Bản tin Tuyên giáo Cần Thơ tháng 4
Bản tin Tuyên giáo Cần Thơ tháng 4
Tải file đính kèm
Ban Tin Tuyên giáo Cần Thơ tháng 3/2020
Ban Tin Tuyên giáo Cần Thơ tháng 3/2020
Tải file đính kèm
Bản tin Tuyên giáo Cần Thơ tháng 1+2/2020
Bản tin Tuyên giáo Cần Thơ tháng 1+2/2020
Tải bản tin đính kèm
TÀI LIỆU SINH HOẠT CHI BỘ THÁNG 01 NĂM 2020
TÀI LIỆU SINH HOẠT CHI BỘ THÁNG 01 NĂM 2020
Nhằm phục vụ công tác tuyên truyền 90 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (03/02/1930 – 03/02/2020); cũng như kết quả thực hiện Nghị quyết nhiệm vụ năm 2019 của Đảng bộ thành phố; Ban Tuyên giáo Thành ủy Cần Thơ thực hiện Bản tin Tuyên giáo Cần Thơ mừng Đảng quang vinh – mừng Xuân Canh Tý 2020 (dự kiến thời gian phát hành 15/01/2020). Vì vậy, không thực hiện Bản tin Tuyên giáo Cần Thơ số tháng 01/2020.
Bản tin Tuyên giáo Cần Thơ tháng 12 (bản in|)
Bản tin Tuyên giáo Cần Thơ tháng 12 (bản in|)
Tải file đính kèm
Bản tin Tuyên giáo Cần Thơ tháng 11 (bản in)
Bản tin Tuyên giáo Cần Thơ tháng 11 (bản in)
Tải bản tin đính kèm
Bản tin Tuyên giáo Cần Thơ tháng 10 (bản in)
Bản tin Tuyên giáo Cần Thơ tháng 10 (bản in)
Tải bản tin đính kèm
Bản tin Tuyên giáo Cần Thơ tháng 9 (bản in)
Bản tin Tuyên giáo Cần Thơ tháng 9 (bản in)
Tải bản tin tháng 9
Bản tin Tuyên giáo Cần Thơ tháng 8 (bản in)
Bản tin Tuyên giáo Cần Thơ tháng 8 (bản in)
Tải file bản tin tháng 8 đính kèm
Bản tin Tuyên giáo Cần Thơ tháng 7 (bản in)
Bản tin Tuyên giáo Cần Thơ tháng 7 (bản in)
Tải Bản tin tháng 7 tại đây
Tổng 46
Số dòng: