Hoạt động tiêu biểu lãnh đạo Thành ủy trong tháng 6,7/2017

Trong hai tháng qua lãnh đạo Thành ủy đã tổ chức nhiều hoạt động, tiêu biểu như: Kỷ niệm 115 năm ngày sinh đồng chí Châu Văn Liêm; 70 năm ngày thương binh liệt sỹ; tổ chức quán triệt, học tập Nghị quyết Trung ương 5 (khóa XII) của Đảng cho cán bộ chủ chốt thành và lực lượng cán bộ hưu trí Thành ủy quản lý; sơ kết các nghị quyết của Thành ủy;... Dưới đây là một số hình ảnh tiêu biểu.

Trấn Giang (tổng hợp)