Một số hình ảnh nổi bật của Thường trực Thành ủy trong 5 tháng đầu năm 2017

(TGCT) 5 tháng đầu năm 2017, Thường trực Thành ủy Cần Thơ luôn sát cánh với các hoạt động của thành phố, nhằm kịp thời nắm bắt, chỉ đạo, điều hành và động viên các đơn vị hoàn thành tốt nhiệm vụ trong năm.

Trấn Giang (tổng hợp)