Hội nghị trực tuyến Báo cáo viên các Tỉnh ủy, Thành ủy và Đảng ủy trực thuộc Trung ương tháng 5 năm 2018
Hội nghị trực tuyến Báo cáo viên các Tỉnh ủy, Thành ủy và Đảng ủy trực thuộc Trung ương tháng 5 năm 2018 Mới
(TGCT) Ngày 18/5/2018, Ban Tuyên giáo Trung ương tổ chức Hội nghị trực tuyến báo cáo viên các Tỉnh ủy, Thành ủy và Đảng ủy trực thuộc Trung ương tháng 5/2018.
Lý luận của C. Mác về đấu tranh giai cấp và ý nghĩa thực tiễn ở Việt Nam hiện nay
Lý luận của C. Mác về đấu tranh giai cấp và ý nghĩa thực tiễn ở Việt Nam hiện nay
Trên cơ sở lý luận của C. Mác về nguồn gốc giai cấp, đấu tranh giai cấp là tất yếu trong xã hội có giai cấp, lực lượng và tiến trình đấu tranh giai cấp trong xã hội tư bản chủ nghĩa, bài viết chỉ ra một số ý nghĩa có tính phương pháp luận trong việc giải quyết vấn đề đấu tranh giai cấp ở Việt Nam hiện nay.
Để Đường Sách Cần Thơ trở thành nơi tôn vinh văn hóa đọc
Để Đường Sách Cần Thơ trở thành nơi tôn vinh văn hóa đọc
Sở Thông tin và Truyền thông TP Cần Thơ vừa tổ chức Hội thảo về việc xây dựng Đường Sách Cần Thơ. Cùng với Hội Sách được tổ chức 2 năm 1 lần, Đường Sách hứa hẹn sẽ là nơi kiến tạo, tôn vinh và phát triển văn hóa đọc cho người dân TP Cần Thơ nói riêng, ĐBSCL nói chung.
Công tác vận động tín đồ Phật giáo Hào Hảo trên địa bàn thành phố Cần Thơ
Công tác vận động tín đồ Phật giáo Hào Hảo trên địa bàn thành phố Cần Thơ
(TGCT) Tôn giáo luôn là vấn đề hết sức nhảy cảm và phức tạp, các thế lực thù địch luôn lợi dụng tôn giáo xâm phạm an ninh quốc gia, chống phá cách mạng Việt Nam, kích động tín đồ làm mất an ninh trật tự, an toàn xã hội làm cho chính trị bất ổn, kinh tế không phát triển. Vì vậy, công tác tôn giáo luôn được Đảng và Nhà nước quan tâm, ban hành nhiều văn bản như: Nghị quyết số 25-NQ/TW ngày 12/3/2003 Về công tác tôn giáo, Pháp lệnh Tín ngưỡng, tôn giáo, Nghị định số 92/2012/NĐ-CP, Luật Tín ...
Một vài đề xuất đổi mới phương pháp triển khai, học tập Nghị quyết của Đảng
Một vài đề xuất đổi mới phương pháp triển khai, học tập Nghị quyết của Đảng
(TGCT) Nghị quyết của Đảng là quyết định chính trị thể hiện đường lối, chủ trương, mục tiêu, giải pháp để thực hiện sự lãnh đạo trên tất cả các lĩnh vực của đời sống xã hội. Do vậy, việc triển khai, học tập nghị quyết của Đảng có ý nghĩa đặc biệt quan trọng nhằm giúp cho cán bộ, đảng viên nắm vững, hiểu rõ, hiểu sâu những nội dung mới đánh dấu sự phát triển tư duy của Đảng; đặc biệt những nội dung liên quan đến lĩnh vực công tác. Việc triển khai, học tập nghị quyết không phải “đọc ...
