Hoạt động nổi bật công tác tuyên giáo từ tháng 7 đến 9/2018

(TGCT) 3 tháng qua Ban Tuyên giáo Thành ủy Cần Thơ đã tổ chức nhiều hoạt động trong triển khai thực hiện nhiệm vụ năm 2018, dưới đây là một số hình ảnh tiêu biểu.

Trấn Giang (tổng hợp)