Thành ủy Cần Thơ: Hội nghị tổng kết công tác tổ chức xây dựng đảng năm 2016 và triển khai nhiệm vụ năm 2017

Trang Thông tin điện tử Tuyên giáo Cần Thơ tổng hợp ảnh hoạt động tổng kết ngành Tổ chức xây dựng đảng năm 2016 và triển khai nhiệm vụ năm 2017.

 

Văn Thành (tổng hợp)