Góp phần nâng cao trình độ lý luận chính trị cho đội ngũ giảng viên  Trung tâm bồi dưỡng chính trị ở thành phố Cần Thơ
Góp phần nâng cao trình độ lý luận chính trị cho đội ngũ giảng viên Trung tâm bồi dưỡng chính trị ở thành phố Cần Thơ
(TGCT) Hiện nay, hoạt động của các trung tâm bồi dưỡng chính trị (TTBDCT) ở thành phố Cần Thơ đã đi vào quỹ đạo và đạt được nhiều kết quả đáng ghi nhận; đội ngũ giảng viên TTBDCT ở thành phố được nâng lên cả về chất lượng và số lượng. Tuy nhiên, xét về trình độ lý luận chính trị (LLCT) của đội ngũ giảng viên TTBDCT ở thành phố Cần Thơ còn nhiều vấn đề bất cập, chưa đáp ứng yêu cầu đổi mới như: công tác tổ chức, xây dựng đội ngũ giảng viên LLCT chưa hợp lý; ...
Phương thức tổ chức bồi dưỡng, cập nhật kiến thức lý luận chính trị cho cán bộ, đảng viên cơ sở ở Đảng bộ thành phố Cần Thơ hiện nay
Phương thức tổ chức bồi dưỡng, cập nhật kiến thức lý luận chính trị cho cán bộ, đảng viên cơ sở ở Đảng bộ thành phố Cần Thơ hiện nay
(TGCT) Căn cứ Quy định số 164-QĐ/TW, ngày 01/02/2013 của Bộ Chính trị về "chế độ bồi dưỡng, cập nhật kiến thức đối với cán bộ lãnh đạo, quản lý các cấp", hàng năm Ban Tuyên giáo Trung ương đều có hướng dẫn cụ thể việc bồi dưỡng, cập nhật kiến thức lý luận chính trị cho cán bộ, đảng viên các cấp. Để góp phần thực hiện tốt Hướng dẫn của Ban Tuyên giáo Trung ương, trong phạm vi bài viết này chúng tôi xin trao đổi một số ý kiến về nội dung và phương thức tổ chức bồi dưỡng, cập nhật ...
Ban Tuyên giáo Thành ủy khảo sát việc thực hiện Chỉ thị số 24-CT/TW của Ban Bí thư (khóa X) tại huyện Vĩnh Thạnh và Cờ Đỏ
Ban Tuyên giáo Thành ủy khảo sát việc thực hiện Chỉ thị số 24-CT/TW của Ban Bí thư (khóa X) tại huyện Vĩnh Thạnh và Cờ Đỏ
(TGCT) Ban Tuyên giáo Thành ủy Cần Thơ vừa đến làm việc tại huyện Vĩnh Thạnh về kết quả 10 năm thực hiện Chỉ thị số 24-CT/TW ngày 4/7/2008 của Ban Bí thư (khóa X) "về phát triển nền Đông y Việt Nam và Hội Đông y Việt Nam trong tình hình mới”. Tiếp đoàn có đồng chí Đoàn Trung Kiên, Phó Chủ tịch UBND huyện Vĩnh Thạnh.
Ban Tuyên giáo Thành ủy Cần Thơ khảo sát “Về việc tiếp tục đổi mới học tập lý luận chính trị trong hệ thống giáo dục quốc dân”
Ban Tuyên giáo Thành ủy Cần Thơ khảo sát “Về việc tiếp tục đổi mới học tập lý luận chính trị trong hệ thống giáo dục quốc dân”
(TGCT) Ban Tuyên giáo Thành ủy Cần Thơ vừa phối hợp với một số ngành chức năng giám sát công tác giảng dạy môn khoa học chính trị, giáo dục công dân tại một số trường Đại học, Cao Đẳng, phổ thông trên địa bàn thành phố Cần Thơ về tình hình thực hiện Kết luận số 94-KL/TW, ngày 28/3/2014 của Ban Bí thư “về việc tiếp tục đổi mới học tập lý luận chính trị trong hệ thống giáo dục quốc dân” và Chỉ thị số 05-CT/TW ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư ...
Huyện ủy Thới Lai tổ chức Hội thi báo cáo viên, giảng viên lý luận chính trị giỏi cấp huyện năm 2018
Huyện ủy Thới Lai tổ chức Hội thi báo cáo viên, giảng viên lý luận chính trị giỏi cấp huyện năm 2018
(TGCT) Huyện ủy Thới Lai vừa tổ chức Hội thi báo cáo viên, giảng viên lý luận chính trị giỏi cấp huyện năm 2018.
Tổng 212
Số dòng: