Nâng cao trách nhiệm, chất lượng phục vụ
Nâng cao trách nhiệm, chất lượng phục vụ Mới
Trong quá trình thực hiện cải cách hành chính, các cơ quan, đơn vị của TP Cần Thơ đã tăng cường phối hợp tuyên truyền, triển khai thực hiện nhiều mô hình hay, thiết thực nhằm nâng cao hơn nữa hiệu lực, hiệu quả công tác quản lý nhà nước trên địa bàn. Đồng thời, tăng cường công khai, minh bạch, tạo thuận lợi cho nhân dân tiếp cận, giám sát hoạt động của cơ quan hành chính nhà nước; nâng cao đạo đức công vụ, tinh thần trách nhiệm, kỷ luật, kỷ cương, ý thức phục vụ nhân dân của đội ngũ ...
Đoàn kết xây dựng quê hương
Đoàn kết xây dựng quê hương
UBMTTQVN xã Nhơn Nghĩa, huyện Phong Điền đã thực hiện tốt Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”. Qua đó, khơi dậy sức dân xây dựng nông thôn mới, đẩy mạnh chăm lo an sinh xã hội, góp phần thúc đẩy kinh tế - xã hội của địa phương phát triển.
Xây dựng Đảng và những việc đầu tiên hợp ý Đảng, lòng dân
Xây dựng Đảng và những việc đầu tiên hợp ý Đảng, lòng dân
Bước vào thời kỳ đổi mới, Đảng ta đặc biệt coi trọng công tác xây dựng Đảng và xác định: “Phát triển kinh tế là nhiệm vụ trung tâm, xây dựng Đảng là nhiệm vụ then chốt”. Qua thực hiện hai Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI, XII) về xây dựng Đảng, có 10 việc để lại những ấn tượng sâu sắc, hợp ý Đảng, lòng Dân.
Tăng cường kiểm tra kỷ luật, kỷ cương hành chính
Tăng cường kiểm tra kỷ luật, kỷ cương hành chính
Từ đầu năm đến nay, thành phố tiếp tục thực hiện có hiệu quả công tác cải cách hành chính (CCHC): tập huấn, tuyên truyền, đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin, kiểm tra tác phong, thời gian làm việc... Qua đó, góp phần tạo điều kiện cho doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân thực hiện các thủ tục hành chính (TTHC) thuận lợi, nhanh chóng, đúng quy định, đặc biệt là thủ tục liên quan đến lĩnh vực đầu tư - đất đai - xây dựng...
Nhân rộng mô hình dân vận khéo đạt hiệu quả cao
Nhân rộng mô hình dân vận khéo đạt hiệu quả cao
Phong trào thi đua “Dân vận khéo” (DVK) được hệ thống chính trị xã Nhơn Nghĩa, huyện Phong Điền quan tâm tổ chức thực hiện, các tầng lớp nhân dân đồng tình, hưởng ứng. Qua đó, xuất hiện nhiều mô hình DVK mang lại hiệu quả  thiết thực trên các lĩnh vực; trong đó, có lĩnh vực kinh tế- xã hội, góp phần cải thiện, nâng cao đời sống người dân.
Đánh giá cán bộ lãnh đạo, quản lý cấp chiến lược trong tình hình mới
Đánh giá cán bộ lãnh đạo, quản lý cấp chiến lược trong tình hình mới
Từ trước đến nay việc đánh giá cán bộ là một trong những khâu hết sức quan trọng trong công tác cán bộ. Văn kiện Đại hội XII của Đảng ghi rõ phương hướng về công tác cán bộ: “Tiếp tục ban hành và thực hiện các quy định, quy chế, cơ chế trong công tác cán bộ, bảo đảm tính thống nhất, đồng bộ và chặt chẽ giữa các khâu, liên thông giữa các cấp; trong đó có quy chế về việc đánh giá đúng đắn, khách quan đối với cán bộ, để có cơ sở sử dụng, bố trí cán bộ, ngăn chặn, đẩy lùi tình trạng chạy ...
Lắng nghe cơ sở
Lắng nghe cơ sở
Ban Thường vụ (BTV) Đảng ủy Khối Cơ quan Dân Chính Đảng (CQDCĐ) TP Cần Thơ vừa tổ chức 6 hội nghị đối thoại với 414 bí thư chi bộ (BTCB) trong Đảng bộ Khối. Qua các hội nghị, nhiều ý kiến đã đề xuất giải pháp nâng cao vai trò của BTCB; đồng thời, nêu ra những khó khăn, vướng mắc trong công tác xây dựng Đảng của chi bộ để BTV Đảng ủy Khối giải đáp, tháo gỡ...
Giữ lửa cho “lò luôn nóng và nóng đều”
Giữ lửa cho “lò luôn nóng và nóng đều”
“Giữ lửa cho lò luôn nóng và nóng đều”, đó phải trở thành “mệnh lệnh của trái tim”, “tiếng gọi của non sông đất nước” để công cuộc xây dựng, chỉnh đốn Đảng theo Nghị quyết Trung ương 4 khoá XII tiếp tục thu được những thành công hơn nữa, để Đảng ta thực sự trong sạch, vững mạnh, đủ sức lãnh đạo nhân dân ta tiến tới mục tiêu “dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh”.
20 năm thực hiện chiến lược cán bộ và những bài học quý giá cho chúng ta
20 năm thực hiện chiến lược cán bộ và những bài học quý giá cho chúng ta
20 năm qua, Chiến lược cán bộ đã hoàn thành sứ mệnh lịch sử của nó, tạo khung thể chế cho sự định hình và phát triển đội ngũ cán bộ của thời kỳ phát triển mới của đất nước. Xin giới thiệu toàn văn bài viết của ông Phạm Minh Chính, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương:
Kỷ niệm 43 năm Ngày giải phóng Miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975-30/4/2018): Sức sống mới trên quê hương anh hùng
Kỷ niệm 43 năm Ngày giải phóng Miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975-30/4/2018): Sức sống mới trên quê hương anh hùng
Những ngày cuối tháng tư, chúng tôi trở lại xã Nhơn Nghĩa, huyện Phong Điền và cảm nhận vùng đất anh dũng, quật cường, bị bom cày đạn xới  trong cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước đang “thay da, đổi thịt”  từng ngày.  43 năm sau Ngày miền Nam giải phóng, thống nhất đất nước, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân xã Nhơn Nghĩa đã ra sức khắc phục hậu quả chiến tranh, nỗ lực phấn đấu, xây dựng quê hương giàu đẹp.
Tổng 282
Số dòng: