Đoàn kết, lời căn dặn thiết tha của Bác
Đoàn kết, lời căn dặn thiết tha của Bác Mới
Trong Tư tưởng Hồ Chí Minh, đại đoàn kết dân tộc và xây dưng khối đại đoàn kết toàn dân có giá trị lí luận và thực tiễn hết sức quan trọng. Bác khẳng định trong Di chúc: Nhờ đoàn kết chặt chẽ, một lòng một dạ phục vụ giai cấp, phục vụ nhân dân, phục vụ Tổ quốc, cho nên từ ngày thành lập đến nay, Đảng ta đã đoàn kết, tổ chức và lãnh đạo nhân dân ta hăng hái đấu tranh tiến từ thắng lợi này đến thắng lợi khác.
Học tập và làm theo phong cách tư duy Hồ Chí Minh trong giảng dạy lý luận
Học tập và làm theo phong cách tư duy Hồ Chí Minh trong giảng dạy lý luận Mới
Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh phải đi vào chiều sâu, thành phong cách của mỗi người cụ thể. Học tập và làm theo phong cách tư duy Hồ Chí Minh là quá trình tổng hợp, vận dụng, phát triển phong cách tư duy của Người vào quá trình rèn luyện tư duy của mình.
Thơ chúc Tết của Bác Hồ năm 1968
Thơ chúc Tết của Bác Hồ năm 1968
(TGCT) Phong tục chúc Tết là một nét đẹp văn hóa, thể hiện tinh thần “Uống nước nhớ nguồn” của dân tộc Việt Nam. Vì thế, sinh thời vào dịp đầu xuân dù bộn bề với biết bao việc nước nhưng Chủ tịch Hồ Chí Minh vẫn không quên gửi đến đồng bào chiến sĩ cả nước bài thơ chúc tết. Những bài thơ chúc Tết của Bác Hồ trong mỗi dịp Tết đều toát lên tư tưởng chỉ đạo của Đảng ta trong một giai đoạn lịch sử, đặc biệt là thơ trong thư chúc mừng năm mới 1968 của Bác.
Vai trò của lãnh tụ Nguyễn Ái Quốc đối với sự ra đời Đảng Cộng sản Việt Nam
Vai trò của lãnh tụ Nguyễn Ái Quốc đối với sự ra đời Đảng Cộng sản Việt Nam
(TGCT) Trước khi thực dân Pháp xâm lược, Việt Nam là một quốc gia phong kiến độc lập dưới sự cai trị của triều đình phong kiến nhà Nguyễn. Nửa đầu thế kỷ XIX, trong khi các nước đế quốc đang không ngừng mở rộng những cuộc chiến tranh xâm lược các quốc gia phong kiến phương đông, thì triều đình phong kiến nhà Nguyễn lại rơi vào khủng hoảng. Vì thế, ngay sau khi thực dân Pháp nổ súng tại bán đảo Sơn Trà – Đà Nẵng mở đầu cuộc chiến tranh xâm lược nước ta, triều đình nhà Nguyễn đã nhanh ...
Xuân về khắp nẻo đường quê
Xuân về khắp nẻo đường quê
Nắng xuân ấm áp, hoa xuân nở rộ, len lỏi đến từng ngôi nhà, góc phố, báo hiệu xuân đang về trên khắp nẻo đường quê. Hải Hậu vào xuân với khí thế của một miền quê thuần nông đã “ngoạn mục” đạt đích nông thôn mới (NTM) rất sớm và đang trên đà xây dựng vùng quê bền vững, phát triển.  
Bác Hồ với mùa Xuân của Đảng, của đất nước và dân tộc
Bác Hồ với mùa Xuân của Đảng, của đất nước và dân tộc
 Vào dịp Tết Canh Ngọ 1930, cách đây tròn 88 năm, Đảng Cộng sản Việt Nam ra đời. Người sáng lập Đảng là nhà yêu nước và cách mạng vĩ đại Nguyễn Ái Quốc-Hồ Chí Minh, là Bác Hồ của nhân dân ta.
Đảng có vững cách mạng mới thành công
Đảng có vững cách mạng mới thành công
Năm 1927, trong tác phẩm Đường cách mạng, từ khẳng định cách mạng “trước hết phải có Đảng cách mệnh”[1], Hồ Chí Minh đưa ra luận điểm “Đảng có vững cách mệnh mới thành công”[2]. Người lấy ví dụ đơn giản, dễ hiểu, chứng minh cho luận điểm này: “Cũng như người cầm lái có vững thuyền mới chạy”[3]. Luận điểm Đảng có vững cách mạng mới thành công của Hồ Chí Minh định hướng cho công tác xây dựng đảng ở mọi thời kỳ cách mạng, nhất là hiện nay khi toàn Đảng đang thực ...
Tư tưởng Hồ Chí Minh về rèn luyện đạo đức cách mạng cho cán bộ, đảng viên
Tư tưởng Hồ Chí Minh về rèn luyện đạo đức cách mạng cho cán bộ, đảng viên
Sinh thời, Hồ Chí Minh đặc biệt quan tâm đến xây dựng đạo đức cách mạng cho cán bộ, đảng viên. Theo Người, đạo đức là cái gốc của người cách mạng, không có đạo đức cách mạng không lãnh đạo được nhân dân. Người chỉ rõ: "Cũng như sông thì có nguồn mới có nước, không có nguồn thì sông cạn, cây phải có gốc, không có gốc thì cây héo. Người cách mạng phải có đạo đức cách mạng, không có đạo đức cách mạng thì tài giỏi mấy cũng không lãnh đạo được nhân dân" (1). Quan điểm của Bác là sự kế thừa ...
Cải cách hành chính, phát huy quyền làm chủ của nhân dân
Cải cách hành chính, phát huy quyền làm chủ của nhân dân
Hồ Chí Minh là người đặt nền móng xây dựng chính quyền dân chủ ở nước ta. Ngày 3-9-1945, Người chủ trì phiên họp Chính phủ bàn những vấn đề cấp bách, trong đó có vấn đề về công tác xây dựng chính quyền.
Tư tưởng Hồ Chí Minh về xây dựng nền quốc phòng toàn dân, chiến tranh nhân dân và những vấn đề đặt ra trong xây dựng Chiến lược Quốc phòng, Chiến lược Quân sự Việt Nam thời kỳ mới
Tư tưởng Hồ Chí Minh về xây dựng nền quốc phòng toàn dân, chiến tranh nhân dân và những vấn đề đặt ra trong xây dựng Chiến lược Quốc phòng, Chiến lược Quân sự Việt Nam thời kỳ mới
Chủ tịch Hồ Chí Minh- Lãnh tụ thiên tài của dân tộc Việt Nam, anh hùng giải phóng dân tộc, danh nhân văn hóa thế giới. Trong suốt cuộc đời hoạt động cách mạng, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã để lại cho dân tộc ta, nhân dân ta và nhân loại kho tàng di sản lý luận quý báu; trong đó, có tư tưởng quân sự của Người. Tư tưởng về xây dựng nền quốc phòng toàn dân, chiến tranh nhân dân là một bộ phận trọng yếu, gắn bó hữu cơ, hợp thành tư tưởng quân sự của Chủ tịch Hồ Chí Minh, đồng thời là định hướng xuyên ...
Tổng 170
Số dòng: