Hồ Chí Minh – người tổ chức và lãnh đạo thành công Cách mạng Tháng Tám năm 1945
Hồ Chí Minh – người tổ chức và lãnh đạo thành công Cách mạng Tháng Tám năm 1945
(TGCT) Cuộc Tổng khởi nghĩa Tháng Tám năm 1945 giành được thắng lợi là biểu tượng của sức mạnh, của tinh thần đoàn kết, ý chí, bản lĩnh và trí tuệ Việt Nam. Đó là kết tinh truyền thống đấu tranh kiên cường, bất khuất của dân tộc ta có lịch sử hàng nghìn năm chống kẻ thù xâm lược, là kết quả của 87 năm chống ách thống trị thực dân, trực tiếp là 15 năm đấu tranh của giai cấp công nhân và Nhân dân Việt Nam dưới sự lãnh đạo của Ðảng Cộng sản Việt Nam - Ðảng do Chủ tịch Hồ Chí Minh sáng lập và ...
Người dành hơn nửa thế kỷ sưu tầm tư liệu, hình ảnh về Bác Hồ tại nước ngoài
Người dành hơn nửa thế kỷ sưu tầm tư liệu, hình ảnh về Bác Hồ tại nước ngoài
(TGCT) Đó là ông Trần Ngọc Quyên, nguyên Tham tán Công sứ Đại sứ quán Việt Nam tại Đức. Hơn 50 năm qua, ông miệt mài sưu tầm những tư liệu quý về Chủ tịch Hồ Chí Minh ở nước ngoài với mong muốn gìn giữ để thế hệ hôm nay và mai sau luôn nhắc nhớ và biết ơn vị Cha già kính yêu của dân tộc.
Vận dụng tư tưởng Hồ Chí Minh trong công tác đối ngoại hiện nay
Vận dụng tư tưởng Hồ Chí Minh trong công tác đối ngoại hiện nay
Chủ tịch Hồ Chí Minh đã để lại một hệ thống các quan điểm toàn diện, “bao hàm nội dung rất rộng, liên quan đến toàn bộ sự nghiệp cách mạng nước ta”(1). Trong đó, tư tưởng đối ngoại là một bộ phận quan trọng về chiến lược, sách lược cách mạng trong các vấn đề quốc tế, không chỉ có giá trị lịch sử mà còn có ý nghĩa thời đại to lớn.
Thực hành dân chủ trong Đảng theo tư tưởng Hồ Chí Minh - phương hướng quan trọng trong công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng hiện nay
Thực hành dân chủ trong Đảng theo tư tưởng Hồ Chí Minh - phương hướng quan trọng trong công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng hiện nay
Với tầm nhìn của một nhà tư tưởng lớn và sự trải nghiệm thực tiễn của một lãnh tụ phong trào, Chủ tịch Hồ Chí Minh khẳng định “để làm cho Đảng mạnh, thì phải mở rộng dân chủ” và trong Đảng “phải thật sự mở rộng dân chủ để tất cả đảng viên bày tỏ hết ý kiến của mình”. Kế thừa tư tưởng đó của Người, trong thời kỳ đổi mới, Đảng Cộng sản Việt Nam đã coi mở rộng dân chủ trong Đảng vừa là giải pháp nâng cao sức mạnh của Đảng, vừa là một nội dung đổi mới về chính trị.
Phát huy sức mạnh tinh thần yêu nước Việt Nam theo tư tưởng Hồ Chí Minh
Phát huy sức mạnh tinh thần yêu nước Việt Nam theo tư tưởng Hồ Chí Minh
Thấm nhuần sâu sắc rằng, lòng yêu nước là một giá trị truyền thống quý báu của dân tộc, được sinh dưỡng bởi những cư dân một nước nông nghiệp luôn gắn bó, cố kết, đùm bọc, che chở và giúp đỡ lẫn nhau để chống lại thiên tai, địch họa và cả dịch bệnh, Chủ tịch Hồ Chí Minh nhấn mạnh rằng: “Dân ta có một lòng nồng nàn yêu nước. Đó là một truyền thống quý báu của ta".
65 năm Ngày Thầy thuốc Việt Nam: Tư tưởng Hồ Chí Minh về y đức
65 năm Ngày Thầy thuốc Việt Nam: Tư tưởng Hồ Chí Minh về y đức
Câu nói "Y tá là những chiến sỹ đánh giặc ốm, để bảo vệ sự khang kiện của giống nòi" của Chủ tịch Hồ Chí Minh đã trở thành khẩu hiệu để rèn luyện ý chí, bản lĩnh người thầy thuốc.
Tôn vinh Chủ tịch Hồ Chí Minh góp phần làm sâu sắc thêm quan hệ Việt Nam với các nước
Tôn vinh Chủ tịch Hồ Chí Minh góp phần làm sâu sắc thêm quan hệ Việt Nam với các nước
Sáng 25-2, tại Hà Nội, Phó thủ tướng, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Phạm Bình Minh chủ trì Hội nghị tổng kết 10 năm thực hiện công tác tôn vinh Chủ tịch Hồ Chí Minh, Anh hùng Giải phóng dân tộc Việt Nam, Nhà Văn hóa kiệt xuất, ở nước ngoài.
Tư tưởng, đạo đức, phong  Hồ Chí Minhvề xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch vững mạnh
Tư tưởng, đạo đức, phong Hồ Chí Minhvề xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch vững mạnh
(TGCT) Xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh là nội dung tư tưởng, chính trị và giải pháp quan trọng trong công tác xây dựng Đảng nhằm phát huy sức mạnh nội lực, tạo động lực cho công cuộc đổi mới đất nước của Đảng, của dân tộc.
Định hướng chiến lược trong thư Bác gửi cho cán bộ ngành Y tế
Định hướng chiến lược trong thư Bác gửi cho cán bộ ngành Y tế
Từ ý nghĩa to lớn của bức thư Chủ tịch Hồ Chí Minh gửi cho đội ngũ cán bộ ngành Y tế, ngày 6-2-1985, Hội đồng Bộ trưởng (nay là Chính phủ) đã ban hành Quyết định số 39/HĐBT lấy ngày 27-2 hằng năm làm “Ngày Thầy thuốc Việt Nam”. Kể từ đó, ngày 27-2 đã trở thành Ngày truyền thống của ngành Y tế.
“Trồng cây” và “trồng người” như lời Bác dặn
“Trồng cây” và “trồng người” như lời Bác dặn
Trong tư tưởng Hồ Chí Minh, “trồng cây” và “trồng người” đều quan trọng, có ý nghĩa lịch sử sâu sắc.
Tổng 181
Số dòng: