TP Cần Thơ thực hiện nghiêm các biện pháp phòng, chống dịch COVID-19 đảm bảo sức khỏe của người dân và thực hiện hiệu quả mục tiêu kép
TP Cần Thơ thực hiện nghiêm các biện pháp phòng, chống dịch COVID-19 đảm bảo sức khỏe của người dân và thực hiện hiệu quả mục tiêu kép
(TGCT) Trước tình hình dịch bệnh COVID-19 diễn biến phức tạp và tiềm ẩn nguy cơ bùng phát trở lại. Nhằm chủ động phòng, chống dịch bệnh COVID-19 đảm bảo sức khỏe của người dân và thực hiện hiệu quả mục tiêu kép, Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố ban hành Công văn số 3641/UBND-KGVX ngày 27/11/2020 về việc tiếp tục thực hiện nghiêm các biện pháp phòng, chống dịch COVID-19 trong tình hình mới.
Triển khai quán triệt và tổ chức thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ thành phố Cần Thơ lần thứ XIV, nhiệm kỳ 2020 – 2025
Triển khai quán triệt và tổ chức thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ thành phố Cần Thơ lần thứ XIV, nhiệm kỳ 2020 – 2025
(TGCT) Ban Thường vụ Thành ủy Cần Thơ ban hành Chỉ thị số 03-CT/TU về triển khai quán triệt và tổ chức thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ thành phố Cần Thơ lần thứ XIV, nhiệm kỳ 2020 – 2025.
Tạm dừng tổ chức các lớp tập huấn, bồi dưỡng chưa cần thiết
Tạm dừng tổ chức các lớp tập huấn, bồi dưỡng chưa cần thiết
(TGCT) Chủ tịch UBND thành phố Cần Thơ vừa có Công văn số 3549/UBND-KT  yêu cầu Giám đốc Sở, Thủ trưởng cơ quan ban, ngành, Chủ tịch UBND quận, huyện tạm dừng tổ chức các lớp tập huấn, bồi dưỡng chưa cần thiết sang năm 2021 thực hiện, kể cả đã phát hành thư mời nhưng chưa thực hiện; tăng cường đi cơ sở để tháo gỡ khó khăn vướng mắc của từng ngành, từng địa phương.
Hướng dẫn triển khai Kết luận số 76-KL/TW của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Nghị quyết số 33-NQ/TW
Hướng dẫn triển khai Kết luận số 76-KL/TW của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Nghị quyết số 33-NQ/TW
Ngày 11/11, Ban Tuyên giáo Trung ương đã ban hành Hướng dẫn số 159-HD/BTGTW về việc triển khai Kết luận số 76-KL/TW, ngày 04/6/2020 của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Nghị quyết số 33-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XI về xây dựng và phát triển văn hóa, con người Việt Nam đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững đất nước. TG trân trọng giới thiệu toàn văn bản.
Thư chúc mừng Ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11
Thư chúc mừng Ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11
(TGCT) Kính gửi: Quý thầy giáo, cô giáo và cán bộ, công chức, viên chức và người lao động ngành giáo dục và đào tạo thành phố.
Tiếp tục thực hiện nghiêm các quy định phòng chống dịch COVID-19 trên địa bàn TP Cần Thơ
Tiếp tục thực hiện nghiêm các quy định phòng chống dịch COVID-19 trên địa bàn TP Cần Thơ
(TGCT) Ban Chỉ đạo thành phố Cần Thơ phòng, chống dịch COVID-19 vừa ban hành Công văn số 4536/CV-BCĐ về việc tăng cường phòng, chống dịch COVID-19 trên địa bàn.
Hướng dẫn tuyên truyền kỷ niệm 100 năm Ngày sinh đồng chí Lê Đức Anh
Hướng dẫn tuyên truyền kỷ niệm 100 năm Ngày sinh đồng chí Lê Đức Anh
Ban Tuyên giáo Trung ương ban hành Hướng dẫn tuyên truyền kỷ niệm 100 năm Ngày sinh đồng chí Lê Đức Anh (01/12/1920 - 01/12/2020), Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam. Trang thông tin điện tử Tuyên giáo Cần Thơ trân trọng giới thiệu toàn văn bản Hướng dẫn.
Hướng dẫn tuyên truyền kỷ niệm 80 năm Ngày Nam Kỳ khởi nghĩa
Hướng dẫn tuyên truyền kỷ niệm 80 năm Ngày Nam Kỳ khởi nghĩa
Ban Tuyên giáo Trung ương ban hành Hướng dẫn tuyên truyền kỷ niệm 80 năm Ngày Nam Kỳ khởi nghĩa (23/11/1940 - 23/11/2020). Trang thông tin điện tử Tuyên giáo Cần Thơ trân trọng giới thiệu toàn văn bản hướng dẫn.
Tổng 507
Số dòng: