Hoạt động nổi bật Ban Tuyên giáo Thành ủy từ tháng 3 đến tháng 6/2018

(TGCT) Trong thời gian qua, Ban Tuyên giáo Thành ủy đã tổ chức nhiều hoạt động triển khai thực hiện nhiệm vụ trong năm. Xin trân trọng giới thiệu những hình ảnh tiêu biểu nhất từ tháng 3 đến tháng 6 năm 2018.

Trấn Giang (tổng hợp)