Hiệu quả về sự lãnh đạo của Đảng đối với tín dụng chính sách xã hội trên địa bàn TP Cần Thơ
Hiệu quả về sự lãnh đạo của Đảng đối với tín dụng chính sách xã hội trên địa bàn TP Cần Thơ Mới
(TGCT) Quán triệt và triển khai thực hiện Chỉ thị số 40-CT/TW ngày 22/11/2014 của Ban Bí thư (khóa XI) “Về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với tín dụng chính sách xã hội” (sau đây viết tắt là Chỉ thị số 40-CT/TW). Trong giai đoạn 2014 – 2019, Ban Thường vụ Thành ủy Cần Thơ đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo cả hệ thống chính trị thành phố thực hiện đồng bộ, hiệu quả các nhiệm vụ, giải pháp về công tác tín dụng chính sách xã hội và đạt nhiều kết quả quan trọng, góp phần ...
Phát huy vai trò nêu gương
Phát huy vai trò nêu gương
Thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII  về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng (NQTW4) khóa XII gắn với Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh (Chỉ thị số 05), cán bộ (CB), đảng viên (ĐV) xã Thới Thạnh, huyện Thới Lai đã nêu cao tinh thần, trách nhiệm, tiền phong, gương mẫu trong công tác. Nhờ đó, tình trạng suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống trong CB, ĐV được ngăn chặn, đẩy lùi; các lĩnh vực, phong ...
Giải
Giải "Búa liềm Vàng" 2019 phản ánh sinh động thực tiễn xây dựng Đảng
Theo Hội đồng giám khảo, các tác phẩm tham dự Giải "Búa liềm Vàng" năm nay đã tập trung bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, phát triển lý luận về xây dựng Đảng và thực tiễn công tác xây dựng Đảng.
Nhơn Nghĩa khởi sắc
Nhơn Nghĩa khởi sắc
Trong 5 năm qua, cùng với thực hiện tốt công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng, Đảng bộ xã Nhơn Nghĩa, huyện Phong Điền, chỉ đạo thực hiện các giải pháp đẩy mạnh phát triển kinh tế - xã hội. Đến nay, diện mạo nông thôn mới nhiều khởi sắc, đời sống người dân được nâng lên, thu nhập bình quân đầu người đạt 50 triệu đồng, tỷ lệ hộ nghèo giảm xuống còn 1,9%. Đảng bộ nhiều năm liền đạt trong sạch, vững mạnh và hoàn thành tốt nhiệm vụ.
Xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức liêm chính, bản lĩnh, trung thực, trách nhiệm
Xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức liêm chính, bản lĩnh, trung thực, trách nhiệm
Phát huy truyền thống 54 năm ngành Nội chính Đảng, năm 2019, Ban Nội chính Thành ủy Cần Thơ tiếp tục có nhiều nỗ lực trong công tác nắm tình hình, tham mưu Ban Thường vụ Thành ủy lãnh đạo, chỉ đạo công tác nội chính, phòng, chống tham nhũng (PCTN) và cải cách tư pháp (CCTP) đạt hiệu quả tích cực. Trao đổi với phóng viên Báo Cần Thơ xung quanh vấn đề này, đồng chí Nguyễn Xuân Hải, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Nội chính Thành ủy, cho biết:
Ngăn ngừa vi phạm trong Đảng
Ngăn ngừa vi phạm trong Đảng
Nhiệm kỳ 2015-2020, cấp ủy và ủy ban kiểm tra (UBKT) các cấp huyện Cờ Đỏ quan tâm công tác kiểm tra, giám sát (KT, GS). Qua đó, ngăn ngừa vi phạm, giúp tổ chức đảng và ĐV khắc phục khuyết điểm, thi hành kỷ luật đảng viên (ĐV) vi phạm, góp phần tích cực trong công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng.
Phát huy vai trò báo cáo viên
Phát huy vai trò báo cáo viên
Báo cáo viên là một trong những lực lượng nòng cốt của các cấp bộ Đoàn trong công tác nắm bắt tâm tư, tình cảm của đoàn viên, thanh niên (ĐVTN). Vì vậy, báo cáo viên được ví như cầu nối giữa tổ chức Đoàn với thanh niên. Nhằm phát huy vai trò của lực lượng này, các cấp bộ Đoàn TP Cần Thơ thường xuyên tạo điều kiện tập huấn, bồi dưỡng nâng cao kiến thức, kỹ năng cho đội ngũ báo cáo viên.
Xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh
Xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh
Qua thực tiễn xây dựng Đảng và hệ thống chính trị, nền dân chủ xã hội chủ nghĩa ngày càng được củng cố; quyền con người, quyền công dân được bảo đảm tốt hơn; tổ chức bộ máy, cơ chế vận hành của hệ thống chính trị từng bước được đổi mới, hoàn thiện, nâng cao hiệu quả. 
Bước tiến mới
Bước tiến mới
Gần 5 năm qua, Đảng bộ huyện Thới Lai đã triển khai nhiều giải pháp đồng bộ đưa Nghị quyết Đại hội (ĐH) Đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2015-2020 vào cuộc sống. Từ đó, huyện đã có bước tiến mới trong phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng - an ninh, xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị.
Nâng cao hiệu quả công tác kiểm tra, giám sát
Nâng cao hiệu quả công tác kiểm tra, giám sát
Nhiệm kỳ 2015-2020, Đảng bộ phường Trường Lạc, quận Ô Môn thường xuyên quan tâm công tác kiểm tra (KT), giám sát (GS), đã góp phần ngăn chặn, đẩy lùi suy thoái, vi phạm của tổ chức đảng và cán bộ (CB), đảng viên (ĐV). Nhờ đó, hằng năm, Đảng bộ phường đạt trong sạch vững mạnh, trên 90% ĐV đủ tư cách hoàn thành tốt nhiệm vụ.
Tổng 489
Số dòng: