Hồ Chí Minh về suốt đời phấn đấu cần, kiệm, liêm, chính, chí công vơ tư, người công bộc tận tụy, trung thành của nhân dân, đời tư trong sáng, cuộc sống riêng giản dị
Hồ Chí Minh về suốt đời phấn đấu cần, kiệm, liêm, chính, chí công vơ tư, người công bộc tận tụy, trung thành của nhân dân, đời tư trong sáng, cuộc sống riêng giản dị
Trang Thông tin điện tử Tuyên giáo Cần Thơ trân trọng giới thiệu cuốn sách "Hồ Chí Minh về suốt đời phấn đấu cần, kiệm, liêm, chính, chí công vơ tư, người công bộc tận tụy, trung thành của nhân dân, đời tư trong sáng, cuộc sống riêng giản dị".   Nguyễn Thành(tổng hợp)
Chuyện thường ngày của Bác Hồ
Chuyện thường ngày của Bác Hồ
Trang Thông tin điện tử Tuyên giáo Cần Thơ trân trọng giới thiệu cuốn sách "Chuyện thường ngày của Bác Hồ"   Văn Thành(tổng hợp)
Bác Hồ với những mùa xuân kháng chiến
Bác Hồ với những mùa xuân kháng chiến
Trang Thông tin điện tử Tuyên giáo Cần Thơ trân trọng giới thiệu " cuốn sách Bác Hồ với những mùa xuân kháng chiến".   Văn Thành (tổng hợp)
Bác Hồ nguồn sức mạnh của bộ đội phòng không
Bác Hồ nguồn sức mạnh của bộ đội phòng không
Trang Thông tin điện tử Tuyên giáo Cần Thơ trân trọng giới thiệu "cuốn sách Bác Hồ nguồn sức mạnh của bộ đội phòng không".   Văn Thành(tổng hợp)
Chuyện kể và những bức thư Bác Hồ gửi Thiếu niên, Nhi đồng
Chuyện kể và những bức thư Bác Hồ gửi Thiếu niên, Nhi đồng
Trang Thông tin điện tử Tuyên giáo Cần Thơ trân trọng giới thiệu cuốn sách "Chuyện kể và những bức thư Bác Hồ gửi Thiếu niên, Nhi đồng".   Văn Thành (tổng hợp)
Chủ tịch Hồ Chí Minh với Quốc hội
Chủ tịch Hồ Chí Minh với Quốc hội
Trang Thông tin điện tử Tuyên giáo Cần Thơ trân trọng giới thiệu sách "Chủ tịch Hồ Chí Minh với Quốc hội".   Văn Thành(tổng hợp)
Miền Tây Nam bộ nhớ mãi Bác Hồ
Miền Tây Nam bộ nhớ mãi Bác Hồ
Trang Thông tin điện tử Tuyên giáo Cần Thơ trân trọng giới thiệu sách "Miền Tây Nam bộ nhớ mãi Bác Hồ".   Văn Thành (tổng hợp)
Đẩy mạnh học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh
Đẩy mạnh học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh
Trang Thông tin điện tử Tuyên giáo Cần Thơ trân trọng giới thiệu "Đẩy mạnh học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh".   Văn Thành(tổng hợp)
60 năm tác phẩm Sửa đổi lối làm việc: Phần V
60 năm tác phẩm Sửa đổi lối làm việc: Phần V
Trang Thông tin điện tử Tuyên giáo Cần Thơ trân trọng giới thiệu cuốn sách " 60 năm tác phẩm Sửa đổi lối làm việc - Phần V".         Văn Thành (tổng hợp)
60 năm tác phẩm Sửa đổi lối làm việc: Phần IV
60 năm tác phẩm Sửa đổi lối làm việc: Phần IV
Trang Thông tin điện tử Tuyên giáo Cần Thơ trân trọng giới thiệu cuốn sách " 60 năm tác phẩm Sửa đổi lối làm việc - Phần IV".       Văn Thành (tổng hợp)
Tổng 204
Số dòng: