Cơ chế xét tuyển nhà đầu tư tham gia thực hiện dự án Tháp du lịch tại cồn Cái Khế, Cần Thơ
Cơ chế xét tuyển nhà đầu tư tham gia thực hiện dự án Tháp du lịch tại cồn Cái Khế, Cần Thơ Mới
Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Cần Thơ vừa chỉ đạo Sở Kế hoạch và Đầu tư công bố, thông báo rộng rãi cơ chế xét tuyển nhà đầu tư tham gia đấu giá quyền sử dụng đất thuê để thực hiện dự án Tháp du lịch tại cồn Cái Khế, quận Ninh Kiều (quy mô khoảng 2,38ha).
Công điện đảm bảo trật tự, an toàn giao thông dịp 2/9 và khai giảng năm học mới
Công điện đảm bảo trật tự, an toàn giao thông dịp 2/9 và khai giảng năm học mới Mới
Thủ tướng Chính phủ vừa có Công điện 1038/CĐ-TTg về bảo đảm trật tự, an toàn giao thông trong thời gian Lễ Quốc khánh 2/9 và khai giảng năm học mới 2018 - 2019.
Tổ chức Hội nghị quán triệt, triển khai thực hiện các kết luận, chỉ đạo của Trung ương về công tác văn thư, lưu trữ
Tổ chức Hội nghị quán triệt, triển khai thực hiện các kết luận, chỉ đạo của Trung ương về công tác văn thư, lưu trữ
(TGCT) Ngày 10/8/2018, Ban Thường vụ Thành ủy Cần Thơ ban hành Kế hoạch tổ chức Hội nghị quán triệt, triển khai thực hiện các kết luận, chỉ đạo của Ban Bí thư và Văn phòng Trung ương Đảng về công tác văn thư, lưu trữ.
Hướng dẫn tuyên truyền Đại hội Công đoàn Việt Nam lần thứ XII
Hướng dẫn tuyên truyền Đại hội Công đoàn Việt Nam lần thứ XII
(TGCT) Ngày 03/8/2018, Ban Tuyên giáo Trung ương ban hành Hướng dẫn số 66-HD/BTGTW về tuyên truyền Đại hội Công đoàn Việt Nam lần thứ XII. Đại hội Công đoàn Việt Nam lần thứ XII, nhiệm kỳ 2018 - 2023 sẽ được tổ chức tại Thủ đô Hà Nội từ ngày 24 - 26/9/2018.
Bộ Nội vụ hướng dẫn thực hiện điều chỉnh mức trợ cấp hàng tháng từ ngày 01/7/2018 đối với cán bộ xã đã nghỉ việc
Bộ Nội vụ hướng dẫn thực hiện điều chỉnh mức trợ cấp hàng tháng từ ngày 01/7/2018 đối với cán bộ xã đã nghỉ việc
(TGCT) Ngày 28/6/2018, Bộ Nội vụ ban hành Thông tư số 08/2018/TT-BNV về việc “Hướng dẫn thực hiện điều chỉnh mức trợ cấp hàng tháng từ ngày 01 tháng 7 năm 2018 đối với cán bộ xã đã nghỉ việc theo Quyết định số 130-CP ngày 20 tháng 6 năm 1975 của Hội đồng Chính phủ và Quyết định số 111- HĐBT ngày 13 tháng 10 năm 1981 của Hội đồng Bộ trưởng” có hiệu lực từ ngày 15/8/2018.
Tổng số cấp phó của các cơ quan tham mưu, giúp việc tỉnh ủy không quá 15 người
Tổng số cấp phó của các cơ quan tham mưu, giúp việc tỉnh ủy không quá 15 người
Ngày 25/7/2018, đồng chí Trần Quốc Vượng, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư đã ký ban hành Quy định số 04 - QĐ/TW của Ban Bí thư về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, tổ chức bộ máy cơ quan chuyên trách tham mưu, giúp việc tỉnh ủy, thành ủy.
Phát động thi đua lập thành tích chào mừng Đại hội Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các cấp tiến tới Đại hội đại biểu lần thứ IX Mặt trận Tổ quốc Việt Nam (nhiệm kỳ 2019 – 2024)
Phát động thi đua lập thành tích chào mừng Đại hội Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các cấp tiến tới Đại hội đại biểu lần thứ IX Mặt trận Tổ quốc Việt Nam (nhiệm kỳ 2019 – 2024)
(TGCT) Ngày 16/7/2018, Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Cần Thơ ban hành Kế hoạch số 257/KH-MTTQ-BTT phát động thi đua lập thành tích chào mừng Đại hội Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ IX Mặt trận Tổ quốc Việt Nam (nhiệm kỳ 2019 – 2024).
Tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền phòng, chống thiên tai, bão lũ
Tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền phòng, chống thiên tai, bão lũ
(TGCT) Ngày 24/7/2018, Ban Tuyên giáo Trung ương ban hành Công văn số 4825-CV/BTGTW về tuyên truyền công tác phòng chống thiên tai năm 2018.
Bảo tồn và phát huy di tích lịch sử - văn hóa, di sản văn hóa phi vật thể, làng nghề, danh lam thắng cảnh gắn với phát triển du lịch thành phố Cần Thơ đến năm 2020
Bảo tồn và phát huy di tích lịch sử - văn hóa, di sản văn hóa phi vật thể, làng nghề, danh lam thắng cảnh gắn với phát triển du lịch thành phố Cần Thơ đến năm 2020
(TGCT) Ngày 16/7/2018, Ủy ban nhân dân thành phố Cần Thơ ban hành Kế hoạch số 117/KH-UBND triển khai công tác Bảo tồn và phát huy di tích lịch sử - văn hóa, di sản văn hóa phi vật thể, làng nghề, danh lam thắng cảnh gắn với phát triển du lịch thành phố đến năm 2020.
Bồi dưỡng chính trị hè cho đội ngũ cán bộ, quản lý, giáo viên các cơ sở giáo dục thành phố Cần Thơ năm 2018
Bồi dưỡng chính trị hè cho đội ngũ cán bộ, quản lý, giáo viên các cơ sở giáo dục thành phố Cần Thơ năm 2018
(TGCT) Thực hiện hướng dẫn số 56-HD/BTGTU ngày 04/07/2018 của Ban Tuyên giáo Thành ủy về hướng dẫn nội dung, phương thức bồi dưỡng chính trị hè năm 2018, Sở Giáo dục và Đào tạo thành phố Cần Thơ vừa ban hành kế hoạch triển khai thực hiện.
Tổng 169
Số dòng: