Chẳng cần phân tích nhiều!
Chẳng cần phân tích nhiều! Mới
Như vậy là chỉ sau một ngày rưỡi làm việc, Hội nghị lần thứ 15 Ban Chấp hành Trung ương khóa XII (Hội nghị Trung ương 15) đã hoàn thành toàn bộ nội dung chương trình đề ra, kết thúc sớm hơn một ngày rưỡi so với kế hoạch ban đầu.
Làm thất bại chiến lược “diễn biến hòa bình”: Phát triển kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa là lựa chọn đúng của Việt Nam
Làm thất bại chiến lược “diễn biến hòa bình”: Phát triển kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa là lựa chọn đúng của Việt Nam
Càng đến gần ngày khai mạc Đại hội lần thứ XIII của Đảng, các thế lực thù địch và những phần tử phản động càng đẩy mạnh thực hiện chiến lược “diễn biến hòa bình”, thúc đẩy “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”.
Xuất bản sách phục vụ trực tiếp cuộc đấu tranh phê phán các quan điểm sai trái, thù địch trong tình hình mới
Xuất bản sách phục vụ trực tiếp cuộc đấu tranh phê phán các quan điểm sai trái, thù địch trong tình hình mới
(TGCT) Thực hiện các nghị quyết của Đảng, việc xuất bản sách phục vụ trực tiếp cuộc đấu tranh phê phán các quan điểm sai trái, thù địch, bảo vệ nền tảng tư tưởng đã đạt được những thành tựu nhất định.
Sự nguy hại không thể xem thường của tình trạng số đông im lặng
Sự nguy hại không thể xem thường của tình trạng số đông im lặng
(TGCT) Người Việt Nam có đặc trưng tâm lý duy tình, trọng nghĩa. Tính cách dĩ hòa vi quý có ưu điểm là góp phần xây dựng môi trường giao tiếp ứng xử thân thiện. Tuy nhiên, mặt trái của tâm lý này cũng làm cho con người dễ rơi vào trạng thái tự chấp nhận hoàn cảnh, bằng lòng với số phận, từ đó thiếu ý thức phản tỉnh, dũng khí phê phán những biểu hiện, hành vi sai trái, tiêu cực.
Không thể xuyên tạc về quyền lực thực chất của Quốc hội: Bài 3: Quyết định các vấn đề quan trọng của đất nước (Tiếp theo và hết )
Không thể xuyên tạc về quyền lực thực chất của Quốc hội: Bài 3: Quyết định các vấn đề quan trọng của đất nước (Tiếp theo và hết )
(TGCT) Cách đây tròn 75 năm, ngày 6-1-1946, cuộc Tổng tuyển cử bầu Quốc hội đầu tiên của Việt Nam diễn ra thắng lợi trong toàn quốc, mở ra thời kỳ mới, thời kỳ dân tộc ta có Quốc hội-cơ quan quyền lực cao nhất của nước Việt Nam Dân chủ cộng hòa.
Không thể xuyên tạc về quyền lực thực chất của Quốc hội: Bài 2: Hoạt động giám sát: Đã “dám” và đã “sát”
Không thể xuyên tạc về quyền lực thực chất của Quốc hội: Bài 2: Hoạt động giám sát: Đã “dám” và đã “sát”
(TGCT) Theo quy định của hiến pháp, chỉ có Quốc hội (QH) mới có quyền giám sát tối cao đối với hoạt động của nhà nước.
Xuân mới, nghĩ về Việt Nam hùng cường!
Xuân mới, nghĩ về Việt Nam hùng cường!
(TGCT) Đón Năm Mới 2021, thật vui mừng khi nhìn lại năm 2020 vừa qua, chúng ta đã đi qua biết bao thách thức, khó khăn mà vẫn vững vàng và duy trì được đà thắng lợi liên tục từ nhiều năm trước.
Không thể xuyên tạc về quyền lực thực chất của Quốc hội: Bài 1: Hoạt động lập pháp xuất phát từ ý chí, nguyện vọng của Nhân dân
Không thể xuyên tạc về quyền lực thực chất của Quốc hội: Bài 1: Hoạt động lập pháp xuất phát từ ý chí, nguyện vọng của Nhân dân
(TGCT) 75 năm đồng hành cùng dân tộc, Quốc hội Việt Nam thực sự là cơ quan quyền lực Nhà nước cao nhất, cơ quan đại biểu cao nhất của nhân dân. Thế nhưng, một số đối tượng thù địch, bất mãn lại cố tình xuyên tạc, phủ nhận thực tế nêu trên. Điều cần khẳng định rằng, suốt 75 năm qua, Quốc hội Việt Nam ngày càng hoạt động hiệu quả, nỗ lực hết sức để mọi quyền lực Nhà nước đều của dân, do dân, vì dân...
Tung tin xấu độc - Chiêu trò nguy hiểm trước thềm Đại hội XIII của Đảng
Tung tin xấu độc - Chiêu trò nguy hiểm trước thềm Đại hội XIII của Đảng
(TGCT) Đại hội XIII của Đảng - sự kiện chính trị đặc biệt quan trọng của toàn Đảng, toàn quân và toàn dân ta đang đến gần. Các thế lực thù địch, phản động, những phần tử cơ hội, những kẻ bất mãn chính trị coi đây là thời cơ để tiến hành các hoạt động chống phá Việt Nam. Càng đáng buồn hơn, hùa theo các thế lực thù địch đi ngược lại bầu không khí tích cực ấy, đâu đó vẫn xuất hiện những giọng điệu lạc lõng, những thông tin xấu độc đang cố tình xuyên tạc, bịa đặt nhằm phá hoại Đại hội XIII ...
Làm thất bại chiến lược
Làm thất bại chiến lược "diễn biến hòa bình": Phê phán quan điểm “không có thời đại quá độ lên chủ nghĩa xã hội”
Nhận thức rõ đặc điểm và xu hướng phát triển của thời đại cũng như cục diện và tình hình thế giới là công việc rất cần thiết. Mỗi quốc gia, dân tộc cần biết mình đang sống trong thời đại gì và bối cảnh thế giới nào, với những tính chất, đặc điểm, nội dung và xu thế phát triển ra sao.
Tổng 420
Số dòng: