Tuyên truyền, kỷ niệm 60 năm Ngày mở đường Hồ Chí Minh - Ngày truyền thống bộ đội Trường Sơn (19/5/1959 - 19/5/2019)
Tuyên truyền, kỷ niệm 60 năm Ngày mở đường Hồ Chí Minh - Ngày truyền thống bộ đội Trường Sơn (19/5/1959 - 19/5/2019) Mới
Nhằm tuyên truyên sâu rộng, khẳng định đường lối lãnh đạo đúng đắn, sáng suốt của Đảng, Nhà nước trong sự nghiệp đấu tranh giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước; tôn vinh và tri ân công lao, đóng góp to lớn của quân và dân ta, đặc biệt là của bộ đội Trường Sơn trong cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước; qua đó, góp phần giáo dục, bồi đắp lòng yêu nước, tinh thần đại đoàn kết dân tộc, ý chí tự lực, tự cường, quyết tâm thực hiện thắng lợi sự nghiệp đổi mới, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã ...
Thông báo từ 23 giờ ngày 19/4/2019 tạm ngưng lưu thông qua cầu Quang Trung
Thông báo từ 23 giờ ngày 19/4/2019 tạm ngưng lưu thông qua cầu Quang Trung Mới
(TGCT) Sở Giao thông vận tải thành phố Cần Thơ vừa có Thông báo Số: 717 /TB-SGTVT về việc tạm thời ngưng phương tiện lưu thông qua cầu Quang Trung.
Gia hạn thời gian nhận tác phẩm phát thanh, truyền hình tham dự Giải thưởng toàn quốc về thông tin đối ngoại năm 2018
Gia hạn thời gian nhận tác phẩm phát thanh, truyền hình tham dự Giải thưởng toàn quốc về thông tin đối ngoại năm 2018
(TGCT) Ban Tuyên giáo Thành ủy Cần Thơ vừa ban hành Công văn số 1607-CV/BTGTU, thông tin đến các địa phương, đơn vị việc gia hạn thời gian nhận tác phẩm phát thanh, truyền hình dự Giải thưởng toàn quốc về thông tin đối ngoại năm 2018.
Chỉ thị của Ban Thường vụ Thành ủy về tăng cường công tác quản lý, xử lý chất thải rắn trên địa bàn thành phố
Chỉ thị của Ban Thường vụ Thành ủy về tăng cường công tác quản lý, xử lý chất thải rắn trên địa bàn thành phố
(TGCT) Ngày 10/4/2019, đồng chí Phạm Văn Hiểu, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, Chủ tịch HĐND TP. Cần Thơ thay mặt Ban Thường vụ Thành ủy  ký ban hành Chỉ thị số 28-CT/TU về tăng cường công tác quản lý, xử lý chất thải rắn trên địa bàn thành phố.
Tuyên truyền về công tác biên giới trên đất liền Việt Nam - Trung Quốc, Việt Nam - Lào, Việt Nam - Campuchia năm 2019
Tuyên truyền về công tác biên giới trên đất liền Việt Nam - Trung Quốc, Việt Nam - Lào, Việt Nam - Campuchia năm 2019
(TGCT) Ban Thường vụ Thành ủy Cần Thơ vừa ban hành Kế hoạch số 127-KH/TU tuyên truyền về công tác biên giới trên đất liền Việt Nam - Trung Quốc, Việt Nam - Lào, Việt Nam - Campuchia năm 2019.
Chỉ thị của Ban Thường vụ Thành ủy về tăng cường phối hợp chuẩn bị các điều kiện thực hiện chương trình, sách giáo khoa giáo dục phổ thông mới trên địa bàn thành phố Cần Thơ
Chỉ thị của Ban Thường vụ Thành ủy về tăng cường phối hợp chuẩn bị các điều kiện thực hiện chương trình, sách giáo khoa giáo dục phổ thông mới trên địa bàn thành phố Cần Thơ
(TGCT) Ngày 09/4/2019, đồng chí Phạm Văn Hiểu, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, Chủ tịch HĐND thành phố tthay mặt Ban Thường vụ Thành ủy ký ban hành Chỉ thị số 27-CT/TU về tăng cừờng phối hợp chuẩn bị các điều kiện thực hiện chương trình, sách giáo khoa giáo dục phổ thông mới trên địa bàn thành phố.
Triển khai thực hiện Quy định số 11-QĐi/TW ngày 18/02/2019 của Bộ Chính trị
Triển khai thực hiện Quy định số 11-QĐi/TW ngày 18/02/2019 của Bộ Chính trị
(TGCT) Ban Thường vụ Thành ủy Cần Thơ triển khai Công văn số 1271-CV/TU chỉ đạo thực hiện Quy định số 11-QĐi/TW ngày 18/02/2019 của Bộ Chính trị “Về trách nhiệm của người đứng đầu cấp ủy trong việc tiếp dân, đối thoại trực tiếp với dân và xử lý những phản ánh, kiến nghị của dân”.
Tuyên truyền kỷ niệm 129 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5/1890 - 19/5/2019) và 50 năm thực hiện Di chúc của Người (1969 - 2019)
Tuyên truyền kỷ niệm 129 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5/1890 - 19/5/2019) và 50 năm thực hiện Di chúc của Người (1969 - 2019)
(TGCT) Ngày 28/3/2019, Ban Tuyên giáo Thành ủy Cần Thơ ban hành Công văn số 1588-CV/BTGTU về việc tuyên truyền kỷ niệm 129 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5/1890 - 19/5/2019) và 50 năm thực hiện Di chúc của Người (1969 - 2019).
Kết luận của đồng chí Trần Quốc Trung, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ƣơng Đảng, Bí thư Thành ủy, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội thành phố tại Hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố (mở rộng)
Kết luận của đồng chí Trần Quốc Trung, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ƣơng Đảng, Bí thư Thành ủy, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội thành phố tại Hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố (mở rộng)
(TGCT) Ban Thường vụ Thành ủy Cần Thơ vừa có Thông báo số 196-TB/TU về kết luận của đồng chí Trần Quốc Trung, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ƣơng Đảng, Bí thư Thành ủy, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội thành phố tại Hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố (mở rộng) vào ngày 29/3/2019, sơ kết tình hình thực hiện nhiệm vụ quý I, triển khai chương trình công tác quý II năm 2019.
Tổ chức triển khai quán triệt, thực hiện Chỉ thị số 30-CT/TW của Ban Bí thư khóa XII
Tổ chức triển khai quán triệt, thực hiện Chỉ thị số 30-CT/TW của Ban Bí thư khóa XII
(TGCT) Ban Thường vụ Thành ủy Cần Thơ, vừa ký ban hành Công văn số 1269-CV/TU tổ chức triển khai quán triệt, thực hiện Chỉ thị số 30-CT/TW của Ban Bí thư khóa XII “Về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng và trách nhiệm quản lý của Nhà nước đối với công tác bảo vệ quyền lợi của người tiêu dùng” (viết tắt là Chỉ thị số 30-CT/TW).
Tổng 249
Số dòng: