Thành ủy Cần Thơ triển khai, quán triệt Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị

Ngày 18/8/2016, Thành ủy Cần Thơ tổ chức Hội nghị triển khai, quán triệt Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị (khóa XII) về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh cho hơn 400 đồng chí là cán bộ chủ chốt thành phố Cần Thơ.

1. Đồng chí Trần Quốc Trung, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy phát biểu kết luận Hội nghị. Ảnh Huỳnh Phương.

2. Đồng chí Trần Quốc Trung, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy, trao Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ cho các tập thể có thành tích tiêu biểu trong học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh. Ảnh Anh Dũng.

3. Hội nghị triển khai, quán triệt Chỉ thị số 05-CT-TW của Bộ Chính trị (khóa XII) về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh (gọi tắt là Chỉ thị 05). Ảnh Huỳnh Phương.

Trấn Giang (tổng hợp)