Hình ảnh hoạt động lãnh đạo Thành ủy tháng 10/2016

Trang thông tin điện tử Tuyên giáo Cần Thơ tổng hợp một số hình ảnh tiêu biểu của lãnh đạo Thành ủy trong tháng 10/2016.

Trấn Giang (tổng hợp)