Một số hình ảnh hoạt động của lãnh đạo Thành ủy Cần Thơ

Trấn Giang (tổng hợp)