Phát huy vai trò, trách nhiệm của người đứng đầu
Phát huy vai trò, trách nhiệm của người đứng đầu Mới
Thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (NQTW4) khóa XII, đội ngũ cán bộ, đảng viên, công chức (CB, ĐV, CC), nhất là CB chủ chốt xã Vĩnh Bình, huyện Vĩnh Thạnh đã thực hiện tốt phong trào “tự soi, tự sửa”, do Ban Thường vụ Huyện ủy phát động; đồng thời, nêu cao ý thức tu dưỡng, giữ gìn phẩm chất chính trị, đạo đức, lối sống; thực hiện tốt nhiệm vụ được giao. Nhờ vậy, năm qua, các mặt công tác của xã có nhiều chuyển biến tích cực.
Cái Răng chuyển dịch cơ cấu kinh tế, đẩy mạnh thu hút đầu tư
Cái Răng chuyển dịch cơ cấu kinh tế, đẩy mạnh thu hút đầu tư Mới
Dựa vào tiềm năng, lợi thế sẵn có cũng như những hiệu ứng tích cực từ nền kinh tế, năm 2018, quận Cái Răng xác định tiếp tục chuyển dịch cơ cấu kinh tế theo hướng công nghiệp - thương mại dịch vụ - nông nghiệp chất lượng cao. Song song đó, Cái Răng huy động mọi nguồn lực cho phát triển kết cấu hạ tầng kinh tế-xã hội, phấn đấu xây dựng và phát triển Cái Răng trở thành một trong những trung tâm công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp, thương mại - du lịch của thành phố.
Chi cục Thuế quận Cái Răng: Chỉnh đốn để phát triển
Chi cục Thuế quận Cái Răng: Chỉnh đốn để phát triển
Năm 2017, Chi cục Thuế quận Cái Răng tổ chức thu ngân sách được 391,6 tỉ đồng, đạt gần 139% dự toán thành phố giao, đứng thứ hai so với các đơn vị thu thuế trong thành phố. Ban Chi ủy và lãnh đạo Chi cục khẳng định, việc thực hiện tốt Nghị quyết Trung ương 4  (NQTW4) khóa XII là một trong những động lực giúp đơn vị đạt được kết quả đó.
Đô thị Cái Răng ngày càng sáng-xanh-sạch-đẹp!
Đô thị Cái Răng ngày càng sáng-xanh-sạch-đẹp!
Năm 2017, ngành chức năng quận Cái Răng đã tập trung nâng cấp hệ thống giao thông, lát gạch vỉa hè, quan tâm công tác phát triển và bảo dưỡng cây xanh… đáp ứng nhu cầu đi lại của người dân, chỉnh trang bộ mặt đô thị thêm sáng-xanh-sạch-đẹp. Ngoài ra, địa phương còn triển khai xây dựng hoàn thành nhiều công trình đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế-xã hội…
Ông Dương Tấn Hiển, Chủ tịch UBND quận Ninh Kiều: Phát huy lợi thế, tạo đà phát triển kinh tế - xã hội năm 2018
Ông Dương Tấn Hiển, Chủ tịch UBND quận Ninh Kiều: Phát huy lợi thế, tạo đà phát triển kinh tế - xã hội năm 2018
Năm 2017, quận Ninh Kiều thực hiện chủ đề năm  của quận về “Nâng cao chất lượng hoạt động của tổ chức cơ sở đảng; đẩy mạnh phát triển thương mại - dịch vụ; tập trung xây dựng phường văn minh” được đánh giá cao, đạt kết quả khả quan, tạo đà phát triển kinh tế - xã hội năm 2018. Ông Dương Tấn Hiển, Chủ tịch UBND quận Ninh Kiều, cho biết:
UBMTTQVN phường Thốt Nốt: Tích cực vận động xây dựng đô thị văn minh
UBMTTQVN phường Thốt Nốt: Tích cực vận động xây dựng đô thị văn minh
Những năm qua, UBMTTQVN phường Thốt Nốt, quận Thốt Nốt cùng các tổ chức thành viên tăng cường vận động các tầng lớp nhân dân thực hiện tốt Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”. Qua đó, góp phần làm cho bộ mặt đô thị phường trung tâm của quận từng bước được cải thiện, đời sống người dân được nâng cao.
