Học Bác làm việc có lợi cho dân
Học Bác làm việc có lợi cho dân Mới
Với suy nghĩ học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh là rèn luyện bản thân, còn sức là còn đóng góp, làm những việc có ý nghĩa thiết thực cho bà con. Những năm qua, ông Trần Ngọc Ấn (Ba Ấn) ở khu vực Tân Bình, phường Trường Lạc, quận Ô Môn, đã vận động người dân đóng góp xây dựng phong trào khuyến học, khuyến tài, xã hội học tập, chăm lo cho hộ nghèo, có hoàn cảnh khó khăn… Ông là tấm gương gương điển hình trong học tập và làm theo gương Bác giai đoạn 2011-2016 được ...
Tư tưởng Hồ Chí Minh về rèn luyện đạo đức cách mạng cho cán bộ, đảng viên
Tư tưởng Hồ Chí Minh về rèn luyện đạo đức cách mạng cho cán bộ, đảng viên Mới
Sinh thời, Hồ Chí Minh đặc biệt quan tâm đến xây dựng đạo đức cách mạng cho cán bộ, đảng viên. Theo Người, đạo đức là cái gốc của người cách mạng, không có đạo đức cách mạng không lãnh đạo được nhân dân. Người chỉ rõ: "Cũng như sông thì có nguồn mới có nước, không có nguồn thì sông cạn, cây phải có gốc, không có gốc thì cây héo. Người cách mạng phải có đạo đức cách mạng, không có đạo đức cách mạng thì tài giỏi mấy cũng không lãnh đạo được nhân dân" (1). Quan điểm của Bác là sự kế thừa ...
Học tốt, tình nguyện tốt
Học tốt, tình nguyện tốt
Trải qua 68 năm xây dựng và phát triển, nhiều thế hệ học sinh, sinh viên (HSSV) Việt Nam nói chung và TP Cần Thơ nói riêng kế thừa và phát huy những truyền thống tốt đẹp của các thế hệ cha anh, ra sức thi đua học tập và rèn luyện tốt. Cùng với cả nước, HSSV TP Cần Thơ hăng hái tham gia các phong trào thi đua học tập, xung kích, tình nguyện vì cuộc sống cộng đồng. Qua đó, xuất hiện ngày càng nhiều SV học tốt, tình nguyện tốt. Báo Cần Thơ xin giới thiệu 3 SV có thành tích tiêu biểu trong học tập ...
Thiết thực chăm lo cho cho dân
Thiết thực chăm lo cho cho dân
Chung tay giúp đỡ những gia đình có hoàn cảnh khó khăn là một trong những việc làm thiết thực của UBMTTQVN phường An Bình, quận Ninh Kiều trong nhiều năm qua. Nhờ đó, tỷ lệ hộ nghèo trên địa bàn giảm dần, đời sống nhân dân ngày càng cải thiện, nâng cao...
Cải cách hành chính, phát huy quyền làm chủ của nhân dân
Cải cách hành chính, phát huy quyền làm chủ của nhân dân
Hồ Chí Minh là người đặt nền móng xây dựng chính quyền dân chủ ở nước ta. Ngày 3-9-1945, Người chủ trì phiên họp Chính phủ bàn những vấn đề cấp bách, trong đó có vấn đề về công tác xây dựng chính quyền.
Đoàn kết, thi đua thực hành tiết kiệm
Đoàn kết, thi đua thực hành tiết kiệm
Thực hiện phong trào tiết kiệm thi đua Ái quốc do Trung ương Hội phát động, giai đoạn 2012-2017, Hội Liên hiệp Phụ nữ (LHPN) xã Nhơn Ái cụ thể hóa việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức của Bác bằng những hoạt động thiết thực, thông qua nhiều mô hình hiệu quả: tiết kiệm điện, nuôi heo đất, hũ gạo tình thương... Qua đó, góp phần giúp nhiều chị em vươn lên ổn định cuộc sống, giảm nghèo bền vững.
Tận tâm với nghề
Tận tâm với nghề
Thạc sĩ Nguyễn Phúc Hảo, Bí thư Đoàn Trường Cao đẳng Kinh tế - Kỹ thuật Cần Thơ, giảng viên bộ môn trồng trọt, là thủ lĩnh đoàn năng động, sáng tạo, là giáo viên dạy giỏi cấp thành phố. Anh có nhiều nghiên cứu, sáng kiến ứng dụng trong giảng dạy được lãnh đạo trường đánh giá cao.
Giúp đoàn viên thanh niên lập nghiệp
Giúp đoàn viên thanh niên lập nghiệp
Năm 2017, cùng với việc phát động các phong trào đoàn viên, thanh niên (ĐVTN) xây dựng lối sống đẹp, Quận đoàn Ninh Kiều đã thực hiện nhiều chương trình kết nối, giúp các bạn trẻ lập nghiệp.
Hồ Chí Minh về suốt đời phấn đấu cần, kiệm, liêm, chính, chí công vơ tư, người công bộc tận tụy, trung thành của nhân dân, đời tư trong sáng, cuộc sống riêng giản dị
Hồ Chí Minh về suốt đời phấn đấu cần, kiệm, liêm, chính, chí công vơ tư, người công bộc tận tụy, trung thành của nhân dân, đời tư trong sáng, cuộc sống riêng giản dị
Trang Thông tin điện tử Tuyên giáo Cần Thơ trân trọng giới thiệu cuốn sách "Hồ Chí Minh về suốt đời phấn đấu cần, kiệm, liêm, chính, chí công vơ tư, người công bộc tận tụy, trung thành của nhân dân, đời tư trong sáng, cuộc sống riêng giản dị".   Nguyễn Thành(tổng hợp)
Chuyện thường ngày của Bác Hồ
Chuyện thường ngày của Bác Hồ
Trang Thông tin điện tử Tuyên giáo Cần Thơ trân trọng giới thiệu cuốn sách "Chuyện thường ngày của Bác Hồ"   Văn Thành(tổng hợp)
Tổng 735
Số dòng: