Đề cương báo cáo kết quả 05 năm thực hiện Nghị quyết số 36-NQ/TW ngày 01/7/2014 của Bộ Chính trị (khóa XI)
Đề cương báo cáo kết quả 05 năm thực hiện Nghị quyết số 36-NQ/TW ngày 01/7/2014 của Bộ Chính trị (khóa XI) Mới
Ngày 19/02/2019, Ban Tuyên giáo Thành ủy Cần Thơ có Công văn số 1536-CV/BTGTU Về việc Báo cáo 05 năm thực hiện Nghị quyết số 36-NQ/TW trên địa bàn thành phố Cần Thơ. Ban Biên tập Trang thông tin điện tử Ban Tuyên giáo Thành ủy Cần Thơ xin giới thiệu đến các đồng chí Đề cương báo cáo:
Tuyên truyền kết quả phát triển kinh tế - xã hội năm 2018, mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp năm 2019
Tuyên truyền kết quả phát triển kinh tế - xã hội năm 2018, mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp năm 2019
(TGCT) Ban Tuyên giáo Thành ủy Cần Thơ ban hành Hướng dẫn số 66-HD/BTGTU về việc tuyên truyền kết quả phát triển kinh tế - xã hội năm 2018, mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp năm 2019.
Thông báo nghỉ Tết Nguyên đán Kỷ Hợi năm 2019
Thông báo nghỉ Tết Nguyên đán Kỷ Hợi năm 2019
UBND thành phố Cần Thơ vừa có thông báo về thời gian nghỉ, treo cờ Tổ quốc và trực trong dịp Tết Nguyên đán Kỷ Hợi 2019.
Tuyên truyền, kỷ niệm các ngày lễ lớn và sự kiện lịch sử trong năm 2019
Tuyên truyền, kỷ niệm các ngày lễ lớn và sự kiện lịch sử trong năm 2019
(TGCT) Ngày 26/12//2018, Ban Tuyên giáo Thành ủy Cần Thơ ban hành Hướng dẫn số 64-HD/BTGTU về công tác tuyên truyền, kỷ niệm các ngày lễ lớn và sự kiện lịch sử trong năm 2019.
Quy định mới về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của Tỉnh, Thành ủy
Quy định mới về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của Tỉnh, Thành ủy
Cấp ủy cấp tỉnh có chức năng lãnh đạo thực hiện nghị quyết đại hội đại biểu đảng bộ tỉnh, thành phố; các chủ trương, nghị quyết, chỉ thị của Trung ương và chính sách, pháp luật của Nhà nước; đề xuất, kiến nghị Bộ Chính trị, Ban Bí thư những vấn đề có liên quan đến sự lãnh đạo của Trung ương đối với địa phương.
Thống nhất thành phố Cần Thơ trực thuộc Trung ương vào ngày 01/01/2004
Thống nhất thành phố Cần Thơ trực thuộc Trung ương vào ngày 01/01/2004
(TGCT) Ngày 19/12/2018, Ban Tuyên giáo Thành ủy ban hành Công văn số 1489-CV/BTGTU về việc thống nhất thành phố Cần Thơ trực thuộc Trung ương, chính thức đi vào hoạt động từ ngày 01/01/2004.
Thông báo nghỉ Tết Dương lịch năm 2019
Thông báo nghỉ Tết Dương lịch năm 2019
UBND TP Cần Thơ vừa có thông báo về việc treo cờ Tổ quốc, thời gian nghỉ và trực trong dịp Tết Dương lịch năm 2019.
Tổng 226
Số dòng: