Chỉ thị của Ban Bí thư về lãnh đạo Đại hội Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các cấp
Chỉ thị của Ban Bí thư về lãnh đạo Đại hội Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các cấp
(TGCT) Ngày 04/01/2018, Ban Bí thư Trung ương Đảng ban hành Chỉ thị số 17-CT/TW về lãnh đạo Đại hội Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các cấp và Đại hội đại biểu toàn quốc Mặt trận Tổ quốc Việt Nam lần thứ IX, nhiệm kỳ 2019-2024.
Thay đổi địa điểm tổ chức Chương trình nghệ thuật Chào năm mới của thành phố Cần Thơ
Thay đổi địa điểm tổ chức Chương trình nghệ thuật Chào năm mới của thành phố Cần Thơ
(TGCT) Ngày 29/12/2017, Ủy ban nhân dân thành phố Cần Thơ đã có Công văn số 5109/UBND-KGVX đồng ý thay đổi địa điểm tổ chức Chương trình nghệ thuật Chào năm mới của thành phố Cần Thơ (Lễ hội đếm ngược 2018).
Thông báo trợ cấp khó khăn Tết Nguyên đán Mậu Tuất 2018
Thông báo trợ cấp khó khăn Tết Nguyên đán Mậu Tuất 2018
(TGCT) UBND TP Cần Thơ có Thông báo số 89/TB-UBND ngày 27/12/2017 về việc trợ cấp khó khăn Tết Nguyên đán Mậu Tuất 2018.
Thông báo về việc treo cờ Tổ quốc và nghỉ Tết Dương lịch năm 2018
Thông báo về việc treo cờ Tổ quốc và nghỉ Tết Dương lịch năm 2018
(TGCT) UBND TP Cần Thơ có Thông báo số 82/TB-UBND về việc treo cờ Tổ quốc, thời gian nghỉ và trực trong dịp Tết Dương lịch năm 2018.
Toàn văn phát biểu của Tổng Bí thư tại Hội nghị của Chính phủ với các địa phương
Toàn văn phát biểu của Tổng Bí thư tại Hội nghị của Chính phủ với các địa phương
Trân trọng giới thiệu toàn văn phát biểu của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tại Hội nghị trực tuyến cuối năm của Chính phủ với các địa phương ngày 28/12/2017.
Công văn số 4975/UBND-KT ngày 25/12/2017 của UBND thành phố Cần Thơ về việc chủ động ứng phó bão số 16
Công văn số 4975/UBND-KT ngày 25/12/2017 của UBND thành phố Cần Thơ về việc chủ động ứng phó bão số 16
(TGCT) Ngày 25/12/2017 UBND thành phố Cần Thơ ban hành Công văn số 4975/UBND-KT về việc chủ động ứng phó với bão số 16. Trang Thông tin điện tử Tuyên giáo Cần Thơ trân trọng giới thiệu toàn văn công văn.
Chỉ thị của Ban Bí thư về việc tổ chức Tết năm 2018
Chỉ thị của Ban Bí thư về việc tổ chức Tết năm 2018
Ban Bí thư Trung ương Đảng đã ban hành Chỉ thị số 16-CT/TW ngày 22-12-2017 về việc tổ chức Tết năm 2018. Trang Thông tin điện tử Cần Thơ trân trọng giới thiệu toàn văn Chỉ thị:
Công văn hỏa tốc của Thành ủy Cần Thơ về việc tập trung chỉ đạo phòng chống có hiệu quả bão số 16
Công văn hỏa tốc của Thành ủy Cần Thơ về việc tập trung chỉ đạo phòng chống có hiệu quả bão số 16
(TGCT) Ngày 24/12/2017, Ban Thường vụ Thành ủy đã ký ban hành Công văn số 886-CV/TU về việc tập trung chỉ đạo phòng chống có hiệu quả bão số 16. Trang Thông tin điện tử Tuyên giáo Cần Thơ trân trọng giới thiệu toàn văn nội dung công văn hỏa tốc này.
Thông báo nghỉ lễ, Tết năm 2018
Thông báo nghỉ lễ, Tết năm 2018
(TGCT) Văn phòng Chính phủ đã chính thức ban hành Thông báo số 573/TB-VPCP ngày 14/12/2017 về nghỉ lễ, Tết năm 2018 của cán bộ, công chức, viên chức.
Thủ tướng yêu cầu đảm bảo trật tự an toàn giao thông trong dịp Tết
Thủ tướng yêu cầu đảm bảo trật tự an toàn giao thông trong dịp Tết
(TGCT) Thủ tướng Chính phủ vừa có Công điện 1882/CĐ-TTg về đảm bảo trật tự an toàn giao thông trong dịp Tết Dương lịch, Tết Nguyên đán Mậu Tuất và Lễ hội xuân 2018.
Tổng 99
Số dòng: