Thành ủy Cần Thơ: Hội nghị tổng kết công tác Tuyên giáo năm 2016 và triển khai, phương hướng, nhiệm vụ năm 2017

Trang thông tin điện tử Tuyên giáo Cần Thơ tổng hợp ảnh hoạt động tổng kết công tác Tuyên giáo năm 2016 và triển khai, nhiệm vụ năm 2017.

 

Văn Thành (tổng hợp)