[Infographics] Sáng ngời phong cách Chủ tịch Hồ Chí Minh
[Infographics] Sáng ngời phong cách Chủ tịch Hồ Chí Minh Mới
Cùng với sự nghiệp, tư tưởng, đạo đức Hồ Chí Minh, phong cách của Người là một phần quan trọng tạo nên sự toàn vẹn, tầm vóc vĩ đại của anh hùng giải phóng dân tộc, nhà văn hóa kiệt xuất Hồ Chí Minh. Người mãi mãi là tấm gương sáng cho các thế hệ người Việt Nam học tập, noi theo.
Nhân cách Hồ Chí Minh đã bác bỏ mọi sự xuyên tạc
Nhân cách Hồ Chí Minh đã bác bỏ mọi sự xuyên tạc Mới
Hồ Chí Minh là một nhân cách cao đẹp, bởi Người có đức trong, trí sáng, cống hiến trọn đời cho dân tộc và nhân loại tiến bộ, luôn hiện hữu với người Việt Nam yêu nước. Dù ai đó cố tình đặt điều nói xấu, xuyên tạc và tung tin ngụy tạo về Người, thì cũng chỉ là một hành động “bàn tay không che nổi mặt trời”.
Kỷ niệm Ngày sinh của Bác, nghĩ về công tác cán bộ hiện nay
Kỷ niệm Ngày sinh của Bác, nghĩ về công tác cán bộ hiện nay Mới
Ngày 19/5/1946, lần đầu tiên nhân dân Việt Nam kỷ niệm ngày sinh của Chủ tịch Hồ Chí Minh. Thông tin về sự kiện này được đăng trên trang nhất báo Cứu Quốc ngày 18/5/1946 ở bài báo đặc biệt “Cụ Hồ Chí Minh với dân tộc Việt Nam”.
Bác Hồ nói về sự nghiệp khoa học-kỹ thuật
Bác Hồ nói về sự nghiệp khoa học-kỹ thuật Mới
Dưới chế độ xã hội chủ nghĩa, khoa học là tài sản chung của toàn dân. Bởi vậy, đội ngũ cán bộ khoa học kỹ thuật phải ra sức đem hiểu biết của mình truyền bá rộng rãi trong nhân dân lao động, để nhân dân đẩy mạnh thi đua sản xuất nhiều, nhanh, tốt, rẻ. Có như vậy nước mới giàu, dân mới mạnh và đời sống của nhân dân mới được cải thiện về mọi mặt.
Viết gương người tốt, việc tốt theo lời Bác Hồ dạy
Viết gương người tốt, việc tốt theo lời Bác Hồ dạy
(TGCT) Được tham gia chấm bài trong một số Giải báo chí và hằng năm thẩm định các tác phẩm báo chí chất lượng cao của các cấp hội nhà báo ở Trung ương và địa phương, tôi thực sự xúc động khi đọc được các bài viết thuộc thể loại: người tốt, việc tốt của các đồng nghiệp như: “Hạt gạo sạch, hạt gạo thơm”; “Hai năm trả lại khách hàng 667 triệu đồng” (báo Nhân Dân); “Bà Tân giúp thí sinh nghèo” (báo Hà Nội Mới); “lão ngư mù đánh cá bằng …tai” ...
Học và làm theo tư tưởng “trọng dụng hiền tài” của Chủ tịch Hồ Chí Minh
Học và làm theo tư tưởng “trọng dụng hiền tài” của Chủ tịch Hồ Chí Minh
(TGCT) Trọng dụng nhân tài là truyền thống quý báu của dân tộc ta, bởi"Hiền tài là nguyên khí của quốc gia, nguyên khí thịnh thì thế nước mạnh, rồi lên cao, nguyên khí suy thì thế nước yếu, rồi xuống thấp". Kế thừa và pháy huy truyền thống ấy lên tầm cao mới, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã tập hợp được lực lượng nhân tài hùng hậu, góp phần quan trọng quyết định trực tiếp đến thắng lợi của cách mạng Việt Nam.   
Tư tưởng Hồ Chí Minh về việc đào tạo, bồi dưỡng giáo viên
Tư tưởng Hồ Chí Minh về việc đào tạo, bồi dưỡng giáo viên
Sinh thời, Hồ Chí Minh luôn quan tâm đến công tác giáo dục nói chung, trong đó có đào tạo bồi dường giáo viên. Ngày 8-10-1946, Sắc lệnh thành lập ngành sư phạm Việt Nam được ban hành để chăm lo đào tạo đội ngũ thầy, cô giáo trong các bậc học. Đào tạo đội ngũ trồng người vì lợi ích trăm năm “Chúng ta đã giành được quyền độc lập. Một trong những công việc phải thực hiện cấp tốc trong lúc này là nâng cao dân trí” (1) và thực hiện nhiệm vụ nâng cao dân trí không ai khác là đội ngũ thầy, ...
Tư tưởng Hồ Chí Minh về “Nâng cao đạo đức cách mạng, quét sạch chủ nghĩa cá nhân”
Tư tưởng Hồ Chí Minh về “Nâng cao đạo đức cách mạng, quét sạch chủ nghĩa cá nhân”
(TGCT) Nhân dịp kỷ niệm 39 năm Ngày thành lập Đảng Lao động Việt Nam (nay là Đảng Cộng sản Việt Nam) 03/02/1930 - 03/02/1969, Chủ tịch Hồ Chí Minh có bài viết “Nâng cao đạo đức cách mạng, quét sạch chủ nghĩa cá nhân”. Bác viết “Nhân dân ta thường nói: đảng viên đi trước, làng nước theo sau. Đó là một lời khen chân thành đối với đảng viên và cán bộ chúng ta”…
Nâng cao chất lượng tự phê bình và phê bình ở chi bộ theo tư tưởng Hồ Chí Minh
Nâng cao chất lượng tự phê bình và phê bình ở chi bộ theo tư tưởng Hồ Chí Minh
Sinh thời, Chủ tịch Hồ Chí Minh rất quan tâm đến tự phê bình và phê bình trong Đảng. Theo Người, tự phê bình và phê bình giúp xây dựng, củng cố sự đoàn kết thống nhất trong Đảng.
Tư tưởng Hồ Chí Minh về hợp tác xã
Tư tưởng Hồ Chí Minh về hợp tác xã
(TGCT) Chủ tịch Hồ Chí Minh ngay từ rất sớm đã nhận thức rõ ràng về vai trò của hợp tác xã (HTX) đối với sự phát triển kinh tế - xã hội. Người đã có những định hướng ban đầu về nghiên cứu lý luận, tuyên truyền, vận động và chỉ đạo thực hiện phong trào hợp tác hóa nhằm thúc đẩy sự ra đời, phát triển, củng cố các loại hình HTX. Cụ thể, trong tác phẩm “Đường cách mệnh”, Người đúc kết lý luận và kinh nghiệm HTX của các nước trên thế giới như: Anh, Pháp, Đức, Nga, Nhật. Ở đó, Chủ ...
Tổng 180
Số dòng: