Xây dựng lực lượng công an nhân dân trong sạch, vững mạnh theo tinh thần Nghị quyết Hội nghị Trung ương 4 khóa XII
Xây dựng lực lượng công an nhân dân trong sạch, vững mạnh theo tinh thần Nghị quyết Hội nghị Trung ương 4 khóa XII Mới
Là lực lượng vũ trang nhân dân tuyệt đối trung thành với Đảng, là “thanh kiếm và lá chắn” bảo vệ Đảng, Nhà nước và nhân dân, lực lượng công an nhân dân luôn thể hiện vai trò tiên phong, gương mẫu đi đầu trong việc quán triệt, thực hiện các nghị quyết của Đảng, đặc biệt là Nghị quyết Hội nghị Trung ương 4 khóa XII.
Xây dựng nông thôn mới gắn với bảo vệ môi trường
Xây dựng nông thôn mới gắn với bảo vệ môi trường
Qua gần 8 năm triển khai thực hiện chương trình xây dựng nông thôn mới (NTM) tại 36 xã trên địa bàn thành phố, công tác bảo vệ môi trường nông thôn đã được quan tâm và có những chuyển biến tích cực. Hệ thống cấp nước sạch được đầu tư và vận hành; cảnh quan khu vực nông thôn được cải tạo, nâng cấp; xây dựng và nhân rộng mô hình bảo vệ môi trường nông thôn… góp phần duy trì và nâng chất tiêu chí số 17 về môi trường.
Hướng đến giảm nghèo bền vững
Hướng đến giảm nghèo bền vững
Góp phần nâng dần tỷ lệ hộ nghèo tiếp cận đầy đủ các dịch vụ xã hội cơ bản, 2 năm (2017-2018), các quận, huyện trong thành phố tập trung triển khai đồng bộ, kịp thời các chính sách, dự án giảm nghèo. Trong đó, chú trọng chính sách trợ giúp về vốn vay, dạy nghề, việc làm…, tạo điều kiện để hộ nghèo, cận nghèo từng bước cải thiện thu nhập, nâng cao chất lượng cuộc sống, thoát nghèo bền vững.
Giải quyết nhiều vấn đề khó khăn của ngành y tế
Giải quyết nhiều vấn đề khó khăn của ngành y tế
Sáng 6-9-2018, Phó Chủ tịch Thường trực UBND TP Cần Thơ Lê Văn Tâm chủ trì cuộc họp sắp xếp tổ chức bộ máy các đơn vị thuộc và trực thuộc Sở Y tế; công tác xây dựng cơ bản và trang thiết bị; thực hiện tự chủ tài chính ở các bệnh viện… Tại cuộc họp, nhiều vấn đề của ngành y tế được đưa ra bàn luận và đề xuất các phương án giải quyết khả thi.
Cần Thơ sẽ là điểm đến đáng tin cậy
Cần Thơ sẽ là điểm đến đáng tin cậy
Trong năm 2018, TP Cần Thơ thực hiện cải thiện cả về điểm số và thứ hạng môi trường kinh doanh, năng lực cạnh tranh, đẩy mạnh cải cách hành chính, phấn đấu Cần Thơ được đánh giá là “Nhóm địa phương có chất lượng điều hành tốt”. Bên cạnh đó, thành phố đang triển khai xây dựng Cần Thơ trở thành đô thị thông minh, từng bước để Cần Thơ là điểm đến đáng tin cậy cho nhà đầu tư, doanh nghiệp và nâng cao chất lượng sống người dân.
Những nông dân dám nghĩ, dám làm
Những nông dân dám nghĩ, dám làm
Nhiệm kỳ 2013-2018, các cấp Hội Nông dân (HND) thành phố tập trung  vận động hội viên nông dân (ND) chuyển dịch cơ cấu cây trồng, vật nuôi; đồng thời, phối hợp hướng dẫn, tập huấn chuyển giao những tiến bộ khoa học kỹ thuật cho ND ứng dụng vào sản xuất. Nhờ đó, nhiều ND trên địa bàn thành phố mạnh dạn chuyển dịch kinh tế, nhạy bén trong việc xây dựng mô hình phát triển kinh tế theo hướng bền vững, hiệu quả.
Tăng tốc Dự án 3...
Tăng tốc Dự án 3...
Ban Quản lý Dự án ODA TP Cần Thơ đang tập trung đẩy nhanh tiến độ các hạng mục ưu tiên của Dự án phát triển TP Cần Thơ và tăng cường khả năng thích ứng của đô thị (Dự án 3) là cầu Quang Trung, đường Trần Hoàng Na và đường nối IC3. Ngoài ra, Ban Quản lý Dự án cũng đang xúc tiến lựa chọn nhà thầu các hạng mục ưu tiên còn lại, phấn đấu từ nay đến cuối năm sẽ khởi công thêm một số công trình…
Tạo quỹ đất sạch thu hút đầu tư
Tạo quỹ đất sạch thu hút đầu tư
Hoạt động thu hồi đất theo quy hoạch nhằm tạo quỹ đất sạch thu hút đầu tư là một quá trình phức tạp với sự tham gia của nhiều chủ thể cùng nhiều nhiệm vụ khác nhau. Trong đó, chất lượng quy hoạch là một trong những yếu tố quan trọng hàng đầu để góp phần tạo sự đồng thuận trong xã hội, đẩy nhanh tiến độ bồi thường, hỗ trợ, tái định cư, tạo quỹ đất sạch và tăng hiệu quả thu hút đầu tư cho địa phương.
Xây dựng đô thị Ô Môn xanh-sạch-đẹp
Xây dựng đô thị Ô Môn xanh-sạch-đẹp
Thời gian qua, quận Ô Môn tập trung triển khai thực hiện các công trình, các tuyến đường, từng bước hoàn thiện cơ sở hạ tầng đáp ứng yêu cầu phát triển của địa phương,  xây dựng đô thị “Xanh-sạch-đẹp”…
Tổng 424
Số dòng: