“Vạch mặt, chỉ tên” biểu hiện mới của cá nhân chủ nghĩa
“Vạch mặt, chỉ tên” biểu hiện mới của cá nhân chủ nghĩa Mới
Con ng­ười phát triển toàn diện và hài hoà trong chế độ XHCN là con người biết kết hợp đầy đủ và hài hoà ba lợi ích là cá nhân- tập thể- xã hội (cộng đồng). Từ khi khởi x­ướng và lãnh đạo công cuộc đổi mới năm 1986 đến nay, Đảng ta đã xác định lợi ích cá nhân là động lực trực tiếp cho sự phát triển. Tuy nhiên, việc tuyệt đối hoá lợi ích cá nhân hay coi lợi ích cá nhân là động lực duy nhất thì đó là tư­ tưởng cực đoan, dễ sa ngã vào chủ nghĩa cá nhân.
Chủ nghĩa dân túy và những cảnh báo đối với Việt Nam
Chủ nghĩa dân túy và những cảnh báo đối với Việt Nam
Đấu tranh ngăn ngừa và chống chủ nghĩa dân túy xâm nhập là một quá trình bền bỉ, dài lâu, gắn bó mật thiết với công tác xây dựng và chỉnh đốn Đảng, là một phần rất quan trọng của đấu tranh, ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống trong Đảng. Phải kiên trì làm công tác tư tưởng, đề cao sự phòng ngừa. Điều này đòi hỏi sự tất yếu và cấp bách phải tăng cường lãnh đạo chỉ đạo của các cấp ủy, sự vào cuộc của báo chí, truyền thông và sự tham gia tích cực của mỗi cán ...
Chống chủ nghĩa dân túy - vấn đề cần thiết trong xây dựng Đảng hiện nay
Chống chủ nghĩa dân túy - vấn đề cần thiết trong xây dựng Đảng hiện nay
Dư luận cho rằng đây là vấn đề có sự ảnh hưởng không nhỏ tới công tác xây dựng Đảng, công tác giáo dục, rèn luyện cán bộ, đảng viên hiện nay, song cũng là vấn đề phức tạp cần sớm được nhận diện một cách hệ thống và có những giải pháp thiết thực. 
Đề cao tính thuyết phục trong phản bác các quan điểm sai trái, thù địch
Đề cao tính thuyết phục trong phản bác các quan điểm sai trái, thù địch
“Yêu cầu của một tác phẩm đấu tranh, phản bác các thông tin, quan điểm sai trái, thù địch là phải nhấn mạnh, đề cao tính thuyết phục, tính chiến đấu; phải giúp các tầng lớp nhân dân hiểu rõ âm mưu thâm độc của các thế lực thù địch. Bên cạnh đó, cũng làm cho các đối tượng, kể cả những phần tử phản động, cơ hội chính trị cũng phải thấy có lý, có tình; phải tâm phục, khẩu phục”.
Làm thất bại chiến lược
Làm thất bại chiến lược "diễn biến hòa bình": "Gáo nước lạnh" giội vào những kẻ hiềm khích, chống phá
Ngày 12/5, sau 6 ngày làm việc khẩn trương, nghiêm túc, Hội nghị lần thứ bảy, Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII đã hoàn thành toàn bộ nội dung chương trình đề ra. Thành công của Hội nghị Trung ương (HNTƯ) 7 là minh chứng sinh động, luận cứ thuyết phục, vạch trần toàn bộ âm mưu, thủ đoạn xuyên tạc thâm độc, bịa đặt trắng trợn của các thế lực phản động, chống phá cách mạng Việt Nam.
Làm thất bại chiến lược
Làm thất bại chiến lược "diễn biến hòa bình": Sự thật sẽ xua tan bóng tối bịa đặt
Trước thềm Hội nghị Trung ương (HNTƯ) 7 (khóa XII), từ trung tuần tháng 4-2018 đến nay, trên các trang mạng và blog, facebook... xuất hiện nhiều thông tin võ đoán, bôi nhọ, xuyên tạc, tung tin thất thiệt về những vấn đề liên quan đến nhân sự và kết quả công tác cán bộ (CTCB) của Đảng. Thực chất, đây là chiêu trò đã cũ, được các thế lực thù địch xới lên hòng chống phá Đảng ta.
Phòng chống
Phòng chống "diễn biến hòa bình" trong tình hình mới
Hiện nay, môi trường mà các thế lực thù địch, phản động, cơ hội chính trị đã, đang và sẽ tập trung sử dụng internet, không gian mạng, chủ yếu là mạng xã hội để chống phá cách mạng nước ta, do vậy, việc phòng, chống “diễn biến hòa bình” trong tình hình mới cần nhận diện và lưu ý một số vấn đề.
Chống
Chống "Diễn biến hòa bình": Bài 2. Phủ nhận những thành quả mở ra từ Đại thắng mùa xuân năm 1975 là có tội với lịch sử
Chiến tranh đã lùi xa, Đảng, Nhà nước, nhân dân Việt Nam mong muốn khép lại quá khứ để nhìn về tương lai hòa bình, ổn định, hợp tác và phát triển. Đại thắng mùa xuân năm 1975 thực sự là động lực để chúng ta vượt qua mọi gian nan, thử thách, vững bước tiến lên vì cuộc sống ấm no, tự do, hạnh phúc cho hôm nay và muôn đời sau.
Chống “Diễn biến hòa bình”: Không thể bác bỏ giá trị của chiến thắng lịch sử 30/4/1975
Chống “Diễn biến hòa bình”: Không thể bác bỏ giá trị của chiến thắng lịch sử 30/4/1975
Ngày toàn thắng 30/4/1975 là một mốc son chói lọi trong lịch sử nước ta, mang tầm quốc tế và thời đại. Chiến thắng đó đã mở ra kỷ nguyên mới đối với dân tộc Việt Nam - kỷ nguyên hòa bình, độc lập dân tộc, thống nhất Tổ quốc, cả nước đi lên chủ nghĩa xã hội (CNXH). Đó là một thực tế lịch sử không ai có thể bác bỏ.
Cảnh giác trước mưu đồ xuyên tạc Đại thắng mùa Xuân 1975
Cảnh giác trước mưu đồ xuyên tạc Đại thắng mùa Xuân 1975
Cách đây 43 năm, ngày 30-4-1975, lá cờ cách mạng tung bay trên Dinh Độc lập - phủ Tổng thống ngụy quyền; Thành phố Sài Gòn được giải phóng, Chiến dịch Hồ Chí Minh toàn thắng, kết thúc thắng lợi cuộc kháng chiến chống Mỹ, cứu nước của nhân dân ta. Đây là chiến thắng có ý nghĩa lịch sử và tầm vóc thời đại của dân tộc Việt Nam trong thế kỷ XX - một thiên anh hùng ca bất hủ của chiến tranh nhân dân trong thời đại Hồ Chí Minh. Thế nhưng, vẫn có những ý kiến lạc lõng, xuyên tạc về ý nghĩa lịch ...
Tổng 161
Số dòng: