Đồng chí Lê Duy Suốt, Phó Trưởng ban Tuyên giáo phường Trà An:  Phát huy vai trò của cấp ủy
Đồng chí Lê Duy Suốt, Phó Trưởng ban Tuyên giáo phường Trà An: Phát huy vai trò của cấp ủy Mới
Để thực hiện có hiệu quả Nghị quyết 04-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XII) về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”, trước nhất các cấp ủy Đảng cần tập trung thực hiện tốt các giải pháp mà Nghị quyết đã đề cập đến.
Đồng chí Huỳnh Văn Năm, Phó Ban Tuyên giáo Đảng ủy phường Long Tuyền:  Nâng cao vai trò, trách nhiệm của đảng viên
Đồng chí Huỳnh Văn Năm, Phó Ban Tuyên giáo Đảng ủy phường Long Tuyền: Nâng cao vai trò, trách nhiệm của đảng viên
Nghị quyết số 04-NQ/TW ngày 30-10-2016 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ (NQTW4 khóa XII), ban hành rất đúng thời điểm, đáp ứng mong mỏi của đại bộ phận cán bộ, đảng viên, nhân dân. Đặc biệt, Trung ương đã chỉ ra cụ thể 27 biểu hiện suy thoái, giúp từng cán bộ, đảng viên tự soi rọi mình để ...
Phát triển kinh tế tư nhân ở TP Cần Thơ: Nâng tầm doanh nghiệp Việt: Bài cuối: Đồng hành, phục vụ doanh nghiệp
Phát triển kinh tế tư nhân ở TP Cần Thơ: Nâng tầm doanh nghiệp Việt: Bài cuối: Đồng hành, phục vụ doanh nghiệp
Trước những khó khăn doanh nghiệp (DN) đã và đang gặp phải, lãnh đạo TP Cần Thơ khẳng định: Tiếp tục đồng hành cùng DN vượt khó. Song song đó, thành phố tạo mọi điều kiện; vận dụng mềm dẻo, uyển chuyển các chủ trương, chính sách từ Trung ương sao cho phù hợp với thực tế tại địa phương, đảm bảo hoạt động sản xuất, kinh doanh của DN ngày càng hiệu quả. Thành phố đã và đang trên con đường xây dựng một hình ảnh: Chính quyền đồng hành! Chính quyền phục vụ!
Phát triển kinh tế tư nhân ở TP Cần Thơ Nâng tầm doanh nghiệp Việt Bài 3: Nội lực hạn chế - Cần giải pháp để khắc phục
Phát triển kinh tế tư nhân ở TP Cần Thơ Nâng tầm doanh nghiệp Việt Bài 3: Nội lực hạn chế - Cần giải pháp để khắc phục
Một trong những những yếu kém của khu vực kinh tế tư nhân (KTTN) được Nghị quyết số 10-NQ/TW về phát triển KTTN trở thành một động lực quan trọng của nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa, ngày 3-6-2017, một trong 3 nghị quyết quan trọng của Hội nghị lần thứ 5 Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XII), chỉ ra: KTTN có quy mô nhỏ, chủ yếu vẫn là kinh tế hộ kinh doanh; trình độ công nghệ, trình độ quản trị, năng lực tài chính, chất lượng sản phẩm và sức cạnh tranh thấp; cơ cấu ngành ...
Phát triển kinh tế tư nhân ở TP Cần Thơ: Nâng tầm doanh nghiệp Việt: Bài 2: Kiến tạo hỗ trợ doanh nghiệp
Phát triển kinh tế tư nhân ở TP Cần Thơ: Nâng tầm doanh nghiệp Việt: Bài 2: Kiến tạo hỗ trợ doanh nghiệp
Những năm qua, kinh tế thành phố tăng trưởng khá tích cực; tốc độ tăng trưởng kinh tế (GRDP) bình quân 5 năm (2011 - 2015) đạt 5,88 %/năm. Kết quả này có sự đóng góp lớn từ khu vực KTTN và cả nỗ lực của thành phố trong việc kiến tạo môi trường đầu tư, kinh doanh, tạo thuận lợi cho DN.
Phát triển kinh tế tư nhân ở TP Cần Thơ: Nâng tầm doanh nghiệp Việt: Bài 1: Những điểm sáng
Phát triển kinh tế tư nhân ở TP Cần Thơ: Nâng tầm doanh nghiệp Việt: Bài 1: Những điểm sáng
Khu vực kinh tế tư nhân (KTTN) ở TP Cần Thơ những năm qua không ngừng lớn mạnh và đóng góp tích cực, quan trọng cho kinh tế - xã hội thành phố. Nhiều doanh nghiệp (DN) vượt khó, trở thành những “điểm sáng” trong phát triển. Nghị quyết Hội nghị lần thứ 5 Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XII) xác định: Phát triển KTTN trở thành một động lực quan trọng của nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa. Thông điệp này được cộng đồng DN đón nhận với một kỳ vọng lớn. Đồng hành với ...
Sức sống mới ở Trường Thắng
Sức sống mới ở Trường Thắng
Giờ đây, diện mạo xã Trường Thắng, huyện Thới Lai có nhiều khởi sắc. Nhiều công trình trường học, trạm y tế, nhà văn hóa, thủy lợi… được đầu tư xây mới, sửa chữa khang trang. Trên địa bàn xã xuất hiện ngày càng nhiều tuyến đường giao thông tráng bê tông rộng rãi, sạch đẹp. Có được kết quả đó là nhờ Đảng bộ xã năng động trong lãnh đạo, chỉ đạo đưa nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ xã nhiệm kỳ 2015-2020 vào cuộc sống, tạo sự chuyển biến mới trên các lĩnh vực.
Phòng, chống “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”: Không để các thế lực thù địch thúc đẩy “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” về tư tưởng chính trị
Phòng, chống “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”: Không để các thế lực thù địch thúc đẩy “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” về tư tưởng chính trị
Trong những năm qua và thời gian tới, mục tiêu chống phá của các thế lực thù địch đối với nước ta trên lĩnh vực tư tưởng, lý luận không hề thay đổi.
Tạo sự chuyển biến toàn diện trên các mặt công tác
Tạo sự chuyển biến toàn diện trên các mặt công tác
Từ đầu năm 2017 đến nay, cán bộ, đảng viên, viên chức (CB, ĐV, VC) Trung tâm Văn hóa Thể dục Thể thao (VHTDTT) huyện Vĩnh Thạnh đã nghiêm túc học tập, quán triệt, cam kết thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (NQTW4) khóa XII. Đồng thời, triển khai nhiều biện pháp khắc phục khuyết điểm, tạo sự chuyển biến khá toàn diện trên các mặt công tác của đơn vị.
Đội ngũ cán bộ làm công tác kiểm tra đảng thực hiện nghiêm Nghị quyết Trung ương 4, khóa XII và chỉ thị 05 của Bộ Chính trị
Đội ngũ cán bộ làm công tác kiểm tra đảng thực hiện nghiêm Nghị quyết Trung ương 4, khóa XII và chỉ thị 05 của Bộ Chính trị
9 tháng năm 2017, Ủy ban kiểm tra (UBKT) các cấp trong đảng bộ thành phố đã chủ động tham mưu giúp cấp ủy ban hành Chương trình kiểm tra, giám sát sát hợp với tình hình thực tế của địa phương, đơn vị. 
Tổng 335
Số dòng: