Bản tin Tuyên giáo Cần Thơ tháng 10
Bản tin Tuyên giáo Cần Thơ tháng 10
Tải bản tin Tuyên giáo tháng 10
Bản tin Tuyên giáo Cần Thơ tháng 9
Bản tin Tuyên giáo Cần Thơ tháng 9
Tải bản tin TG Cần Thơ tháng 9 tại đây
Bản tin Tuyên giáo Cần Thơ tháng 8
Bản tin Tuyên giáo Cần Thơ tháng 8
Tải bản tin đính kèm
Ban tin Tuyên giáo Cần Thơ tháng 7
Ban tin Tuyên giáo Cần Thơ tháng 7
Tải bản tin Tuyên giáo tháng 7
Bản tin Tuyên giáo Cần Thơ tháng 6
Bản tin Tuyên giáo Cần Thơ tháng 6
Tải file đính kèm
Bản tin Tuyên giáo Cần Thơ tháng 5
Bản tin Tuyên giáo Cần Thơ tháng 5
Tải file đính kèm
Bản tin Tuyên giáo Cần Thơ tháng 4
Bản tin Tuyên giáo Cần Thơ tháng 4
Tải file đính kèm
Ban Tin Tuyên giáo Cần Thơ tháng 3/2020
Ban Tin Tuyên giáo Cần Thơ tháng 3/2020
Tải file đính kèm
Bản tin Tuyên giáo Cần Thơ tháng 1+2/2020
Bản tin Tuyên giáo Cần Thơ tháng 1+2/2020
Tải bản tin đính kèm
TÀI LIỆU SINH HOẠT CHI BỘ THÁNG 01 NĂM 2020
TÀI LIỆU SINH HOẠT CHI BỘ THÁNG 01 NĂM 2020
Nhằm phục vụ công tác tuyên truyền 90 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (03/02/1930 – 03/02/2020); cũng như kết quả thực hiện Nghị quyết nhiệm vụ năm 2019 của Đảng bộ thành phố; Ban Tuyên giáo Thành ủy Cần Thơ thực hiện Bản tin Tuyên giáo Cần Thơ mừng Đảng quang vinh – mừng Xuân Canh Tý 2020 (dự kiến thời gian phát hành 15/01/2020). Vì vậy, không thực hiện Bản tin Tuyên giáo Cần Thơ số tháng 01/2020.
Tổng 52
Số dòng: