Liên kết bốn nhà
Liên kết bốn nhà
Hội Nông dân (HND) huyện Phong Điền luôn xác định việc liên kết bốn nhà (nhà nông - nhà nước - nhà khoa học và nhà doanh nghiệp) trong sản xuất nông nghiệp là một trong những nhu cầu tất yếu để thúc đẩy sản xuất nông nghiệp phát triển ổn định, bền vững và tiến tới sản xuất hàng hóa sạch quy mô lớn, hiện đại. Từ đó, vận động, tập hợp nông dân liên kết chặt chẽ với các nhà khoa học, nhà doanh nghiệp nhằm giúp phát triển sản xuất có đầu ra ổn định, nông dân có thu nhập cao.
Ô Môn tập trung xây dựng phường văn minh đô thị
Ô Môn tập trung xây dựng phường văn minh đô thị
Quận Ô Môn đã triển khai xây dựng các phường đạt chuẩn văn minh đô thị trong giai đoạn 2015-2020. Đến nay, Ô Môn đã có 2 phường (Châu Văn Liêm và Thới Hòa) được công nhận văn minh đô thị, dự kiến từ nay đến cuối năm ra mắt thêm 2 phường là Trường Lạc và Thới Long.
Nâng cao chất lượng công tác nội chính và phòng, chống tham nhũng, lãng phí của cấp ủy cơ sở
Nâng cao chất lượng công tác nội chính và phòng, chống tham nhũng, lãng phí của cấp ủy cơ sở
Thực hiện Kết luận số 21-KL/TW ngày 25/5/2012 Hội nghị lần thứ 5 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XI và Quy định 183-QĐ/TW ngày 08/04/2013 của Ban Chấp hành Trung ương thì việc thành lập cơ quan Nội chính chỉ đến cấp tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương, không thành lập đến cấp huyện và tương đương. Tuy nhiên, xuất phát từ yêu cầu thực tế trên, để công tác tham mưu, lãnh đạo, chỉ đạo của các cấp ủy về công tác nội chính và phòng, chống tham nhũng đi vào chiều sâu và hiệu quả.
Cán bộ gần dân, sâu sát dân
Cán bộ gần dân, sâu sát dân
Gần dân, sâu sát nhân dân là quy luật tồn tại, phát triển, là nhân tố quyết định tạo nên sức mạnh của Đảng ta. Theo Chủ tịch Hồ Chí Minh, sức mạnh của Đảng nằm trong mối quan hệ giữa Đảng với nhân dân và giữa nhân dân với Đảng. Nhân dân là người thầy nghiêm khắc và nhân ái, luôn luôn đòi hỏi cao ở cán bộ, đảng viên; đồng thời cũng sẵn lòng giúp đỡ cán bộ, đảng viên hoàn thành nhiệm vụ, phát huy ưu điểm, sửa chữa sai lầm, khuyết điểm, trở nên tiến bộ.
Quyết tâm giữ vững danh hiệu phường “Văn minh đô thị”
Quyết tâm giữ vững danh hiệu phường “Văn minh đô thị”
(TGCT) Là một trong những phường thuộc quận Bình Thủy được cộng nhận đạt chuẩn “Văn minh đô thị” vào đầu năm 2017, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân phường Bình Thủy không ngừng phát huy tinh thần đoàn kết, nâng chất các tiêu chí đã đạt gắn với đẩy mạnh thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị, từ đó nhiều mô hình học và làm theo gương Bác được nhân rộng.
Xây dựng lực lượng công an nhân dân trong sạch, vững mạnh theo tinh thần Nghị quyết Hội nghị Trung ương 4 khóa XII
Xây dựng lực lượng công an nhân dân trong sạch, vững mạnh theo tinh thần Nghị quyết Hội nghị Trung ương 4 khóa XII
Là lực lượng vũ trang nhân dân tuyệt đối trung thành với Đảng, là “thanh kiếm và lá chắn” bảo vệ Đảng, Nhà nước và nhân dân, lực lượng công an nhân dân luôn thể hiện vai trò tiên phong, gương mẫu đi đầu trong việc quán triệt, thực hiện các nghị quyết của Đảng, đặc biệt là Nghị quyết Hội nghị Trung ương 4 khóa XII.
Xây dựng nông thôn mới gắn với bảo vệ môi trường
Xây dựng nông thôn mới gắn với bảo vệ môi trường
Qua gần 8 năm triển khai thực hiện chương trình xây dựng nông thôn mới (NTM) tại 36 xã trên địa bàn thành phố, công tác bảo vệ môi trường nông thôn đã được quan tâm và có những chuyển biến tích cực. Hệ thống cấp nước sạch được đầu tư và vận hành; cảnh quan khu vực nông thôn được cải tạo, nâng cấp; xây dựng và nhân rộng mô hình bảo vệ môi trường nông thôn… góp phần duy trì và nâng chất tiêu chí số 17 về môi trường.
Hướng đến giảm nghèo bền vững
Hướng đến giảm nghèo bền vững
Góp phần nâng dần tỷ lệ hộ nghèo tiếp cận đầy đủ các dịch vụ xã hội cơ bản, 2 năm (2017-2018), các quận, huyện trong thành phố tập trung triển khai đồng bộ, kịp thời các chính sách, dự án giảm nghèo. Trong đó, chú trọng chính sách trợ giúp về vốn vay, dạy nghề, việc làm…, tạo điều kiện để hộ nghèo, cận nghèo từng bước cải thiện thu nhập, nâng cao chất lượng cuộc sống, thoát nghèo bền vững.
Giải quyết nhiều vấn đề khó khăn của ngành y tế
Giải quyết nhiều vấn đề khó khăn của ngành y tế
Sáng 6-9-2018, Phó Chủ tịch Thường trực UBND TP Cần Thơ Lê Văn Tâm chủ trì cuộc họp sắp xếp tổ chức bộ máy các đơn vị thuộc và trực thuộc Sở Y tế; công tác xây dựng cơ bản và trang thiết bị; thực hiện tự chủ tài chính ở các bệnh viện… Tại cuộc họp, nhiều vấn đề của ngành y tế được đưa ra bàn luận và đề xuất các phương án giải quyết khả thi.
Cần Thơ sẽ là điểm đến đáng tin cậy
Cần Thơ sẽ là điểm đến đáng tin cậy
Trong năm 2018, TP Cần Thơ thực hiện cải thiện cả về điểm số và thứ hạng môi trường kinh doanh, năng lực cạnh tranh, đẩy mạnh cải cách hành chính, phấn đấu Cần Thơ được đánh giá là “Nhóm địa phương có chất lượng điều hành tốt”. Bên cạnh đó, thành phố đang triển khai xây dựng Cần Thơ trở thành đô thị thông minh, từng bước để Cần Thơ là điểm đến đáng tin cậy cho nhà đầu tư, doanh nghiệp và nâng cao chất lượng sống người dân.
Tổng 429
Số dòng: