Sôi nổi các hoạt động kỷ niệm 90 năm Ngày truyền thống công tác Tuyên giáo của Đảng bộ thành phố Cần Thơ (01/8/1930 – 01/8/2020)
Sôi nổi các hoạt động kỷ niệm 90 năm Ngày truyền thống công tác Tuyên giáo của Đảng bộ thành phố Cần Thơ (01/8/1930 – 01/8/2020) Mới
(TGCT) Ngày 31/3/2020, Thành ủy Cần Thơ ban hành Kế hoạch số 195-KH/TU tổ chức hoạt động kỷ niệm 90 năm Ngày truyền thống công tác Tuyên giáo của Đảng bộ thành phố Cần Thơ (01/8/1930 - 01/8/2020).
Kế hoạch số 195-KH/TU tổ chức hoạt động kỷ niệm 90 năm Ngày truyền thống công tác Tuyên giáo của Đảng bộ thành phố Cần Thơ (01/8/1930 – 01/8/2020)
Kế hoạch số 195-KH/TU tổ chức hoạt động kỷ niệm 90 năm Ngày truyền thống công tác Tuyên giáo của Đảng bộ thành phố Cần Thơ (01/8/1930 – 01/8/2020) Mới
(TGCT) Tải hoạt động kỷ niệm 90 năm Ngày truyền thống công tác Tuyên giáo của Đảng bộ thành phố Cần Thơ (01/8/1930 – 01/8/2020) tại đây
Kế hoạch số 152-KH/BTGTU thực hiện Đặc san kỷ niệm 90 năm  Ngày truyền thống công tác Tuyên giáo của Đảng  (01/8/1930 - 01/8/2020)
Kế hoạch số 152-KH/BTGTU thực hiện Đặc san kỷ niệm 90 năm Ngày truyền thống công tác Tuyên giáo của Đảng (01/8/1930 - 01/8/2020) Mới
(TGCT) Tải Kế hoạch thực hiện Đặc san kỷ niệm 90 năm Ngày truyền thống công tác Tuyên giáo của Đảng (01/8/1930 - 01/8/2020) tại đây
Tài liệu sinh hoạt chi bộ tháng 12-2018
Tài liệu sinh hoạt chi bộ tháng 12-2018
Tải file đính kèm
Tài liệu sinh hoạt chi bộ tháng 11-2018
Tài liệu sinh hoạt chi bộ tháng 11-2018
Tải file đính kèm
Tài liệu sinh hoạt chi bộ tháng 10-2018
Tài liệu sinh hoạt chi bộ tháng 10-2018
(Tải file đính kèm)
Tài liệu sinh hoạt chi bộ tháng 9-2018
Tài liệu sinh hoạt chi bộ tháng 9-2018
Tải file đính kèm
Tài liệu sinh hoạt chi bộ tháng 8-2018
Tài liệu sinh hoạt chi bộ tháng 8-2018
Tải file đính kèm
Tài liệu sinh hoạt chi bộ tháng 7-2018
Tài liệu sinh hoạt chi bộ tháng 7-2018
Tải file đính kèm
Tài liệu sinh hoạt chi bộ tháng 6-2018
Tài liệu sinh hoạt chi bộ tháng 6-2018
Tải file đính kèm
Tổng 51
Số dòng: