Một số hình ảnh hoạt động tháng 10 của Ban Tuyên giáo Thành ủy Cần Thơ

Trong tháng 10/2016, Ban Tuyên giáo Thành ủy Cần Thơ đã tổ chức một số hoạt động tiêu biểu sau.

Trấn Giang (tổng hợp)