Liên đoàn Lao động huyện Phong Điền: Nghiêm túc triển khai, thực hiện Nghị quyết Trung ương 4, khóa XII của Đảng
Liên đoàn Lao động huyện Phong Điền: Nghiêm túc triển khai, thực hiện Nghị quyết Trung ương 4, khóa XII của Đảng
Thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (NQTW4) khóa XII, lãnh đạo Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) huyện Phong Điền chỉ đạo cán bộ, đảng viên nghiêm túc học tập, quán triệt, cam kết thực hiện các nội dung của NQTW4; đồng thời, triển khai nhiều biện pháp khắc phục hạn chế, yếu kém. Nhờ đó, các mặt công tác của đơn vị ngày càng hiệu quả, thực hiện tốt chăm lo đời sống, đại diện bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng cho người lao động.
Nông thôn TP Cần Thơ qua số liệu Tổng điều tra nông thôn, nông nghiệp và thủy sản năm 2016: Kỳ cuối: Tiếp tục quan tâm đầu tư, nâng cấp kết cấu hạ tầng phát triển nông nghiệp, nông thôn
Nông thôn TP Cần Thơ qua số liệu Tổng điều tra nông thôn, nông nghiệp và thủy sản năm 2016: Kỳ cuối: Tiếp tục quan tâm đầu tư, nâng cấp kết cấu hạ tầng phát triển nông nghiệp, nông thôn
TP Cần Thơ đã và đang chuẩn bị các bước để tiến tới cung cấp số liệu chính thức và một số đánh giá cơ bản thực trạng nông thôn, nông nghiệp và thủy sản từ Tổng điều tra nông thôn, nông nghiệp và thủy sản năm 2016 TP Cần Thơ (Tổng điều tra). Bởi kết quả này là cơ sở dữ liệu quan trọng, phục vụ cho các nghiên cứu chuyên sâu và làm dàn chọn mẫu cho một số cuộc điều tra định kỳ hằng năm và các yêu cầu thống kê khác.
Nông thôn TP Cần Thơ qua số liệu Tổng điều tra nông thôn, nông nghiệp và thủy sản năm 2016: Kỳ 4: Cơ cấu lại lao động trong sản xuất nông nghiệp và thủy sản
Nông thôn TP Cần Thơ qua số liệu Tổng điều tra nông thôn, nông nghiệp và thủy sản năm 2016: Kỳ 4: Cơ cấu lại lao động trong sản xuất nông nghiệp và thủy sản
Đến ngày 1-7- 2016, có 140.057 hộ bao gồm hộ nông thôn và các hộ thành thị của TP Cần Thơ thuộc đối tượng Tổng điều tra nông thôn, nông nghiệp và thủy sản năm 2016 TP Cần Thơ (Tổng điều tra). Trong đó có 91.841 hộ nông lâm thủy sản (NLTS), chiếm 65,57% tổng số hộ điều tra; 44.433 hộ công nghiệp xây dựng - thương mại dịch vụ (CNXD - TMDV), chiếm 31,72%. Trong khi đó, năm 2011 số hộ thuộc đối tượng điều tra là 134.266 hộ; trong đó có 105.387 hộ NLTS; 27.359 hộ CNXD - TMDV. Trong đó, hộ NLTS khu ...
Nông thôn TP Cần Thơ qua số liệu Tổng điều tra nông thôn, nông nghiệp và thủy sản năm 2016:  Kỳ 3: Từng bước nâng cao hiệu quả kinh tế trang trại
Nông thôn TP Cần Thơ qua số liệu Tổng điều tra nông thôn, nông nghiệp và thủy sản năm 2016: Kỳ 3: Từng bước nâng cao hiệu quả kinh tế trang trại
Tính đến 1-7-2016, TP Cần Thơ có 56 trang trại (TT), trong đó 32 TT nông nghiệp và 24 TT thủy sản (năm 2011 có 28 TT, trong đó có 5 TT nông nghiệp, 23 TT thủy sản). Theo số liệu của ngành nông nghiệp thành phố, đến cuối năm 2016, thành phố có 21 TT được cấp giấy chứng nhận kinh tế TT. Đây là điều kiện tạo thuận lợi để TT thụ hưởng và tiếp cận các chính sách của nhà nước trong phát triển sản xuất kinh doanh.
Tổng 352
Số dòng: