Ban hành quyết định điều chỉnh bảng giá các loại đất tại Cần Thơ
Ban hành quyết định điều chỉnh bảng giá các loại đất tại Cần Thơ
UBND TP Cần Thơ vừa ban hành Quyết định số 07/2017/QĐ-UBND điều chỉnh bảng giá các loại đất định kỳ 5 năm (2015 - 2019), có hiệu lực thi hành kể từ ngày 21-11-2017. 
Nâng cao chất lượng công tác kết nạp đảng viên
Nâng cao chất lượng công tác kết nạp đảng viên
(TGCT) Ngày 31/10/2017, Ban Thường vụ Thành ủy Cần Thơ ban hành Chỉ thị số 18-CT/TU của Ban Thường vụ Thành ủy về nâng cao chất lượng công tác kết nạp đảng viên.
Lời kêu gọi: Vận động toàn dân cứu trợ đồng bào các tỉnh Nam Trung bộ bị thiệt hại do cơn bão số 12 gây ra
Lời kêu gọi: Vận động toàn dân cứu trợ đồng bào các tỉnh Nam Trung bộ bị thiệt hại do cơn bão số 12 gây ra
Trong những ngày qua, bão số 12 với sức gió rất mạnh đã tàn phá và gây ngập lụt hàng loạt các tỉnh miền Trung, thiệt hại đối với nhiều tỉnh, trong đó các tỉnh Khánh Hòa, Quảng Nam, Bình Định, Thừa Thiên Huế bị thiệt hại nặng nề. Theo thống kê đến ngày 09-11-2017 cơn bão đã làm 115 người chết và mất tích; trên 200 người bị thương; hơn 200.000 ngôi nhà bị sập, tốc mái, hư hại; 10.000 ha lúa bị ngập, 15.203 ha hoa màu bị thiệt hại, 25.957 lồng bè nuôi trồng thủy sản mất trắng và có 1.294 tàu ...
Điều tra dư luận xã hội về việc sử dụng mạng xã hội, Internet trong học sinh, sinh viên
Điều tra dư luận xã hội về việc sử dụng mạng xã hội, Internet trong học sinh, sinh viên
(TGCT) Ban Tuyên giáo Thành ủy Cần Thơ ban hành kế hoạch điều tra xã hội về đánh giá chung quanh việc sử dụng mạng xã hội, Internet trong học sinh và sinh viên tại một số trường Đại học, Cao đẳng, Trung học phổ thông trên địa bàn thành phố Cần Thơ.
Tổ chức tốt “Ngày hội đại đoàn kết toàn dân tộc” ở khu dân cư năm 2017
Tổ chức tốt “Ngày hội đại đoàn kết toàn dân tộc” ở khu dân cư năm 2017
(TGCT) Đó là chỉ đạo của Ban Thường vụ Thành ủy Cần Thơ ký ban hành Công văn số 823-CV/TU ngày 27 tháng 10 năm 2017.
Nghị quyết Hội nghị Trung ương 6 (Khóa XII) về tiếp tục đổi mới hệ thống tổ chức và quản lý, nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động của các đơn vị sự nghiệp công lập
Nghị quyết Hội nghị Trung ương 6 (Khóa XII) về tiếp tục đổi mới hệ thống tổ chức và quản lý, nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động của các đơn vị sự nghiệp công lập
Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng vừa ký ban hành Nghị quyết Hội nghị lần thứ 6 Ban Chấp hành Trung ương Khóa XII  (Nghị quyết số 19-NQ/TW) về tiếp tục đổi mới hệ thống tổ chức và quản lý, nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động của các đơn vị sự nghiệp công lập. Trang thông tin điện tử Tuyên giáo Cần Thơ trân trọng giới thiệu toàn văn Nghị quyết:
Tiếp tục đẩy mạnh thực hiện Chỉ thị số 10-CT/TW của Ban Bí thư khóa X
Tiếp tục đẩy mạnh thực hiện Chỉ thị số 10-CT/TW của Ban Bí thư khóa X "Về nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ" trong tình hình mới
Xem xét báo cáo của Ban Tổ chức Trung ương về tổng kết thực hiện Chỉ thị số 10-CT/TW của Ban Bí thư khóa X "Về nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ" (Chỉ thị số 10), tại phiên họp ngày 12-9-2017, Ban Bí thư khóa XII kết luận nêu những ưu điểm, những mặt còn hạn chế qua 10 năm thực hiện Chỉ thị, đồng thời chỉ rõ nguyên nhân, chỉ đạo tiếp tục nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ trong tình hình mới. 
Quy định của Bộ Chính trị về luân chuyển cán bộ
Quy định của Bộ Chính trị về luân chuyển cán bộ
Ngày 7/10, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã ký ban hành Quy định số 98-QĐ/TW của Bộ Chính trị về luân chuyển cán bộ.
Đào tạo, bồi dưỡng nguồn quy hoạch cấp ủy và chức danh lãnh đạo, quản lý các cấp thành phố Cần Thơ, giai đoạn 2017- 2020
Đào tạo, bồi dưỡng nguồn quy hoạch cấp ủy và chức danh lãnh đạo, quản lý các cấp thành phố Cần Thơ, giai đoạn 2017- 2020
(TGCT) Ngày 27/9/2017, Ban Thường vụ Thành ủy Cần Thơ ban hành Kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng nguồn quy hoạch cấp ủy và chức danh lãnh đạo, quản lý các cấp thành phố Cần Thơ, giai đoạn 2017-2020.
Tổng 84
Số dòng: