Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng: Cách mạng Tháng Mười Nga và lý tưởng xã hội chủ nghĩa trong thời đại ngày nay
Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng: Cách mạng Tháng Mười Nga và lý tưởng xã hội chủ nghĩa trong thời đại ngày nay
Sáng 5-11, tại Hà Nội, Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Quốc hội, Chủ tịch nước, Chính phủ, Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và thành phố Hà Nội đã tổ chức trọng thể Lễ kỷ niệm 100 năm Cách mạng Tháng Mười Nga (7-11-1917 / 7-11-2017). Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã tới dự và đọc diễn văn kỷ niệm. Dưới đây là toàn văn của bài diễn văn:
Cách mạng Tháng Mười Nga vĩ đại với cách mạng Việt Nam
Cách mạng Tháng Mười Nga vĩ đại với cách mạng Việt Nam
Nhân kỷ niệm 100 năm Cách mạng tháng Mười Nga (07/11/1917 - 07/11/2017), Chủ tịch nước Trần Đại Quang có bài viết “Cách mạng Tháng Mười Nga vĩ đại với cách mạng Việt Nam”, khẳng định ý nghĩa thời đại và những bài học quý báu của Cách mạng Tháng Mười vĩ đại là tài sản vô giá, có giá trị bền vững, tiếp tục tỏa sức sống mạnh mẽ đối với cách mạng Việt Nam và nhân loại tiến bộ. Trang Thông tin điện tử Tuyên giáo Cần Thơ trân trọng giới thiệu bài viết của Chủ tịch nước Trần Đại Quang được ...
Kỷ niệm 100 năm Cách mạng Tháng Mười Nga (7-11-1917 / 7-11-2017): Cách mạng Tháng Mười Nga - những bài học còn nguyên giá trị về xây dựng lực lượng vũ trang nhân dân
Kỷ niệm 100 năm Cách mạng Tháng Mười Nga (7-11-1917 / 7-11-2017): Cách mạng Tháng Mười Nga - những bài học còn nguyên giá trị về xây dựng lực lượng vũ trang nhân dân
Cách đây tròn một thế kỷ, thế giới chứng kiến một cuộc cách mạng vĩ đại nhất, đưa chủ nghĩa xã hội từ lý luận trở thành hiện thực-Cách mạng Tháng Mười Nga. Sự ra đời của Nhà nước Xô Viết chuyên chính vô sản đầu tiên trong lịch sử loài người đã tạo tiền đề căn bản, quyết định để nhân loại tiến bộ, yêu chuộng hòa bình trên thế giới giành thắng lợi trong cuộc Chiến tranh thế giới lần thứ hai chống lại chủ nghĩa diệt chủng, phát xít.
Toàn văn phát biểu bế mạc Hội nghị Trung ương 6 của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng
Toàn văn phát biểu bế mạc Hội nghị Trung ương 6 của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng
Trang Thông tin điện tử Tuyên giáo Cần Thơ trân trọng giới thiệu toàn văn phát biểu bế mạc Hội nghị lần thứ 6, Ban Chấp hành Trung ương Đảng khoá XII của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng ngày 11/10.
Toàn văn phát biểu khai mạc Hội nghị Trung ương 6 của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng
Toàn văn phát biểu khai mạc Hội nghị Trung ương 6 của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng
Ban biên tập trân trọng giới thiệu toàn văn phát biểu khai mạc Hội nghị lần thứ 6, Ban Chấp hành Trung ương Đảng khoá XII của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng được đăng trên Cổng TTĐT Chính phủ.
Ngoại giao Việt Nam thời kỳ xây dựng và bảo vệ chính quyền cách mạng (1945 - 1946): Bài học kinh nghiệm cho công tác đối ngoại hiện nay
Ngoại giao Việt Nam thời kỳ xây dựng và bảo vệ chính quyền cách mạng (1945 - 1946): Bài học kinh nghiệm cho công tác đối ngoại hiện nay
(TGCT) Nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa ra đời trong bối cảnh quốc tế và trong nước hết sức khó khăn, phức tạp. Thách thức nghiêm trọng đối với cách mạng Việt Nam trong thời điểm này là phải đối phó cùng lúc với nhiều thế lực của các nước lớn có mặt tại Việt Nam. Ở phía Bắc, từ vĩ tuyến 16 trở ra với danh nghĩa quân đồng minh, gần 20 vạn quân Tưởng kéo vào giải giáp quân đội Nhật theo chân quân Tưởng là bọn Việt quốc, Việt cách, ráo riết thực hiện âm mưu “diệt Cộng, cầm Hồ”. Ở miền ...
Kỷ niệm 40 năm Việt Nam trở thành thành viên Liên Hợp Quốc (20/9/1977-20/9/2017: Vai trò của Việt Nam sau 40 năm gia nhập Liên Hợp Quốc
Kỷ niệm 40 năm Việt Nam trở thành thành viên Liên Hợp Quốc (20/9/1977-20/9/2017: Vai trò của Việt Nam sau 40 năm gia nhập Liên Hợp Quốc
Ngay từ những ngày đầu lập nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa, ngoại giao đa phương đã được Đảng và Nhà nước quan tâm, coi trọng như một mũi tiến công sắc bén trên mặt trận tổng hợp đấu tranh vì độc lập dân tộc. Chủ tịch Hồ Chí Minh đã gửi nhiều thư, điện cho Chủ tịch Đại hội đồng Liên Hợp Quốc (LHQ), các đại diện của Mỹ, Liên Xô, Trung Quốc, Anh... “yêu cầu các ngài công nhận nền độc lập ấy và nhận chúng tôi vào Hội đồng LHQ”(*).
Kỷ niệm 48 năm năm thực hiện Di chúc Chủ tịch Hồ Chí Minh (02/9/1969 – 02/9/2017)
Kỷ niệm 48 năm năm thực hiện Di chúc Chủ tịch Hồ Chí Minh (02/9/1969 – 02/9/2017)
(TGCT) Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh là một trong những văn kiện quan trọng nhất trong di sản tư tưởng quý báu của Người để lại, là ánh đuốc soi đường cho toàn Đảng, toàn dân ta và các thế hệ mai sau đi lên giàu mạnh, công bằng, ấm no, hạnh phúc. Nay đã 48 năm Người đi xa, hình ảnh của Người càng khắc sâu trong tâm khảm Nhân dân Việt Nam và bạn bè quốc tế, với một di sản vô cùng quý giá, đó là tư tưởng Hồ Chí Minh, thời đại Hồ Chí Minh, tấm gương đạo đức và phong cách Hồ Chí Minh.
Tuyên ngôn độc lập ngày 02/9/1945: Bản Tuyên ngôn bất hủ của dân tộc Việt Nam
Tuyên ngôn độc lập ngày 02/9/1945: Bản Tuyên ngôn bất hủ của dân tộc Việt Nam
(TGCT) Tháng 8/1945, Chủ tịch Hồ Chí Minh và Đảng ta đã lãnh đạo quân dân ta tiến hành Tổng khởi nghĩa và giành được chính quyền trên phạm vi cả nước. Lần đầu tiên trong lịch sử, với thắng lợi của Cách mạng Tháng Tám năm 1945, nhân dân ta đã thoát khỏi thân phận nô lệ trở thành người làm chủ đất nước, Đảng ta trở thành Đảng cầm quyền. Với thắng lợi này, vào ngày 02/9/1945, tại Quảng trường Ba Đình lịch sử Chủ tịch Hồ Chí Minh đã đọc bản Tuyên ngôn độc lập khai sinh ra nước Việt Nam dân chủ cộng ...
Tổng 300
Số dòng: