Một số hình ảnh lãnh đạo Thành ủy tham gia các hoạt động tháng 1,2-2018

(TGCT)  Trong hai tháng đầu năm 2018, lãnh đạo Thành ủy đã tham gia nhiều hoạt động ý nghĩa của thành phố, Trang thông tin điện tử Tuyên giáo Cần Thơ trân trọng giới thiệu một số hình ảnh tiêu biểu.