Quan tâm công tác chăm sóc, giáo dục và bảo vệ trẻ em
Quan tâm công tác chăm sóc, giáo dục và bảo vệ trẻ em
(TGCT) Thực hiện Công văn số 6212-CV/BTGTW ngày 08/4/2019 của Ban Tuyên giáo Trung ương “Về việc thực hiện công tác chăm sóc, giáo dục và bảo vệ trẻ em”, Ban Thường vụ Thành ủy Cần Thơ vừa có công văn chỉ đạo các cấp ủy đảng, các ban xây dựng Đảng, ban cán sự đảng, đảng đoàn, các sở ban, ngành, Mặt trận Tổ quốc và đoàn thể thành phố quan tâm thực hiện công tác chăm sóc, giáo dục và bảo vệ trẻ em.
Mời tham gia Giải báo chí toàn quốc về xây dựng Đảng (Giải Búa liềm vàng) lần thứ IV - năm 2019
Mời tham gia Giải báo chí toàn quốc về xây dựng Đảng (Giải Búa liềm vàng) lần thứ IV - năm 2019
(TGCT) Ngày 10/6/2019, Ban Thường vụ Thành ủy Cần Thơ ban hành Công văn số 1313-CV/TU về việc triển khai Giải báo chí toàn quốc về xây dựng Đảng (Giải Búa liềm vàng) lần thứ IV - năm 2019 trên địa bàn TP. Cần Thơ.
Tập trung phòng, chống dịch tả lợn (heo) Châu Phi
Tập trung phòng, chống dịch tả lợn (heo) Châu Phi
(TGCT) Thực hiện Công điện số 667/CĐ-TTg ngày 04/6/2019 của Thủ tướng Chỉnh phủ “Về việc tập trung chỉ đạo, triển khai quyết liệt các biện pháp phòng, chống dịch tả lợn Châu Phi”. Ngày 06/6/2019, Ban Thường vụ Thành ủy có Công văn số 1310-CV/TU yêu cầu các cấp ủy đảng, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể thành phố khẩn trương chỉ đạo thực hiện một số nhiệm vụ trọng tâm sau:
Cần Thơ: Thiết lập đường dây nóng tiếp nhận đơn, thư phản ánh Kỳ thi THPT Quốc gia năm 2019
Cần Thơ: Thiết lập đường dây nóng tiếp nhận đơn, thư phản ánh Kỳ thi THPT Quốc gia năm 2019
Sở Giáo dục và Đào tạo TP Cần Thơ thông tin vừa thiết lập đường dây nóng thanh tra, kiểm tra thi, tiếp nhận đơn, thư khiếu nại, tố cáo, phản ánh về Kỳ thi THPT Quốc gia năm 2019.
Điều tra dư luận xã hội về đánh giá thực hiện Cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam”
Điều tra dư luận xã hội về đánh giá thực hiện Cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam”
(TGCT) Ngày 03/6/2019, Ban Chỉ đạo Cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam” thành phố Cần Thơ ban hành Kế hoạch điều tra dư luận xã hội về đánh giá thực hiện Cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam” trên địa bàn thành phố Cần Thơ trong thời gian vừa qua.
Đối thoại trực tiếp giữa người đứng đầu cấp ủy, chính quyền các cấp với Nhân dân
Đối thoại trực tiếp giữa người đứng đầu cấp ủy, chính quyền các cấp với Nhân dân
(TGCT) Ban Thường vụ Thành ủy Cần Thơ vừa ban hành Quy chế số 10-QC/TU về đối thoại trực tiếp giữa người đứng đầu cấp ủy, chính quyền các cấp với Nhân dân.
Ban Bí thư ban hành Chỉ thị về thực hiện hiệu quả công tác phòng, chống, khống chế bệnh dịch tả lợn châu Phi
Ban Bí thư ban hành Chỉ thị về thực hiện hiệu quả công tác phòng, chống, khống chế bệnh dịch tả lợn châu Phi
Ngày 20/5/2019, Ban Bí thư ban hành Chỉ thị số 34-CT/TW, về tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện hiệu quả công tác phòng, chống, khống chế bệnh dịch tả lợn châu Phi. TG trân trọng giới thiệu toàn văn Chỉ thị. 
Tăng cường công tác quản lý, xử lý hiệu quả rác thải nhựa
Tăng cường công tác quản lý, xử lý hiệu quả rác thải nhựa
(TGCT) Ngày 07/5/2019, Ban Thường vụ Thành ủy Cần Thơ có Công văn số 1294-CV/TU về việc Tăng cường công tác quản lý, xử lý hiệu quả rác thải nhựa theo ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ.
Tuyên truyền Đại hội đại biểu Đảng bộ thành phố lần thứ XIV, nhiệm kỳ 2020 – 2025
Tuyên truyền Đại hội đại biểu Đảng bộ thành phố lần thứ XIV, nhiệm kỳ 2020 – 2025
(TGCT) Ngày 06/5/2019, Ban Thường vụ Thành ủy Cần Thơ có Công văn số 1293-CV/TU  về Công tác tuyên truyền Đại hội đại biểu Đảng bộ thành phố lần thứ XIV, nhiệm kỳ 2020 – 2025.
Tuyên truyền 50 năm thực hiện Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh (1969 - 2019) và kỷ niệm 50 năm Ngày mất của Người (02/9/1969 - 02/9/2019)
Tuyên truyền 50 năm thực hiện Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh (1969 - 2019) và kỷ niệm 50 năm Ngày mất của Người (02/9/1969 - 02/9/2019)
(TGCT) Ban Tuyên giáo Thành ủy Cần Thơ vừa ban hành Hướng dẫn số 71-HD/BTGTU về “Tuyên truyền 50 năm thực hiện Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh (1969 - 2019) và kỷ niệm 50 năm Ngày mất của Người (02/9/1969 - 02/9/2019)”.   
Tổng 261
Số dòng: