Những điều cần biết xung quanh việc xây dựng cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư
Những điều cần biết xung quanh việc xây dựng cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư
Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư là Đề án do Bộ Công an chủ trì, phối hợp với các bộ, ngành, địa phương đang khẩn trương tổ chức thực hiện để sớm đưa hệ thống vào khai thác, sử dụng. Bên cạnh nhận thức chưa đầy đủ về ý nghĩa của việc xây dựng cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư, dư luận còn băn khoăn liệu việc khai thác, thu phí dữ liệu dân cư có dẫn đến mất an toàn thông tin cá nhân hay không?…
Ký ức
Ký ức "người trong cuộc" về chuyến thăm vùng giải phóng của Fidel: Cùng vun đắp tình đoàn kết anh em thủy chung Việt Nam-Cuba
Mối quan hệ đoàn kết anh em thủy chung Việt Nam-Cuba được các vị cách mạng tiền bối dày công vun đắp, đã và đang được các thế hệ ở hai nước Việt Nam-Cuba nói chung, chính quyền và các tầng lớp nhân dân Quảng Trị nói riêng, cùng vun đắp, làm sâu sắc thêm tình đoàn kết anh em mẫu mực và trong sáng.
Ký ức
Ký ức "người trong cuộc" về chuyến thăm vùng giải phóng của Fidel: Dấu ấn sâu đậm về Fidel Castro - "người bạn lớn" của nhân dân Việt Nam
Trong chuyến thăm vùng giải phóng Quảng Trị năm 1973, lãnh tụ Fidel Castro không chỉ tạo nguồn động viên và cổ vũ to lớn, để quân và dân ta tiến lên đánh địch, giải phóng hoàn toàn miền Nam, thống nhất đất nước, mà còn để lại dấu ấn sâu đậm trong lòng người dân Việt Nam về sự nhân văn, tình thương yêu con người vô hạn và giúp đỡ chí tình, chí nghĩa cùng những gợi mở trong công cuộc xây dựng lại quê hương sau chiến tranh.
Ký ức
Ký ức "người trong cuộc" về chuyến thăm vùng giải phóng của Fidel
Cách đây 45 năm, vào giữa tháng 9/1973, đồng chí Fidel Castro, Bí thư thứ nhất Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Cuba, Thủ tướng Chính phủ đã đến thăm Quảng Trị. Đồng chí Fidel Castro trở thành vị nguyên thủ nước ngoài đầu tiên đến vùng giải phóng miền Nam Việt Nam. 
Kỷ niệm 73 năm Cách mạng tháng Tám và Quốc khánh 2-9: Kế thừa và phát huy cao độ những bài học Cách mạng tháng Tám vào công cuộc đổi mới hiện nay
Kỷ niệm 73 năm Cách mạng tháng Tám và Quốc khánh 2-9: Kế thừa và phát huy cao độ những bài học Cách mạng tháng Tám vào công cuộc đổi mới hiện nay
Năm 2018, nhân dân cả nước kỷ niệm 73 năm Cách mạng tháng Tám và Quốc khánh 2-9. Nhân dịp này, PGS, TS Trần Trọng Thơ, Phó viện trưởng Viện Lịch sử Đảng (Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh) đã có bài viết nêu bật những bài học quý báu của Cách mạng Tháng Tám-1945 và sự kế thừa, phát huy những bài học này vào công cuộc đổi mới hiện nay.
Giá trị lịch sử và ý nghĩa thời đại của bản Tuyên ngôn Độc lập
Giá trị lịch sử và ý nghĩa thời đại của bản Tuyên ngôn Độc lập
Ngày 2/9/1945 tại Quảng trường Ba Đình, Hà Nội, trước cuộc mít tinh của hàng chục vạn người đủ các tầng lớp ở cả trong nước và nước ngoài, Chủ tịch Hồ Chí Minh kính yêu thay mặt Chính phủ lâm thời trịnh trọng đọc bản Tuyên ngôn Độc lập, tuyên bố với toàn thể quốc dân và thế giới: Nước Việt Nam Dân chủ Cộng hoà ra đời - nhà nước công nông đầu tiên ở Đông Nam Á.
Cảm hứng từ một bản
Cảm hứng từ một bản "Tuyên ngôn độc lập"
Ngày 4-7-1776, bản "Tuyên ngôn độc lập" của Hợp chúng quốc Hoa Kỳ ghi rõ: “Chúng tôi khẳng định một chân lý hiển nhiên rằng, mọi người sinh ra đều bình đẳng, rằng tạo hóa đã ban cho họ những quyền tất yếu và bất khả xâm phạm, trong đó có quyền được sống, quyền được tự do và mưu cầu hạnh phúc".
Phát huy hào khí của Cách mạng Tháng Tám, Quốc khánh 2-9 để đưa nước ta phát triển nhanh và bền vững
Phát huy hào khí của Cách mạng Tháng Tám, Quốc khánh 2-9 để đưa nước ta phát triển nhanh và bền vững
Ngày 2-9-1945, Chủ tịch Hồ Chí Minh đọc Tuyên ngôn độc lập tại Quảng trường Ba Đình lịch sử, khai sinh nước Việt Nam Dân chủ cộng hòa-nhà nước công nông đầu tiên ở Đông Nam châu Á. Đó là kết quả sự lãnh đạo tài tình của Đảng, đứng đầu là Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại, khi đó Đảng ta mới thành lập 15 năm, có chưa đến 5.000 đảng viên; là thắng lợi của nghệ thuật nắm bắt thời cơ, phát huy sức mạnh tổng hợp của các tầng lớp nhân dân, đập tan xiềng xích nô lệ hàng trăm năm của thực dân, đế quốc, giành ...
Bài học chớp thời cơ và vận dụng thời cơ - nghệ thuật của đấu tranh cách mạng
Bài học chớp thời cơ và vận dụng thời cơ - nghệ thuật của đấu tranh cách mạng
73 năm trước, dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam và Chủ tịch Hồ Chí Minh, dân tộc Việt Nam đã thực hiện thành công Cách mạng Tháng Tám, đánh đổ thực dân, phong kiến; thành lập nên Nhà nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa. Một trong những yếu tố góp phần làm nên thắng lợi to lớn là bài học về chớp thời cơ và vận dụng đúng thời cơ cách mạng.
Sáng tạo trong đường lối và phương pháp cách mạng: Bài học từ Cách mạng Tháng Tám 1945
Sáng tạo trong đường lối và phương pháp cách mạng: Bài học từ Cách mạng Tháng Tám 1945
Thành công của Đảng trong hoạch định đường lối và phương pháp cách mạng thời kỳ 1930- 1945 bắt nguồn từ bản lĩnh, trí tuệ, tinh thần độc lập, tự chủ và sáng tạo của Đảng, đứng đầu là Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại trong việc tiếp thu và vận dụng lý luận chủ nghĩa Mác - Lênin vào điều kiện cụ thể của Việt Nam, có tham khảo những kinh nghiệm tốt của thế giới nhưng không sao chép bất cứ một mô hình có sẵn nào.
Tổng 367
Số dòng: