Cần Thơ tăng cường khả năng thích ứng biến đổi khí hậu
Cần Thơ tăng cường khả năng thích ứng biến đổi khí hậu
Nghị quyết số 120/NQ-CP ngày 17-11-2017 của Chính phủ (Nghị quyết 120) về phát triển bền vững ÐBSCL thích ứng với biến đổi khí hậu (BÐKH) là cơ sở để triển khai nhiều chương trình, hoạt động nhằm thúc đẩy phát triển bền vững vùng ÐBSCL. Theo đó, từng địa phương định hướng đúng tiềm năng lợi thế của mình, thực hiện liên kết với các địa phương khác để phát huy sức mạnh tổng hợp của vùng. TP Cần Thơ đã xây dựng và ban hành Kế hoạch hành động số 84/KH-UBND ngày 9-5-2018 xác định rõ mục tiêu, phương ...
Nâng cao đạo đức công vụ
Nâng cao đạo đức công vụ
Thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (NQTW4) khóa XII gắn với Chỉ thị 05-CT/TW (Chỉ thị 05), các cấp ủy đảng, chính quyền quan tâm nâng cao phẩm chất chính trị, đạo đức, lối sống, các chuẩn mực đạo đức công vụ của cán bộ (CB), công chức (CC), nhất là CB, CC làm việc ở Bộ phận Một cửa (BPMC). Nhờ vậy, tinh thần, thái độ phục vụ của CB, CC ở bộ phận này được nâng lên.
Cần Thơ thực hiện hiệu quả việc sắp xếp tổ chức bộ máy, tinh giản biên chế và tự chủ tài chính
Cần Thơ thực hiện hiệu quả việc sắp xếp tổ chức bộ máy, tinh giản biên chế và tự chủ tài chính
Thực hiện Nghị quyết 18 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng Khóa XII về tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động có hiệu lực hiệu quả và Nghị quyết 19 về tiếp tục đổi mới hệ thống tổ chức và quản lý, nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động của các đơn vị sự nghiệp công lập, đến nay thành phố Cần Thơ đã triển khai thực hiện đạt và vượt tiến độ với những kết quả khá ấn tượng.
Đồng chí Võ Thành Thống, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND TP.Vần Thơ: Tập trung nguồn lực tạo bước đột phá trong năm 2019
Đồng chí Võ Thành Thống, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND TP.Vần Thơ: Tập trung nguồn lực tạo bước đột phá trong năm 2019
15 năm qua, Đảng bộ, chính quyền, nhân dân TP Cần Thơ phát huy mọi nguồn lực, quyết tâm thực hiện Nghị quyết số 45-NQ/TW của Bộ Chính trị (khóa XI), ngày 17-2-2005, về xây dựng và phát triển TP Cần Thơ trong thời kỳ công nghiệp hóa, hiện đại hóa (CNH-HĐH) đất nước, một cách tích cực, chủ động, sáng tạo, quyết liệt và đạt kết quả tốt đẹp, xây dựng thành phố xứng đáng với vị thế là đô thị loại I trực thuộc Trung ương. Tự hào với những thành quả đạt được năm qua, tiếp tục tạo tiền đề để thành phố ...
Lan tỏa niềm tin yêu hàng Việt
Lan tỏa niềm tin yêu hàng Việt
Năm 2018, Ban Chỉ đạo Cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam” (Cuộc vận động) TP Cần Thơ đã tổ chức nhiều hoạt động tuyên truyền, hỗ trợ doanh nghiệp tham gia triển lãm, hội chợ thương mại, đưa hàng Việt Nam về nông thôn… Qua đó, không chỉ gia tăng sự tín nhiệm của người tiêu dùng đối với hàng Việt mà còn hỗ trợ doanh nghiệp nâng cao uy tín thị trường, từng bước đưa Cuộc vận động lan tỏa và đi vào chiều sâu...
Hoàn thành kế hoạch xây dựng nông thôn mới năm 2018
Hoàn thành kế hoạch xây dựng nông thôn mới năm 2018
Năm 2018, Chương trình xây dựng nông thôn mới (NTM) trên địa bàn thành phố tiếp tục được sự quan tâm chỉ đạo thực hiện của các cấp, đặc biệt là sự ủng hộ mạnh mẽ và hưởng ứng tham gia của các tầng lớp nhân dân. Nhờ vậy, Cần Thơ đã hoàn thành kế hoạch xây dựng NTM năm 2018, góp phần tạo chuyển biến tích cực vùng nông thôn...
Tinh giản biên chế, thí điểm mô hình mới về tổ chức bộ máy và kiêm nhiệm chức danh người đứng đầu
Tinh giản biên chế, thí điểm mô hình mới về tổ chức bộ máy và kiêm nhiệm chức danh người đứng đầu
Tại Hội nghị triển khai Đề án sắp xếp, kiện toàn tổ chức bộ máy theo Nghị quyết số 18/NQ-TW và Nghị quyết số 19-NQ/TW vào ngày 30/11/2018, đồng chí Trương Hồng Dự, Phó Giám đốc Sở Nội vụ thành phố Cần Thơ cho biết, thành phố đã cơ bản sắp xếp, kiện toàn tổ chức bộ máy của các cơ quan chuyên môn thuộc HĐND và UBND thành phố, UBND cấp huyện theo quy định khung của Trung ương, bao gồm 19/19 cơ quan chuyên môn và 3 cơ quan, tổ chức hành chính.
Chuyển biến bước đầu trong thực hiện Nghị quyết Trung ương 4
Chuyển biến bước đầu trong thực hiện Nghị quyết Trung ương 4
Hai năm qua, cán bộ (CB), đảng viên (ĐV) xã Nhơn Nghĩa, huyện Phong Điền nghiêm túc khắc phục những hạn chế, khuyết điểm của mình; gương mẫu trong các mặt công tác, thực hiện tốt nhiệm vụ được giao, nhất là quan tâm chăm lo cho nhân dân phát triển kinh tế, vượt qua khó khăn trong cuộc sống. Đây là kết quả nổi bật của Đảng bộ xã trong thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII (NQTW4 khóa XII) gắn với Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị (Chỉ thị 05).
Nét văn minh đô thị ở Thới Bình
Nét văn minh đô thị ở Thới Bình
Là một trong những phường trung tâm của quận Ninh Kiều, Thới Bình đang phát triển nhanh và năng động, người dân có mức sống cao. Song song đó, nếp sống văn minh đô thị ở Thới Bình cũng định hình rõ nét, có chiều sâu. Danh hiệu Phường Văn minh đô thị mà Thới Bình đón nhận hôm nay, 15-11, chính là thành quả cho những đổi thay ấy.
Xây dựng quận Ninh Kiều trở thành đô thị trung tâm thành phố Cần Thơ
Xây dựng quận Ninh Kiều trở thành đô thị trung tâm thành phố Cần Thơ
(TGCT) Quận Ninh Kiều được xem là bộ mặt của thành phố Cần Thơ. Vì thế, làm sao, làm như thế nào để quận Ninh Kiều thực sự trở thành“trung tâm động lực của thành phố Cần Thơ”. Để trả lời câu hỏi này, vừa qua, Ban Thường vụ Thành ủy Cần Thơ tổ chức Hội nghị sơ kết 7 năm thực hiện Nghị quyết số 05-NQ/TU ngày 30/12/2011 về xây dựng và phát triển quận Ninh Kiều thành đô thị trung tâm của TP Cần Thơ (viết tắt là Nghị quyết số 05-NQ/TU), các đồng chí lãnh đạo thành phố cùng các sở, ...
Tổng 443
Số dòng: