Xây dựng “Phường Văn minh đô thị” ở quận Bình Thủy
Xây dựng “Phường Văn minh đô thị” ở quận Bình Thủy
(TGCT) Ngày 03/12/2019, phường Thới An Đông, quận Bình Thủy tổ chức lễ đón nhận danh hiệu Phường Văn minh đô thị. Đây là phường thứ 6 của quận Bình Thủy đón nhận danh hiệu này.
Quy hoạch Ô Môn, Thốt Nốt theo hướng phát triển đô thị - công nghiệp
Quy hoạch Ô Môn, Thốt Nốt theo hướng phát triển đô thị - công nghiệp
Sở Xây dựng TP Cần Thơ đang tập trung lập các quy hoạch phân khu đô thị 5 quận của thành phố, nhằm đáp ứng yêu cầu phát triển đô thị cũng như phát triển kinh tế-xã hội của các địa phương. Mới đây, lãnh đạo UBND thành phố đã chủ trì cuộc họp nghe báo cáo đồ án Quy hoạch phân khu tỷ lệ 1/5000 của hai quận: Ô Môn và Thốt Nốt. Tại cuộc họp, lãnh đạo thành phố, các sở, ngành cho rằng cần thiết quy hoạch Ô Môn, Thốt Nốt theo hướng phát triển đô thị- công nghiệp. 
Cần Thơ đứng đầu ĐBSCL về tỷ lệ xã đạt chuẩn nông thôn mới
Cần Thơ đứng đầu ĐBSCL về tỷ lệ xã đạt chuẩn nông thôn mới
Tính đến hết tháng 8, Cần Thơ có 34/36 xã đạt chuẩn nông thôn mới (NTM), đạt tỷ lệ 94,4%, cao hơn gấp đôi tỷ lệ xã đạt chuẩn NTM trong toàn vùng ĐBSCL là 43,8% và bình quân của cả nước là 50,8%.
Cần Thơ thực hiện sắp xếp tinh gọn bộ máy trong hệ thống chính trị
Cần Thơ thực hiện sắp xếp tinh gọn bộ máy trong hệ thống chính trị
Nhờ thực hiện nghiêm túc Nghị quyết 18-NQ/TW và Nghị quyết 19-NQ/TW của Bộ Chính trị, đến nay, thành phố Cần Thơ đã bước đầu sắp xếp tinh gọn bộ máy trong hệ thống chính trị, hoạt động có hiệu lực hiệu quả.
Diện mạo mới cho xã nông thôn mới
Diện mạo mới cho xã nông thôn mới
Tính đến thời điểm này, TP Cần Thơ có tất cả 36 xã đạt tiêu chí số 17 về môi trường và an toàn thực phẩm trong xây dựng nông thôn mới (XDNTM). Tuy nhiên, theo phản ánh từ các địa phương, tiêu chí này khó duy trì, chất lượng dễ sụt giảm nếu không được quan tâm đúng mức. Do đó, để thực hiện tiêu chí số 17 đòi hỏi sự hợp lực, cùng chung quyết tâm của cả cộng đồng.
Hoàn thiện thể chế văn hóa đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững đất nước
Hoàn thiện thể chế văn hóa đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững đất nước
Trong thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa và hội nhập quốc tế hiện nay, một trong những yêu cầu bức thiết được đặt ra đối với văn hóa Việt Nam là cần hoàn thiện thể chế văn hóa cho phù hợp với những điều kiện mới, để văn hóa thực sự trở thành nền tảng tinh thần vững chắc của xã hội, là sức mạnh nội sinh quan trọng bảo đảm sự phát triển bền vững và bảo vệ vững chắc Tổ quốc.
Cần Thơ tăng cường khả năng thích ứng biến đổi khí hậu
Cần Thơ tăng cường khả năng thích ứng biến đổi khí hậu
Nghị quyết số 120/NQ-CP ngày 17-11-2017 của Chính phủ (Nghị quyết 120) về phát triển bền vững ÐBSCL thích ứng với biến đổi khí hậu (BÐKH) là cơ sở để triển khai nhiều chương trình, hoạt động nhằm thúc đẩy phát triển bền vững vùng ÐBSCL. Theo đó, từng địa phương định hướng đúng tiềm năng lợi thế của mình, thực hiện liên kết với các địa phương khác để phát huy sức mạnh tổng hợp của vùng. TP Cần Thơ đã xây dựng và ban hành Kế hoạch hành động số 84/KH-UBND ngày 9-5-2018 xác định rõ mục tiêu, phương ...
Nâng cao đạo đức công vụ
Nâng cao đạo đức công vụ
Thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (NQTW4) khóa XII gắn với Chỉ thị 05-CT/TW (Chỉ thị 05), các cấp ủy đảng, chính quyền quan tâm nâng cao phẩm chất chính trị, đạo đức, lối sống, các chuẩn mực đạo đức công vụ của cán bộ (CB), công chức (CC), nhất là CB, CC làm việc ở Bộ phận Một cửa (BPMC). Nhờ vậy, tinh thần, thái độ phục vụ của CB, CC ở bộ phận này được nâng lên.
Cần Thơ thực hiện hiệu quả việc sắp xếp tổ chức bộ máy, tinh giản biên chế và tự chủ tài chính
Cần Thơ thực hiện hiệu quả việc sắp xếp tổ chức bộ máy, tinh giản biên chế và tự chủ tài chính
Thực hiện Nghị quyết 18 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng Khóa XII về tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động có hiệu lực hiệu quả và Nghị quyết 19 về tiếp tục đổi mới hệ thống tổ chức và quản lý, nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động của các đơn vị sự nghiệp công lập, đến nay thành phố Cần Thơ đã triển khai thực hiện đạt và vượt tiến độ với những kết quả khá ấn tượng.
Đồng chí Võ Thành Thống, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND TP.Vần Thơ: Tập trung nguồn lực tạo bước đột phá trong năm 2019
Đồng chí Võ Thành Thống, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND TP.Vần Thơ: Tập trung nguồn lực tạo bước đột phá trong năm 2019
15 năm qua, Đảng bộ, chính quyền, nhân dân TP Cần Thơ phát huy mọi nguồn lực, quyết tâm thực hiện Nghị quyết số 45-NQ/TW của Bộ Chính trị (khóa XI), ngày 17-2-2005, về xây dựng và phát triển TP Cần Thơ trong thời kỳ công nghiệp hóa, hiện đại hóa (CNH-HĐH) đất nước, một cách tích cực, chủ động, sáng tạo, quyết liệt và đạt kết quả tốt đẹp, xây dựng thành phố xứng đáng với vị thế là đô thị loại I trực thuộc Trung ương. Tự hào với những thành quả đạt được năm qua, tiếp tục tạo tiền đề để thành phố ...
Tổng 449
Số dòng: