đầu tư lớn nhằm nâng cấp, chỉnh trang, cũng như mở rộng các khu đô thị, xứng tầm một đô thị lớn và là trung tâm của vùng Đồng bằng sông Cửu Long.
Xây dựng “Phường Văn minh đô thị” ở quận Bình Thủy
Xây dựng “Phường Văn minh đô thị” ở quận Bình Thủy
(TGCT) Ngày 03/12/2019, phường Thới An Đông, quận Bình Thủy tổ chức lễ đón nhận danh hiệu Phường Văn minh đô thị. Đây là phường thứ 6 của quận Bình Thủy đón nhận danh hiệu này.
Quy hoạch Ô Môn, Thốt Nốt theo hướng phát triển đô thị - công nghiệp
Quy hoạch Ô Môn, Thốt Nốt theo hướng phát triển đô thị - công nghiệp
Sở Xây dựng TP Cần Thơ đang tập trung lập các quy hoạch phân khu đô thị 5 quận của thành phố, nhằm đáp ứng yêu cầu phát triển đô thị cũng như phát triển kinh tế-xã hội của các địa phương. Mới đây, lãnh đạo UBND thành phố đã chủ trì cuộc họp nghe báo cáo đồ án Quy hoạch phân khu tỷ lệ 1/5000 của hai quận: Ô Môn và Thốt Nốt. Tại cuộc họp, lãnh đạo thành phố, các sở, ngành cho rằng cần thiết quy hoạch Ô Môn, Thốt Nốt theo hướng phát triển đô thị- công nghiệp. 
Cần Thơ đứng đầu ĐBSCL về tỷ lệ xã đạt chuẩn nông thôn mới
Cần Thơ đứng đầu ĐBSCL về tỷ lệ xã đạt chuẩn nông thôn mới
Tính đến hết tháng 8, Cần Thơ có 34/36 xã đạt chuẩn nông thôn mới (NTM), đạt tỷ lệ 94,4%, cao hơn gấp đôi tỷ lệ xã đạt chuẩn NTM trong toàn vùng ĐBSCL là 43,8% và bình quân của cả nước là 50,8%.
Cần Thơ thực hiện sắp xếp tinh gọn bộ máy trong hệ thống chính trị
Cần Thơ thực hiện sắp xếp tinh gọn bộ máy trong hệ thống chính trị
Nhờ thực hiện nghiêm túc Nghị quyết 18-NQ/TW và Nghị quyết 19-NQ/TW của Bộ Chính trị, đến nay, thành phố Cần Thơ đã bước đầu sắp xếp tinh gọn bộ máy trong hệ thống chính trị, hoạt động có hiệu lực hiệu quả.
Tổng 455
Số dòng: