Tiếp tục đổi mới, phát huy vai trò và nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam trong tình hình mới
Tiếp tục đổi mới, phát huy vai trò và nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam trong tình hình mới Mới
(TGCT) Ban Thường vụ Thành ủy Cần Thơ vừa có công văn chỉ đạo việc triển khai thực hiện Chỉ thị số 38-CT/TW ngày 19/9/2019 của Ban Bí thư (khóa XII) “Về tiếp tục đổi mới, phát huy vai trò và nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam trong tình hình mới” (Chỉ thị số 38-CT/TW).
Tổng kết 15 năm thực hiện Nghị quyết số 45-NQ/TW của Bộ Chính trị về xây dựng và phát triển thành phố Cần Thơ trong thời kỳ công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước
Tổng kết 15 năm thực hiện Nghị quyết số 45-NQ/TW của Bộ Chính trị về xây dựng và phát triển thành phố Cần Thơ trong thời kỳ công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước Mới
(TGCT) Ban Thường vụ Thành ủy Cần Thơ vừa ban hành Kế hoạch số 172-KH/TU về tổng kết 15 năm thực hiện Nghị quyết số 45-NQ/TW ngày 17/02/2005 của Bộ Chính trị về xây dựng và phát triển thành phố Cần Thơ trong thời kỳ công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước (Nghị quyết số 45-NQ/TW).
Tuyên truyền kỷ niệm 90 năm thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam
Tuyên truyền kỷ niệm 90 năm thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam Mới
Ban Tuyên giáo Trung ương đã ban hành Hướng dẫn Tuyên truyền kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (3/2/1930 - 3/2/2020) và mừng xuân Canh Tý. Trang Thông tin điện tử Tuyên giáo Cần Thơ trân trọng giới thiệu toàn văn bản Hướng dẫn.
Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác tiếp nhận, giải quyết tin báo, tố giác tội phạm và kiến nghị khởi tố
Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác tiếp nhận, giải quyết tin báo, tố giác tội phạm và kiến nghị khởi tố
(TGCT) Nhằm nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác tiếp nhận, xử lý, giải quyết tố giác, tin báo về tội phạm và kiến nghị khởi tố, góp phần quan trọng trong công tác đấu tranh phòng, chống vi phạm pháp luật và tội phạm, Ban Thường vụ Thành ủy Cần Thơ vừa ban hành Công văn số 1415-CV/TU yêu cầu các cấp ủy đảng, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể tập trung thực hiện có hiệu quả một số nhiệm vụ trọng tâm như sau:
Thư chúc mừng Ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11
Thư chúc mừng Ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11
Nhân kỷ niệm 37 năm Ngày Nhà giáo Việt Nam (20/11/1982-20/11/2019), Ban Biên tập xin giới thiệu toàn văn Thư chúc mừng Ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11 của Thành ủy, HĐND,UBND, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Cần Thơ:
Chỉ thị của Ban Bí thư về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác người khuyết tật
Chỉ thị của Ban Bí thư về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác người khuyết tật
Ngày 1/11/2019, Ban Bí thư ban hành Chỉ thị số 39-CT/TW về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác người khuyết tật.
Xác định công tác dân tộc là vấn đề chiến lược cơ bản, lâu dài, cấp bách
Xác định công tác dân tộc là vấn đề chiến lược cơ bản, lâu dài, cấp bách
Ngày 30/10/2019, Thường trực Ban Bí thư Trần Quốc Vượng đã ký ban hành Kết Luận của Bộ Chính trị số 65-KL/TW về tiếp tục thực hiện Nghị quyết số 24-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khoá IX về công tác dân tộc trong tình hình mới. TG trân trọng giới thiệu toàn văn:
Hướng dẫn công tác lý luận chính trị và thực hiện Chỉ thị số 05
Hướng dẫn công tác lý luận chính trị và thực hiện Chỉ thị số 05
Ngày 11-10-2019, Ban Tuyên giáo Trung ương đã ban hành hướng dẫn công tác lý luận chính trị và thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW, ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” năm 2020. TCTG trân trọng giới thiệu toàn văn bản hướng dẫn.
Hướng dẫn tuyên truyền kỷ niệm 30 năm Ngày hội Quốc phòng toàn dân và 75 năm Ngày thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam
Hướng dẫn tuyên truyền kỷ niệm 30 năm Ngày hội Quốc phòng toàn dân và 75 năm Ngày thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam
Ngày 16-10, Ban Tuyên giáo Trung ương đã ban hành hướng dẫn tuyên truyền kỷ niệm 30 năm Ngày hội Quốc phòng toàn dân (22/12/1989-22/12/2019) và 75 năm Ngày thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam (22/12/1944 - 22/12/2019). Trân trọng giới thiệu toàn văn bản hướng dẫn.
Tổ chức tốt Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc năm 2019
Tổ chức tốt Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc năm 2019
(TGCT) Thực hiện Hướng dẫn số 01/HD-MTTW-BTT của Ban Thường trực Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam về tổ chức Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc năm 2019; Ban Thường vụ Thành ủy Cần Thơ yêu cầu các cấp ủy đảng, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị - xã hội các cấp thực hiện tốt một số nội dung sau:
Tổng 300
Số dòng: