Tổ chức lớp bồi dưỡng nghiệp vụ công tác Tuyên giáo năm 2016

Từ 21 đến 23/9/2016, Ban Tuyên giáo Thành ủy Cần Thơ tổ chức lớp bồi dưỡng nghiệp vụ công tác Tuyên giáo năm 2016. Trong thời gian 03 ngày các học viên được nghe báo cáo viên truyền đạt 6 chuyên đề: Đổi mới nội dung, phương thức công tác tuyên giáo trong tình hình mới; Định hướng dư luận xã hội; Công tác văn hóa cơ sở; Công tác khoa giáo ở cơ sở; Phương pháp nghiên cứu, biên soạn Lịch sử Đảng bộ địa phương và kỹ năng thiết kế bài giảng điện tử. Đây là những nội dung mới có ý nghĩa rất quan trọng nhằm trang bị cho các học viên những kiến thức cơ bản, mới về nghiệp vụ tuyên giáo, phù hợp tình hình thực tiễn công tác tuyên giáo ở cơ sở.

Trấn Giang (tổng hợp)