Làm thất bại chiến lược
Làm thất bại chiến lược "diễn biến hòa bình": Đừng lợi dụng tôn giáo làm điều trái đời, ngược đạo Mới
Những năm qua, với sự quan tâm của Đảng, Nhà nước, các tôn giáo ở Việt Nam đã phát triển mạnh mẽ, đóng góp to lớn vào công cuộc xây dựng và phát triển đất nước. Tuy nhiên, bên cạnh những chức sắc, tín đồ chân chính tu hành đúng giáo lý, giáo luật; còn có một số người lợi dụng tôn giáo để thực hiện những hành vi đi ngược với giáo lý của tôn giáo và đạo lý của dân tộc Việt Nam, trái với quy định của pháp luật. Hành vi của số người này đã làm mất thanh danh của tôn giáo, gây bức xúc trong xã hội.
Không được phép nhân danh “đại diện nhân dân” cho những hành vi phạm pháp
Không được phép nhân danh “đại diện nhân dân” cho những hành vi phạm pháp
Lợi dụng việc Nhà nước tạo điều kiện để công dân tham gia quản lý nhà nước và xã hội, thời gian gần đây, một số phần tử cơ hội, bất mãn chính trị trong nước được sự “hà hơi, tiếp sức” của các thế lực phản động, thù địch đã ra sức chống phá khối đại đoàn kết toàn dân tộc. Đặc biệt, những đối tượng này thường xuyên sử dụng cái gọi là “đại diện nhân dân”, trong khi thực tế họ không có quyền đó, để xuyên tạc, lôi kéo, kích động chống phá Đảng, Nhà nước, thúc đẩy tiến trình ...
Làm thất bại chiến lược
Làm thất bại chiến lược "diễn biến hòa bình": Thành quả của Cách mạng Tháng Mười Nga vẫn luôn tỏa sáng
Dưới sự lãnh đạo của Ðảng Cộng sản (Bôn-sê-vích) Nga, giai cấp công nhân và nhân dân lao động Nga đã làm nên thắng lợi Cách mạng Tháng Mười năm 1917, mở ra bước ngoặt mới trong tiến trình lịch sử nhân loại. Thế nhưng, các thế lực thâm thù với cách mạng vẫn không ngớt xuyên tạc, phủ nhận về Cách mạng Tháng Mười Nga. Song, "bàn tay không che nổi mặt trời”, cuộc cách mạng vĩ đại này của giai cấp vô sản vẫn luôn tỏa sáng và sống mãi trong lòng nhân loại.
Bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng trước thềm Đại hội XIII: Bài 5: “Cuộc chiến” giữ gìn Chân, Thiện, Mỹ trong văn học - nghệ thuật
Bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng trước thềm Đại hội XIII: Bài 5: “Cuộc chiến” giữ gìn Chân, Thiện, Mỹ trong văn học - nghệ thuật
“Sự lãnh đạo của Đảng đối với lĩnh vực văn học - nghệ thuật là nhu cầu cần thiết, một đòi hỏi khách quan trong sự phát triển hết sức phức tạp, khó lường của xã hội hiện đại. Sự lãnh đạo đó không phải vì Đảng, mà vì mục đích phát huy cao nhất vai trò, sứ mệnh Chân - Thiện - Mỹ của văn nghệ, vì khát vọng cao đẹp của nhân dân, của dân tộc ta” – GS. TS Đinh Xuân Dũng, nguyên Phó Chủ tịch chuyên trách Hội đồng Lý luận, phê bình văn học, nghệ thuật khẳng định như vậy trước một ...
Bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng trước thềm Đại hội XIII: Bài 4: Vạch trần thủ đoạn
Bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng trước thềm Đại hội XIII: Bài 4: Vạch trần thủ đoạn "tâm lý chiến"
Đổ lỗi cho Chủ nghĩa Mác-Lênin là nguyên nhân dẫn đến những khó khăn, hạn chế, sai lầm của quá trình xây dựng, phát triển đất nước; thường xuyên kêu gọi Đảng Cộng sản Việt Nam “thay đổi nhận thức và hành động vì thời đại đã thay đổi”; so sánh khập khiễng bức tranh kinh tế-xã hội của Việt Nam với một số nước khác để “quấy rối nhân tâm”... là thủ đoạn “tâm lý chiến” nguy hiểm của các thế lực thù địch và những người cơ hội chính trị. TCTG đã có cuộc trao đổi ...
Bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng trước thềm Đại hội XIII: Bài 3: Đập tan chiêu trò
Bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng trước thềm Đại hội XIII: Bài 3: Đập tan chiêu trò "đánh từng bước"
“Những luận điệu của các thế lực thù địch và các phần tử phản động, cơ hội chính trị tuy không có gì mới, nhưng nó được tung ra, truyền bá vào lúc này là hết sức độc hại, nguy hiểm, gieo rắc hoang mang, nghi ngờ, phân tâm, mất niềm tin trong nội bộ ta, tác động hòng làm đội ngũ ta "tự diễn biến", "tự chuyển hoá" – PGS. TS Nguyễn Trọng Phúc, nguyên Viện trưởng Viện Lịch sử Đảng, Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh đã nhận định như vậy khi trao đổi với TCTG về ...
Dũng khí ở đâu?
Dũng khí ở đâu?
Biết từ chức đúng lúc, đúng chỗ, đúng mực là góp phần làm cho từ chức dần trở thành một điều bình thường, hiển nhiên trong bộ máy công quyền. Nếu đủ dũng khí viết đơn từ nhiệm, sao không nêu rõ lý do là bản thân không còn đủ tư cách, uy tín để xứng đáng với vị trí đảm nhiệm, mà lại đưa ra cái gọi là “vì lý do sức khỏe”?
Bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng trước thềm Đại hội XIII:  Bài 2: Phê phán luận điệu đòi thay đổi Cương lĩnh 2011
Bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng trước thềm Đại hội XIII: Bài 2: Phê phán luận điệu đòi thay đổi Cương lĩnh 2011
Hiện nay, trong khi Đảng ta đang tiến hành tổng kết 10 năm thực hiện Cương lĩnh 2011, thì vẫn có những người mang danh "học giả" rêu rao rằng: “Đảng Cộng sản Việt Nam cần tự giác thay đổi Cương lĩnh 2011, từ bỏ đường lối sai lầm về xây dựng chủ nghĩa xã hội, chuyển hẳn sang đường lối dân tộc và dân chủ, trọng tâm là chuyển đổi thể chế chính trị từ toàn trị sang dân chủ một cách kiên quyết nhưng ôn hòa...”. Thực chất của những lời rêu rao đó là gì, chúng tôi ...
Bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng trước thềm Đại hội XIII: Bài 1: Việt Nam luôn kiên định con đường phát triển
Bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng trước thềm Đại hội XIII: Bài 1: Việt Nam luôn kiên định con đường phát triển
Toàn Đảng, toàn dân, toàn quân ta đang ra sức thi đua thực hiện thắng lợi các mục tiêu do nghị quyết Đại hội XII đề ra để chào mừng đại hội đảng các cấp hướng tới Đại hội XIII của Đảng. Ở chiều ngược lại, các thế lực thù địch, phần tử phản động, cơ hội chính trị lại tăng cường chống phá, ra sức xuyên tạc, phủ nhận nền tảng tư tưởng của Đảng. Trong vệt bài này, Tạp chí Tuyên giáo giới thiệu ý kiến của các học giả, các nhà khoa học nhằm phê phán, bác bỏ những luận điệu xuyên tạc, chống phá nói ...
Làm thất bại chiến lược “diễn biến hòa bình”: A dua - căn bệnh cần chữa trị, không để bị lợi dụng chống phá
Làm thất bại chiến lược “diễn biến hòa bình”: A dua - căn bệnh cần chữa trị, không để bị lợi dụng chống phá
Ngạn ngữ có câu: “Uốn lưỡi bảy lần trước khi nói” để nhắc nhau phải thận trọng trong phát ngôn. Nhưng trong thời đại bùng nổ thông tin, nhất là trước tác động của cuộc Cách mạng công nghiệp lần thứ tư, tình trạng phát ngôn bừa bãi diễn ra khá phức tạp.
Tổng 503
Số dòng: