“Vạch mặt, chỉ tên” biểu hiện mới của cá nhân chủ nghĩa
“Vạch mặt, chỉ tên” biểu hiện mới của cá nhân chủ nghĩa Mới
Con ng­ười phát triển toàn diện và hài hoà trong chế độ XHCN là con người biết kết hợp đầy đủ và hài hoà ba lợi ích là cá nhân- tập thể- xã hội (cộng đồng). Từ khi khởi x­ướng và lãnh đạo công cuộc đổi mới năm 1986 đến nay, Đảng ta đã xác định lợi ích cá nhân là động lực trực tiếp cho sự phát triển. Tuy nhiên, việc tuyệt đối hoá lợi ích cá nhân hay coi lợi ích cá nhân là động lực duy nhất thì đó là tư­ tưởng cực đoan, dễ sa ngã vào chủ nghĩa cá nhân.
Chủ nghĩa dân túy và những cảnh báo đối với Việt Nam
Chủ nghĩa dân túy và những cảnh báo đối với Việt Nam
Đấu tranh ngăn ngừa và chống chủ nghĩa dân túy xâm nhập là một quá trình bền bỉ, dài lâu, gắn bó mật thiết với công tác xây dựng và chỉnh đốn Đảng, là một phần rất quan trọng của đấu tranh, ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống trong Đảng. Phải kiên trì làm công tác tư tưởng, đề cao sự phòng ngừa. Điều này đòi hỏi sự tất yếu và cấp bách phải tăng cường lãnh đạo chỉ đạo của các cấp ủy, sự vào cuộc của báo chí, truyền thông và sự tham gia tích cực của mỗi cán ...
Chống chủ nghĩa dân túy - vấn đề cần thiết trong xây dựng Đảng hiện nay
Chống chủ nghĩa dân túy - vấn đề cần thiết trong xây dựng Đảng hiện nay
Dư luận cho rằng đây là vấn đề có sự ảnh hưởng không nhỏ tới công tác xây dựng Đảng, công tác giáo dục, rèn luyện cán bộ, đảng viên hiện nay, song cũng là vấn đề phức tạp cần sớm được nhận diện một cách hệ thống và có những giải pháp thiết thực. 
Đề cao tính thuyết phục trong phản bác các quan điểm sai trái, thù địch
Đề cao tính thuyết phục trong phản bác các quan điểm sai trái, thù địch
“Yêu cầu của một tác phẩm đấu tranh, phản bác các thông tin, quan điểm sai trái, thù địch là phải nhấn mạnh, đề cao tính thuyết phục, tính chiến đấu; phải giúp các tầng lớp nhân dân hiểu rõ âm mưu thâm độc của các thế lực thù địch. Bên cạnh đó, cũng làm cho các đối tượng, kể cả những phần tử phản động, cơ hội chính trị cũng phải thấy có lý, có tình; phải tâm phục, khẩu phục”.
Làm thất bại chiến lược
Làm thất bại chiến lược "diễn biến hòa bình": "Gáo nước lạnh" giội vào những kẻ hiềm khích, chống phá
Ngày 12/5, sau 6 ngày làm việc khẩn trương, nghiêm túc, Hội nghị lần thứ bảy, Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII đã hoàn thành toàn bộ nội dung chương trình đề ra. Thành công của Hội nghị Trung ương (HNTƯ) 7 là minh chứng sinh động, luận cứ thuyết phục, vạch trần toàn bộ âm mưu, thủ đoạn xuyên tạc thâm độc, bịa đặt trắng trợn của các thế lực phản động, chống phá cách mạng Việt Nam.
Phòng, chống “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”: Chống “chạy” để cán bộ không “ngã”
Phòng, chống “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”: Chống “chạy” để cán bộ không “ngã”
Hội nghị lần thứ bảy, Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII với 3 trọng tâm lớn, trong đó có đề án “Tập trung xây dựng đội ngũ cán bộ các cấp, nhất là cấp chiến lược đủ năng lực, phẩm chất và uy tín, ngang tầm nhiệm vụ”, được đông đảo cán bộ, đảng viên và nhân dân đồng tình với tinh thần nhìn thẳng vào sự thật của Đảng ta, bằng “vũ khí của sự phê phán” mạnh mẽ, tấn công thẳng vào nạn chạy chức, chạy quyền, kẻ đồng hành với nguy cơ “tự diễn biến”, “tự ...
CÙNG BÀN LUẬN: NIỀM TIN
CÙNG BÀN LUẬN: NIỀM TIN "VỮNG GỐC, BỀN CÂY"
Hội nghị Trung ương (HNTƯ) 7 (khóa XII) sẽ tập trung thảo luận nhiều vấn đề, nội dung quan trọng về công tác cán bộ (CTCB) và xây dựng đội ngũ cán bộ (ĐNCB) cùng nhiều nội dung khác được dư luận đặc biệt quan tâm.
Làm thất bại chiến lược
Làm thất bại chiến lược "diễn biến hòa bình": Sự thật sẽ xua tan bóng tối bịa đặt
Trước thềm Hội nghị Trung ương (HNTƯ) 7 (khóa XII), từ trung tuần tháng 4-2018 đến nay, trên các trang mạng và blog, facebook... xuất hiện nhiều thông tin võ đoán, bôi nhọ, xuyên tạc, tung tin thất thiệt về những vấn đề liên quan đến nhân sự và kết quả công tác cán bộ (CTCB) của Đảng. Thực chất, đây là chiêu trò đã cũ, được các thế lực thù địch xới lên hòng chống phá Đảng ta.
Đi tìm hình bóng người thầy
Đi tìm hình bóng người thầy
“Tôn sư trọng đạo” vốn là truyền thống ngàn đời của dân tộc Việt Nam. Xưa đã vậy, nay có khác. Sứ mệnh giống nhau, mục tiêu không thay đổi, nhưng góc nhìn và khoảng cách thầy - trò, nhà trường - phụ huynh, nền giáo dục - xã hội đang có những chiều không thuần nhất. Tín hiệu vui cũng có, nhưng những chuyện buồn không hiếm.
Phòng, chống
Phòng, chống "tự diễn biến, tự chuyển hóa": Không làm tròn chức trách, nhiệm vụ - một biểu hiện của suy thoái
Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng đánh giá và chỉ rõ tình trạng cán bộ, đảng viên: “Không chấp hành nghiêm các nguyên tắc tổ chức của Đảng; sa sút ý chí phấn đấu, không gương mẫu trong công tác; né tránh trách nhiệm, thiếu trách nhiệm, trung bình chủ nghĩa, làm việc qua loa, đại khái, kém hiệu quả; không còn ý thức hết lòng vì nước, vì dân, không làm tròn chức trách, nhiệm vụ được giao”.
Tổng 319
Số dòng: