45 năm Ngày giải phóng miền Nam: Mệnh lệnh lịch sử cho ngày toàn thắng
45 năm Ngày giải phóng miền Nam: Mệnh lệnh lịch sử cho ngày toàn thắng Mới
Mật lệnh của Đại tướng Võ Nguyên Giáp vừa là mệnh lệnh, vừa là lời hịch cổ vũ tinh thần đối với cán bộ, chiến sỹ trên chiến trường vào thời điểm vô cùng quan trọng.
Thực hành 7 thói quen để phòng chống Covid-19 trong mùa dịch
Thực hành 7 thói quen để phòng chống Covid-19 trong mùa dịch Mới
Ban Chỉ đạo quốc gia phòng chống dịch COVID-19 khuyến cáo người dân những thói quen cần thay đổi trong mùa dịch.
Đề cương tuyên truyền kỷ niệm 130 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh
Đề cương tuyên truyền kỷ niệm 130 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh
Ban Tuyên giáo Trung ương ban hành Đề cương tuyên truyền kỷ niệm 130 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh. Trân trọng giới thiệu toàn văn đề cương.
Giỗ Tổ Hùng Vương: Thiêng liêng con cháu Lạc Hồng
Giỗ Tổ Hùng Vương: Thiêng liêng con cháu Lạc Hồng
Suốt chiều dài lịch sử dân tộc, với mỗi người dân đất Việt, Giỗ Tổ Hùng Vương luôn là ngày hết thảy đồng bào cùng hướng về một cội và Đền Hùng hội tụ linh khí là nơi bốn phương con cháu muôn đời phụng thờ công đức tổ tiên, lưu truyền ghi nhớ: “Dù ai đi ngược về xuôi/Nhớ ngày Giỗ Tổ mồng mười tháng Ba/Khắp miền truyền mãi câu ca/Nước non vẫn nước non nhà ngàn năm”.
Tổng 515
Số dòng: