Định hướng nhận thức cho Thanh niên Quân đội trước sự chống phá mới của các thế lực thù địch trên không gian mạng hiện nay
Định hướng nhận thức cho Thanh niên Quân đội trước sự chống phá mới của các thế lực thù địch trên không gian mạng hiện nay Mới
Sự phát triển nhanh chóng của intenet, mạng xã hội đã đem lại những lợi ích thiết yếu trong đời sống xã hội, tạo ra môi trường cung cấp, chia sẻ, trao đổi, khai thác sử dụng thông tin và thâm nhập vào cuộc sống của mọi người trên khắp thế giới. 
Lật tẩy bản chất của tổ chức khủng bố “Chính phủ quốc gia Việt Nam lâm thời”: Chân dung những kẻ hám tiền, mù quáng và hoang tưởng
Lật tẩy bản chất của tổ chức khủng bố “Chính phủ quốc gia Việt Nam lâm thời”: Chân dung những kẻ hám tiền, mù quáng và hoang tưởng Mới
Khi hành vi phi pháp của các đối tượng khủng bố, gây rối bị lật tẩy mới thấy lộ rõ bản chất của những kẻ hám tiền, mù quáng và hoang tưởng.
Lật tẩy bản chất của tổ chức khủng bố “Chính phủ quốc gia Việt Nam lâm thời”: Vì sao các đối tượng vẫn lừa mị được người vào tổ chức?
Lật tẩy bản chất của tổ chức khủng bố “Chính phủ quốc gia Việt Nam lâm thời”: Vì sao các đối tượng vẫn lừa mị được người vào tổ chức? Mới
Tổ chức khủng bố “Chính phủ quốc gia Việt Nam lâm thời” do Đào Minh Quân cầm đầu có hoạt động chống Đảng, Nhà nước ta hoạt động với phương châm 3 sạch (đốt sạch, phá sạch, giết sạch)...
Lật tẩy bản chất của tổ chức khủng bố “Chính phủ quốc gia Việt Nam lâm thời”: Bài 1: Thành lập các nhóm vũ trang để tiến hành các hoạt động khủng bố
Lật tẩy bản chất của tổ chức khủng bố “Chính phủ quốc gia Việt Nam lâm thời”: Bài 1: Thành lập các nhóm vũ trang để tiến hành các hoạt động khủng bố Mới
“Chính phủ quốc gia Việt Nam lâm thời” là tổ chức phản động lưu vong có hoạt động khủng bố, chống Đảng, Nhà nước Việt Nam. Ngày 30-1-2018, Bộ Công an đã nêu rõ tổ chức này là tổ chức khủng bố; đồng thời công bố thông tin này lên Cổng thông tin điện tử của Bộ Công an và các phương tiện thông tin đại chúng khác.
Đừng biến mình thành con rối dưới tay Việt Tân
Đừng biến mình thành con rối dưới tay Việt Tân Mới
Lợi dụng những vấn đề nhạy cảm, phức tạp về chính trị, xã hội để kích động bạo loạn, biểu tình là chiêu bài nguy hiểm của tổ chức phản động Việt Tân. Đáng tiếc, nhiều người vì các lý do khác nhau đã bị rơi vào bẫy của Việt Tân, bị chúng lợi dụng làm con rối chống phá đất nước, gây bất ổn về an ninh chính trị, xã hội.
Không được a dua, phụ họa theo những quan điểm lệch lạc, sai trái
Không được a dua, phụ họa theo những quan điểm lệch lạc, sai trái Mới
Những năm gần đây, hiện tượng a dua, phụ họa theo những quan điểm lệch lạc, sai trái núp dưới cái mũ “tiến bộ, đổi mới” đã và đang xuất hiện trong một bộ phận cán bộ, đảng viên.
Tăng cường đấu tranh chống quan điểm sai trái, thù địch trên lĩnh vực văn học, nghệ thuật
Tăng cường đấu tranh chống quan điểm sai trái, thù địch trên lĩnh vực văn học, nghệ thuật
Văn học, nghệ thuật là một trong những lĩnh vực mà các thế lực thù địch, phản động cùng những phần tử cơ hội thường xuyên lợi dụng để chống phá cách mạng nước ta. Vì thế, nhận diện và tăng cường đấu tranh với quan điểm sai trái, thù địch trên lĩnh vực nhạy cảm này là vấn đề quan trọng, cấp thiết hiện nay.
Không thể xuyên tạc, cản trở Luật An ninh mạng đi vào cuộc sống
Không thể xuyên tạc, cản trở Luật An ninh mạng đi vào cuộc sống
Kỳ họp thứ năm, Quốc hội khóa XIV (từ ngày 21-5 đến 15-6-2018) đã thảo luận và quyết định nhiều vấn đề quan trọng. Tại kỳ họp này, công tác xây dựng pháp luật chiếm tới 2/3 thời gian. Kết thúc kỳ họp, Quốc hội đã thông qua 8 dự án luật, trong đó có Luật An ninh mạng.
Phòng chống
Phòng chống "diễn biến hòa bình" trong tình hình mới
Hiện nay, môi trường mà các thế lực thù địch, phản động, cơ hội chính trị đã, đang và sẽ tập trung sử dụng internet, không gian mạng, chủ yếu là mạng xã hội để chống phá cách mạng nước ta, do vậy, việc phòng, chống “diễn biến hòa bình” trong tình hình mới cần nhận diện và lưu ý một số vấn đề.
Cán bộ, đảng viên không chỉ thượng tôn pháp luật, mà còn phải đi đầu đưa pháp luật đến với nhân dân
Cán bộ, đảng viên không chỉ thượng tôn pháp luật, mà còn phải đi đầu đưa pháp luật đến với nhân dân
Một “vùng trống” để kẻ xấu và các thế lực thù địch lợi dụng, kích động trong các vụ tụ tập, tuần hành, gây rối thời gian vừa qua chính là một bộ phận cán bộ, đảng viên (CB, ĐV) chưa nêu cao trách nhiệm học tập, nghiên cứu, nắm vững pháp luật, nên công tác tuyên truyền, vận động nhân dân chưa hiệu quả.
Tổng 193
Số dòng: