Ý chí, nghị lực của người thanh niên Nguyễn Tất Thành trên hành trình tìm đường cứu nước và bước ngoặt của cách mạng Việt Nam
Ý chí, nghị lực của người thanh niên Nguyễn Tất Thành trên hành trình tìm đường cứu nước và bước ngoặt của cách mạng Việt Nam
Cuối thế kỷ XIX, đầu thế kỷ XX, đất nước ta đắm chìm trong đêm trường nô lệ. Dưới ách đô hộ của thực dân Pháp, chúng đã biến nước ta thành nước thuộc địa nửa phong kiến. Chúng dùng mọi thủ đoạn thâm độc khai thác tài nguyên và bóc lột dã man của cải và sức lao động của nhân dân ta để làm giàu cho chính quốc. Trước tình cảnh ấy, phát huy truyền thống yêu nước của dân tộc Việt Nam từ ngàn đời, nhân dân ta đã đứng dậy tiến hành nhiều cuộc khởi nghĩa chống thực dân Pháp và bè lũ tay sai giành độc ...
Sáng tạo nghệ thuật tác chiến trong vùng địch hậu
Sáng tạo nghệ thuật tác chiến trong vùng địch hậu
Sau ngày Toàn quốc kháng chiến 19-12-1946, từ năm 1948 đến mùa thu năm 1950, cuộc kháng chiến của nhân dân ta liên tiếp giành được thắng lợi lớn về mọi mặt. Phong trào chiến tranh du kích ngày càng lan rộng.
Thêm những góc nhìn sống động về Đường Hồ Chí Minh
Thêm những góc nhìn sống động về Đường Hồ Chí Minh
Trong những năm qua, Đường Hồ Chí Minh được nhiều nhà nghiên cứu về sử học, khoa học quân sự, nhà văn, nhà báo có uy tín ở phương Tây khai thác. Một lượng lớn sách, bài báo, phim tư liệu, phóng sự cho các chương trình phát thanh được giới thiệu với người đọc và khán thính giả.
Kỷ niệm 60 năm Ngày mở đường Hồ Chí Minh và Ngày truyền thống bộ đội Trường Sơn (19/5/1959-19/5/2019): 60 năm bản hùng ca Trường Sơn
Kỷ niệm 60 năm Ngày mở đường Hồ Chí Minh và Ngày truyền thống bộ đội Trường Sơn (19/5/1959-19/5/2019): 60 năm bản hùng ca Trường Sơn
Trong Hội nghị Ban Chấp hành Trung ương Đảng lần thứ 15 (khóa II) mở rộng tại Hà Nội do Bác Hồ chủ trì vào tháng 1-1959, Đảng ta đã  giao nhiệm vụ cho Quân đội chủ động mọi mặt, sẵn sàng đáp ứng yêu cầu phát triển của tình hình cách mạng. Ngày 19-5-1959, Thường trực Tổng Quân ủy giao nhiệm vụ cho Đoàn Công tác quân sự đặc biệt mở đường Trường Sơn, chi viện cho chiến trường miền Nam...
Chiến dịch Điện Biên Phủ - Sự hội tụ của ý Đảng - lòng dân trong cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp xâm lược (1945 - 1954)
Chiến dịch Điện Biên Phủ - Sự hội tụ của ý Đảng - lòng dân trong cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp xâm lược (1945 - 1954)
Thắng lợi của cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp, đỉnh cao là chiến dịch Điện Biên Phủ năm 1954 là một mốc son chói lọi trong lịch sử chống ngoại xâm của dân tộc Việt Nam. Chính bởi tầm vóc vĩ đại của nó, sự kiện lịch sử này đã được nghiên cứu dưới rất nhiều góc độ và phạm vi khác nhau nhưng đều đi đến khẳng định tầm vóc vĩ đại đó.
Chiến thắng Điện Biên Phủ: Từ góc nhìn văn hóa quân sự
Chiến thắng Điện Biên Phủ: Từ góc nhìn văn hóa quân sự
Thắng lợi của Chiến dịch Điện Biên Phủ là chiến thắng quân sự lớn nhất trong cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp (1945 - 1954) của quân và dân ta. Chiến thắng đó không chỉ là về quân sự, tài thao lược của nghệ thuật quân sự mà còn là kết quả từ tầng sâu văn hóa của một dân tộc có truyền thống hàng nghìn năm văn hiến và tầm cao trí tuệ.
Ngày toàn thắng trên đất Tây Đô
Ngày toàn thắng trên đất Tây Đô
“Bước vào chiến dịch, chúng tôi hứa với nhau sẽ bắt tay ăn mừng tại bến Ninh Kiều trong ngày toàn thắng. Để rồi đúng chiều 30-4 lịch sử, mong ước đó đã trở thành hiện thực.
Kỷ niệm 44 năm Ngày Giải phóng miền Nam: Đại thắng mùa Xuân 1975- nghệ thuật kết thúc chiến tranh độc đáo, sáng tạo
Kỷ niệm 44 năm Ngày Giải phóng miền Nam: Đại thắng mùa Xuân 1975- nghệ thuật kết thúc chiến tranh độc đáo, sáng tạo
Mùa Xuân 1975, dưới sự lãnh đạo của Bộ Chính trị, Quân ủy Trung ương, quân dân ta trên khắp chiến trường miền Nam mở cuộc Tổng tiến công và nổi dậy giành toàn thắng. Đó là chiến công vĩ đại trong lịch sử dân tộc, có tầm ảnh hưởng và tác động sâu rộng đến quan hệ quốc tế.
Phát huy tinh thần Chiến thắng Điện Biên Phủ, Quân đội nhân dân Việt Nam quyết tâm bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa
Phát huy tinh thần Chiến thắng Điện Biên Phủ, Quân đội nhân dân Việt Nam quyết tâm bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa
Cách đây 65 năm, dưới sự lãnh đạo đúng đắn, sáng tạo của Đảng, quân và dân ta đã làm nên Chiến thắng Điện Biên Phủ-đỉnh cao của Chiến cuộc Đông Xuân 1953-1954, đập tan cố gắng chiến tranh cao nhất của thực dân Pháp và can thiệp Mỹ, kết thúc thắng lợi cuộc kháng chiến, chấm dứt chiến tranh, lập lại hòa bình ở Đông Dương.
Tổng 427
Số dòng: