Hoạt động Ban Tuyên giáo Thành ủy nổi bật từ tháng 9 đến 12/2019

(TGCT) Trong tháng 9 đến tháng 12 Ban Tuyên giáo Thành ủy đã tổ chức nhiều hoạt động có ý nghĩa. Ban biên tập trân trọng giới thiệu một số hoạt động tiêu biểu.

Trấn Giang (tổng hợp)