Hoạt động lãnh đạo Ban Tuyên giáo Thành ủy Cần Thơ tháng 01 năm 2017

Trang thông tin điện tử Tuyên giáo Cần Thơ tổng hợp ảnh hoạt động lãnh đạo Ban Tuyên giáo Thành ủy Cần Thơ  tháng 01 năm 2017.

 

Văn Thành (tổng hợp)