Thủ tướng chỉ đạo xử lý nghiêm hành vi vi phạm về phòng, chống COVID-19
Thủ tướng chỉ đạo xử lý nghiêm hành vi vi phạm về phòng, chống COVID-19 Mới
Thủ tướng Chính phủ vừa có chỉ đạo về xử lý vi phạm liên quan đến phòng, chống dịch bệnh COVID-19.
Triển khai và tổ chức thực hiện Quy định số 213-QĐ/TW của Bộ Chính trị “Về trách nhiệm của đảng viên đang công tác thường xuyên giữ mối liên hệ với tổ chức đảng và Nhân dân nơi cư trú”
Triển khai và tổ chức thực hiện Quy định số 213-QĐ/TW của Bộ Chính trị “Về trách nhiệm của đảng viên đang công tác thường xuyên giữ mối liên hệ với tổ chức đảng và Nhân dân nơi cư trú” Mới
(TGCT) Ngày 07/4/2020, Thành ủy Cần Thơ ban hành Công văn số 1513-CV/TU chỉ đạo triển khai và tổ chức thực hiện Quy định số 213-QĐ/TW ngày 02/01/2020 của Bộ Chính trị “Về trách nhiệm của đảng viên đang công tác thường xuyên giữ mối liên hệ với tổ chức đảng và Nhân dân nơi cư trú” (Quy định số 213-QĐ/TW).
Tăng cường công tác phòng, chống dịch bệnh COVID-19 đối với cán bộ cấp cao
Tăng cường công tác phòng, chống dịch bệnh COVID-19 đối với cán bộ cấp cao Mới
(TGCT) Thành ủy Cần Thơ vừa ban hành Công văn số 151-CV/TU về thực hiện Quy định số 979-QĐi/BBVCSSKCB ngày 09/3/2020 của Ban Bảo vệ, chăm sóc sức khỏe cán bộ Trung ương “Công tác phòng, chống dịch bệnh COVID-19 đối với cán bộ cấp cao” (Quy định số 979-QĐi/BBVCSSKCB).
Tiếp tục thực hiện đợt cao điểm phòng, chống dịch COVID-19
Tiếp tục thực hiện đợt cao điểm phòng, chống dịch COVID-19 Mới
(TGCT) Ngày 06/4/2020, UBND TP Cần Thơ có Công văn số 1029/UBND-KGVX về việc tiếp tục thực hiện đợt cao điểm phòng, chống dịch COVID-19.
Tạm dừng tiêm chủng 15 ngày, kể từ ngày 01/4/2020
Tạm dừng tiêm chủng 15 ngày, kể từ ngày 01/4/2020 Mới
(TGCT) Ngày 06/4/2020, Sở Y tế thành phố có Công văn số 1177/SYT-YDQLHN về việc tạm dừng tiêm chủng 15 ngày, kể từ ngày 01/4/2020.
Phường Tân An mới thành lập chính thức hoạt động từ ngày 01/4/2020
Phường Tân An mới thành lập chính thức hoạt động từ ngày 01/4/2020 Mới
(TGCT) UBND quận Ninh Kiều có Thông báo số 914/TB-UBND về việc công bố đơn vị hành chính phường Tân An mới thành lập và thời gian hoạt động.
Tiếp tục tập trung thực hiện có hiệu quả Chỉ thị số 16/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ về phòng, chống dịch bệnh COVID-19
Tiếp tục tập trung thực hiện có hiệu quả Chỉ thị số 16/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ về phòng, chống dịch bệnh COVID-19 Mới
(TGCT) Ngày 06/4/2020, Thành ủy Cần Thơ ban hành Công văn số 1511-CV/TU về việc tiếp tục tập trung thực hiện có hiệu quả Chỉ thị số 16/CT-TTg ngày 31/3/2020 của Thủ tướng Chính phủ về phòng, chống dịch bệnh COVID-19 trên địa bàn thành phố.
Hướng dẫn thực hiện Chỉ thị 16/CT-TTg về cách ly xã hội
Hướng dẫn thực hiện Chỉ thị 16/CT-TTg về cách ly xã hội Mới
Văn phòng Chính phủ vừa có văn bản số 2601/VPCP-KGVX truyền đạt ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ về việc thực hiện Chỉ thị số 16/CT-TTg về các biện pháp cấp bách phòng, chống dịch COVID-19.  
Hướng dẫn tuyên truyền kỷ niệm 130 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh
Hướng dẫn tuyên truyền kỷ niệm 130 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh
Ban Tuyên giáo Trung ương đã ban hành Hướng dẫn số 124-HD/BTGTW về tuyên truyền kỷ niệm 130 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5/1890 - 19/5/2020). TG trân trọng giới thiệu toàn văn bản Hướng dẫn.
Hướng dẫn công tác tuyên truyền kỷ niệm 150 năm Ngày sinh V.I.Lênin
Hướng dẫn công tác tuyên truyền kỷ niệm 150 năm Ngày sinh V.I.Lênin
Ban Tuyên giáo Trung ương đã ban hành Hướng dẫn công tác tuyên truyền kỷ niệm 150 năm Ngày sinh V.I.Lênin (22/4/1870 - 22/4/2020). TG trân trọng giới thiệu toàn văn bản Hướng dẫn.
Tổng 395
Số dòng: