Hoạt động tiêu biểu của Thành ủy 9 tháng đầu năm 2019

(TGCT) 9 tháng đầu năm 2019, Thành ủy Cần Thơ đã tổ chức và tham dự nhiều hoạt động trên địa bàn thành phố. Trân trọng giới thiệu một số hình ảnh tiêu biểu.

Trấn Giang (tổng hợp)