Hướng dẫn việc công bố, thảo luận, lấy ý kiến của Nhân dân vào dự thảo các văn kiện trình Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng
Hướng dẫn việc công bố, thảo luận, lấy ý kiến của Nhân dân vào dự thảo các văn kiện trình Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng
Ban Tuyên giáo Trung ương đã ban hành Hướng dẫn số 151-HD/BTGTW hướng dẫn việc công bố, thảo luận, lấy ý kiến của Nhân dân vào dự thảo các văn kiện trình Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng. Trang Thông tin điện tử Tuyên giáo Cần Thơ trân trọng giới thiệu toàn văn bản Hướng dẫn.
Tuyên truyền sâu rộng Đại hội Thi đua yêu nước toàn quốc lần thứ X
Tuyên truyền sâu rộng Đại hội Thi đua yêu nước toàn quốc lần thứ X
(TGCT) Ban Tuyên giáo Trung ương yêu cầu công tác tuyên truyền cần được tiến hành sâu rộng trước, trong và sau Đại hội với nội dung, hình thức phong phú, thiết thực, hiệu quả; gắn với tuyên truyền các phong trào thi đua “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”, tuyên truyền kỷ niệm các ngày lễ lớn...
Tuyên truyền kỷ niệm 110 năm Ngày sinh đồng chí Nguyễn Thị Minh Khai
Tuyên truyền kỷ niệm 110 năm Ngày sinh đồng chí Nguyễn Thị Minh Khai
(TGCT) Ban Tuyên giáo Trung ương  ban hành Hướng dẫn số 149-HD/BTGTW ngày 08/9/2020, về tuyên truyền kỷ niệm 110 năm Ngày sinh đồng chí Nguyễn Thị Minh Khai (30/9/1910 - 30/9/2020).
Tuyên truyền kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Biên giới Thu Đông 1950
Tuyên truyền kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Biên giới Thu Đông 1950
(TGCT) Ban Tuyên giáo Trung ương yêu cầu các hoạt động tuyên truyền kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Biên giới Thu Đông 1950 cần bảo đảm thiết thực, hiệu quả gắn với các phong trào thi đua yêu nước, chào mừng Đại hội Đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng.  
Phòng, chống dịch COVID-19 hiện nay không dùng các biện pháp “ngăn sông, cấm chợ”, hạn chế đi lại, hạn chế giao thương
Phòng, chống dịch COVID-19 hiện nay không dùng các biện pháp “ngăn sông, cấm chợ”, hạn chế đi lại, hạn chế giao thương
(TGCT) Ngày 15/9/2020, UBND TP Cần Thơ ban hành Công văn số 2783/UBND-KGVX về việc tiếp tục thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch COVID-19 theo tinh thần thực hiện Kết luận của Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc tại cuộc hop Thường trực Chính phủ về phòng, chống dịch COVID-19 tại Thông báo sổ 326 TB-VPCP ngày 13/9/2020 của Văn phòng Chính phủ.
Đẩy mạnh tuyên truyền các hoạt động nhân kỷ niệm 60 năm thảm họa da cam
Đẩy mạnh tuyên truyền các hoạt động nhân kỷ niệm 60 năm thảm họa da cam
(TGCT) Ban Thường vụ Thành ủy Cần Thơ vừa ban hành Công văn số 1623-CV/TU về chuẩn bị tổ chức hoạt động kỷ niệm 60 năm thảm họa da cam tại Việt Nam.
Xử lý nghiêm tổ chức, cá nhân chủ quan, thiếu trách nhiệm phòng, chống dịch COVID-19
Xử lý nghiêm tổ chức, cá nhân chủ quan, thiếu trách nhiệm phòng, chống dịch COVID-19
(TGCT) Ngày 09/9/2020, Ban Thường vụ Thành ủy Cần Thơ ban hành Công văn số 1622-CV/TU về tăng cường sự chỉ đạo công tác phòng, chống dịch bệnh COVID-19 trên địa bàn thành phố.
Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng gửi thư cho ngành giáo dục nhân dịp năm học mới
Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng gửi thư cho ngành giáo dục nhân dịp năm học mới
(TGCT) Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng vừa có thư gửi ngành giáo dục nhân dịp khai giảng năm học mới 2020-2021. Trang Thông tin điện tử Tuyên giáo Cần Thơ trân trọng giới thiệu toàn văn bức thư.
Thông cáo báo chí về một số thông tin liên quan đến dự án Khu đô thị mới huyện Thới Lai
Thông cáo báo chí về một số thông tin liên quan đến dự án Khu đô thị mới huyện Thới Lai
(TGCT) Ngày 27/8/2020, UBND thành phố Cần Thơ có thông cáo báo chí về một số thông tin liên quan đến dự án Khu đô thị mới huyện Thới Lai.
Triển khai các hoạt động tuyên truyền Đại hội đại biểu Đảng bộ TP Cần Thơ lần thứ XIV
Triển khai các hoạt động tuyên truyền Đại hội đại biểu Đảng bộ TP Cần Thơ lần thứ XIV
(TGCT) Thực hiện Kế hoạch số 17-KH/BDVTW ngày 02/6/2020 của Ban Dân vận Trung ương về tổ chức hoạt động kỷ niệm 90 năm Ngày truyền thống công tác Dân vận của Đảng, tuyên dương điển hình “Dân vận khéo” toàn quốc, Đại hội thi đua yêu nước ngành dân vận. Nhằm tiếp tục tuyên truyền, tăng cường nhận thức, trách nhiệm của hệ thống chính trị đối với công tác dân vận của Đảng; nâng cao hiệu quả công tác dân vận, góp phần củng cố mối quan hệ gắn bó mật thiết giữa Đảng với Nhân dân, niềm ...
Tổng 482
Số dòng: