Hoạt động của lãnh đạo Thành ủy tháng 6,7/2018

(TGCT) Trong tháng 6,7/2018, Thành ủy đã tổ chức cũng như tham gia nhiều hoạt động diễn ra trên địa bàn thành phố, Trang Thông tin điện tử Tuyên giáo Cần Thơ trân trọng giới thiệu một số hoạt động tiêu biểu.

Trấn Giang (tổng hợp)