Hoạt động tiêu biểu lãnh đạo thành phố tháng 8/2018

(TGCT) Trong tháng qua lãnh đạo Thành ủy và các đồng chí trong Ban Thường vụ Thành ủy đã tham gia nhiều hoạt động trên địa bàn thành phố, Ban biên tập trân trọng giới thiệu một số hình ảnh tiêu biểu.

Trấn Giang (tổng hợp)