Một số hoạt động tiêu biểu của Ban Tuyên giáo Thành ủy trong tháng 6, 7/2017

Thực hiện chương trình công tác năm 2017, trong hai tháng 6 và 7 Ban Tuyên giáo Thành ủy tiếp tục tổ chức nhiều hoạt động thiết thực, trân trọng một số hình ảnh tiêu biểu.

Trấn Giang (tổng hợp)