Hoạt động Thường trực Thành ủy tháng 11, 12-2018

(TGCT) Trân trọng giới thiệu một số hình ảnh tiêu biểu của Thường trực Thành ủy trong tháng 11 và 12 năm 2018.

Trấn Giang (tổng hợp)