Thành ủy Cần Thơ triển khai và sơ kết, tổng kết các nghị quyết

(TGCT) Trong 5 tháng đầu năm 2017, Ban Thường vụ Thành ủy Cần Thơ đã tổ chức các hội nghị triển khai quán triệt các nghị quyết của Đảng cũng như sơ kết, tổng kết nhiều nghị quyết, qua đó tìm ra giải pháp để tiếp tục thực hiện trong thời gian tới.

Trấn Giang (tổng hợp)